Friday 25 January 2013

Guyana heeft Suriname het voorbeeld als het gaat om de bescherming van de jaguar

Guyana werkt mee aan internationale 'jaguar corridor'

Voor Surinaamse regering lijkt bescherming jaguar geen prioriteit

25-01-2013  Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Guyana heeft zich aangesloten bij een regionaal pact om de jaguar te beschermen, het grootste landroofdier in Latijns Amerika, maar bedreigd door meer en meer uitbreidende landbouw- en mijnbouwactiviteiten die delen van de habitat van het dier in bezit nemen. Hiermee lijkt Guyana Suriname het voorbeeld te geven, om op een serieuze wijze de bedreigde jaguar te willen beschermen.

Vertegenwoordigers van het Guyanese ministerie van Milieu hebben een overeenkomst ondertekend met de in New York gevestigde organisatie Panthera, die tracht een ‘jaguar corridor’, een netwerk van stroken land die jaguarpopulaties van het noorden van Argentinië tot Mexico met elkaar moet verbinden, op te zetten.

 

Guayana heeft zich ten doel gesteld om de bescherming van jaguars in het land te garanderen, het nationale dier dat een bedreigde diersoort is.

Het Zuid Amerikaanse land heeft zich gevoegd bij Colombia en enkele landen in Midden Amerika, in het erkennen van de corridor en ook om gezamenlijk toe te werken naar een langetermijn bescherming van jaguars, aldus Esteban Payan, regiocoördinator noordelijk Zuid Amerika van het Panthera jaguarprogramma tegenover het persbureau Associated Press vandaag, 25 januari 2013.

Een netwerk van camera’s uitgerust met bewegingssensoren en vastgemaakt aan bomen, hebben enkele solitair levende jaguars vastgelegd in het dichte regenwoud en in de uitgestrekte graslanden van Guyana tot aan de grens met Brazilië.

Wetenschappers hebben een relatief gezonde jaguar ‘dichtheid’ ontdekt van drie tot vier dieren in een gebied van 100 kilometer in Guyana’s zuidelijke Rupununi Savannah. Hieruit blijkt dat het beheer van graslanden net zo belangrijk is als het beschermen van het regenwoud, aldus Panthera.

Evi Paemelaere, een Belgische jaguar wetenschapper werkzaam voor Panthera, zegt dat lokale inheemsen in afgelegen delen van Guyana haar hebben geholpen met het plaatsen van camera’s langs wegen waar jaguars graag komen.

‘Inheemsen nemen heel graag deel aan het project’, aldus Paemelaere vanuit hoofdstad Georgetown.
Ooit kwamen er veel jaguars voor in een gebied dat zich uitstrekt van zuidwest Amerika tot Argentinië, maar ze hebben inmiddels bijna de helft van hun natuurlijke leefgebied verloren en zijn zelfs geheel verdwenen uit een aantal landen. Uitgebreide jacht op de dieren vanwege hun huid deed het aantal jaguars in de ‘60’er en begin ‘70’er jaren van de vorige eeuw halveren, totdat er een verbod kwam op de handel in jaguarhuiden.

Niemand heeft betrouwbare gegevens over hoeveel jaguars er nu nog in het wild leven, waar ze leven van onder andere bosvarkens, tapirs, maar ook – omdat ze zeer goede zwemmers zijn – rivierschildpadden.

Saturday 12 January 2013

Wetenschappelijk onderzoek naar de jaguar in Suriname

Dr. Ouboter: ‘Jaguar is beschermde diersoort en mag niet worden doodgeschoten'


Een diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar de Surinaamse jaguar is in volle gang. In enkele natuurreservaten zoals het Centraal Natuur Reservaat en dat te Kwamalasamutu zijn er trackingcamera’s geplaatst, waarmee de gangen van deze katachtige worden gevolgd.

Dit stelt dr. Paul Ouboter, hoofd van de Zoölogische Collectie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname in gesprek met het Sky Televisie-programma Waakhond, aldus De West van zaterdag 12 januari 2013. De camera’s zijn aan bomen bevestigd en maken automatisch foto’s van langslopende warmbloedige dieren.

Gebleken is dat gedurende een maand een camera tenminste zeven tot tien keer ‘getriggerd’ wordt door een jaguar. In het begin wordt een camera na enkele dagen gecontroleerd, maar na verloop van tijd keert men pas na een maand terug om geheugenkaarten, batterijen en dergelijke te verwisselen.

Financieringen met betrekking tot het onderzoek naar Surinaamse jaguars worden overigens gedaan door de Vlaamse Universiteit en de internationale organisatie Panthera. Tijdens het gesprek met Sky TV wees Ouboter er op, dat er nog relatief veel jaguars in Suriname zijn, maar dat de internationale trend is, dat de jaguarpopulatie afneemt en dat het dier met uitsterven bedreigd wordt. De jaguar is gewild vanwege zijn vacht en aangezien zijn habitat uitgebreid is, wordt hij regelmatig afgeschoten wanneer hij zich aan vee vergrijpt.

In Suriname komt hij vrijwel overal voor en wordt hij veelvuldig op het strand gesignaleerd, in mangrovegebieden, savannes en de bossen. Aanvallen van jaguars op mensen zijn eerder uit vroegere tijden bekend en volgens Ouboter gaat het dier volwassenen uit de weg.

Bij confrontatie met een jaguar geeft hij als advies, dat men moet blijven stilstaan en absoluut niet moet wegrennen. Mocht een jaguar dreigend naderen, dan zou lawaai maken afdoende moeten zijn. Ouboter benadrukt, dat de jaguar wettelijk beschermd is en niet afgeschoten mag worden. Voor Suriname acht hij het belang van de jaguars groot.

Met de jaguars wordt het ecosysteem in stand gehouden en als land is het goed voor het groene imago en het toerisme als men weet dat dergelijke katachtigen in de vrije natuur voorkomen.