Wednesday, 28 November 2012

LBB: ‘Onder omstandigheden mogen beschermde diersoorten, zoals jaguar, gedood worden’

Jaguar op 1 november doodgeschoten aan Vredenburgweg

28-11-2012  Times of Suriname


Er wordt naar gelang de omstandigheden dit eisen, toestemming gegeven door de afdeling Natuurbeheer van de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) van het Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) om gevaarlijke beschermde diersoorten te doden.

‘Dit was het geval bij een jaguar die aan de Vredenburgweg werd gedood’, zegt hoofdjachtopziener Hierdainarain Gobin woensdag 28 november 2012 in de Times of Suriname. De jachtopziener zegt dat er een hele heisa werd gemaakt, omdat ervan werd uitgegaan dat de schutter eigendunkelijk heeft gehandeld.

‘Hoewel alle in Suriname voorkomende katachtigen beschermd zijn volgens artikel 2 van de Jachtwet 1954 en het Jachtbesluit 2002 no. 116, geeft artikel 16 van dezelfde wet vrijwaring aan overtreders van een der artikelen van deze wet of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften, indien ter noodzakelijke en directe bescherming van eigen of eens andere persoon of goed wordt overgegaan’, geeft Gobin aan.

Op 1 november omstreeks 18.00 uur werd een jaguar, die schade had aangericht aan de Vredenburgweg, gedood. Dit is gebeurd na wekenlang speurwerk van een veeboer, die minstens zestien koeien heeft verloren door aanvallen van de jaguar. Hierdoor zou de veeboer naar eigen zeggen een schade van SRD. 32.000 hebben geleden.

Aangezien katachtigen, waaronder de jaguar, een beschermde status hebben volgens de Jachtwet 1954 en het Jachtbesluit 2002, meldde de boer zich bij de politie van het Ressort Houttuin. Zowel jachtopzieners bij LBB-Natuurbeheer als de politie oriënteerden zich ter plekke om getuige te zijn van het voorval. Het bleek een volwassen jaguar te zijn met een geschat gewicht van ongeveer 75 kilo.

Omdat jaguars geen natuurlijke vijanden in hun verspreidingsgebied hebben en vanwege het feit dat in een gebied ongeveer drie exemplaren per 100 km2 voorkomen, is het niet uitgesloten dat de gedode jaguar zich verplaatste van de Curaçaoweg naar de Vredenburgweg. Daar heeft het dier vee gedood. Het gedode dier is ter beschikking gesteld van LBB voor educatieve doeleinden.

Tuesday, 6 November 2012

Braziliaanse wetenschappers willen jaguar klonen.....

Wetenschap wil bijdragen aan bescherming jaguar

06-11-2012  Tierramérica/IPS/Obsession Magazine


Braziliaanse wetenschappers proberen met uitsterven bedreigde diersoorten, zoals de jaguar, te klonen. Klonen is het kweken van identieke nakomelingen van één cel door celdeling.

Jaguars in de Braziliaanse Pantanal (Bron foto: 29 april 2012, The Daily Mail, UK, Vivien Creegor)
Het kloon initiatief wordt uitgevoerd door de dierentuin van Brasilia in samenwerking met het agrarisch onderzoeksbureau van de regering, EMBRAPA, en bevindt zich inmiddels in de tweede fase. Het onderzoek is erop gericht om kloontechnieken te ontwikkelen voor bedreigde wilde dieren om hiermee bij te dragen aan hun bescherming.

In de eerste fase werden monsters van genetisch materiaal verzameld, zoals bloed, sperma en zogenoemde somatische cellen en navelstrengcellen.

Tegenover de Tierramérica nieuwsdienst zei EMBRAPA-onderzoeker Carlos Federico Martins op 6 november 2012 dat er al 420 monsters zijn opgeslagen. In totaal zijn acht diersoorten voor het onderzoek uitgekozen, waaronder de jaguar, de manenwolf (een hoogbenige, bruinrode wilde hondachtige) en het goudkop leeuwaapje. Dit zijn allemaal bedreigde diersoorten.

De monsters zijn verzameld over een periode van twee jaar en zijn vooral afkomstig van dode dieren die leefden in de Cerrado, het grote tropische savannahgebied van centraal Brazilië.

De volgende fase bestaat uit het trainen van de onderzoekers in de dierentuin. Bij EMBRAPA zijn al gekloonde koeien. De kennis binnen EMBRAPA gaat overgedragen worden op de onderzoekers, zodat zij de onderzoeken kunnen verrichten op wilde dieren.

EMBRAPA was verantwoordelijk voor de geboorte van het eerste gekloonde dier in Brazilië, een kalfje met de naam Vitória, dat ter wereld kwam in 2001 en tot 2011 heeft geleefd. Na dit kalfje zijn vele andere gekloonde dieren gevolgd, vooral koeien en paarden.

Het is nu de eerste poging in Brazilië om wilde dieren te klonen. Dergelijke onderzoeken worden al uitgevoerd in Amerika en Zuid Korea.

Onderzoeker Martins benadrukt echter dat het doel van klonen niet is om de gekloonde dieren in het wild te plaatsen. De dierentuin wil het aantal soorten laten toenemen voor eigen gebruik. De gedachte is om de gekloonde dieren in gevangenschap te houden. Het gebruik van clonen voorkomt de import van dieren en het uit het wild verwijderen van dieren.

Bij hoge uitzondering zouden gekloonde dieren kunnen worden vrijgelaten. Als een diersoort dreigt volledig uit te sterven en het zou mogelijk zijn om die soort in het wild te versterken, dan hebben wij de capaciteit daarvoor, aldus Juciara Pelles, hoofd bescherming en onderzoek van de Brasilia Dierentuin in gesprek met Tierramérica.

(Red. Obsession Magazine/IPS, Inter Press Service)