Saturday 31 March 2018

Den Blauwvinger: Greenpeace waar blijf je.....

COLUMN: Suriname heeft dringend een echte milieuorganisatie nodig die actie weet en durft te voeren

WWF Guianas en Conservation International-Suriname zijn papieren tijgers, brave lobbygroepen, en durven geen echte actie te voeren


Deze dagen publiceert de Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws een serie van negen artikelen over de jaguar in Suriname en de gevaren waaraan de Panthera onca wordt blootgesteld. Zes artikelen zijn nu verschenen, waarin achtereenvolgens hun verhaal doen over de jaguar: 

(Bron foto: jaguar-in-Suriname.blogspot.com)
districtscommissaris Margaretha Malonti van het binnenlanddistrict Sipaliwini,
jager Helmond Proeve, voorzitter van de Vereniging Sport Jagers en Vissers van Suriname,
Els van Lavieren, Conservation International-Suriname, 'Technical Manager Marine & Wildlife Conservation Program',
Jiang Xiaoyan, 'Deputy Chief of Mission (DCM)' op de Chinese ambassade in Paramaribo,
vertrekkend minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, en
Laurens Gomes, WWF-vertegenwoordiger in Suriname.

De geïnterviewden vertellen echter niets nieuws, weten amper tot niets over de jaguar. Al hetgeen ter sprake wordt gebracht is sinds 2011 te vinden op de website jaguar-in-Suriname.blogspot.com. Iedereen zegt te weten, dat de jaguar een beschermde diersoort is, dat ze geen idee hebben hoe groot de jaguarpopulatie is, dat de jacht erop toeneemt en dat lichaamsdelen van het dier in vooral China en onder Chinezen gewild zijn voor met name allerlei medische doeleinden.
Maar, al in februari 2013 (!) schreef de hiervooor genoemde website onder andere 'Deskundigen: Jaguar zou vervanger van de bedreigde tijger kunnen worden – Dierlijke producten in alternatieve geneeskunde Suriname niet ongewoon'.
 
Vandaag werd bekend, dat Mexico, met zijn beschermingsstrategie, de leider in de Amerika's is wat betreft de bescherming van de jaguar.

De deskundige Gerardo Ceballos, een onderzoeker aan de Nationale Autonome Universiteit van Mexico (UNAM), kondigde de voortgang aan van de tweede Nationale Jaguar Census en verklaarde dat sinds 2011 een geschatte populatie van 4.000 jaguars is geïdentificeerd in Mexico, die 'waarschijnlijk is toegenomen,' zoals hij zei. 'De eerste jaguar-telling werd gedaan tussen 2009 en 2011 en het was de eerste keer dat het werd uitgevoerd voor Mexico en Latijns-Amerika', zei hij in een interview.

Maar, pas dit jaar krijgt de jaguar beetje bij beetje meer aandacht (zij het te laat!), mede door berichten over de jaguar in bijvoorbeeld Bolivia en Belize, waarover Suriname Mirror heeft bericht, en het bericht over onderschepte jaguartanden op de J.A. Pengelluchthaven in februari van dit jaar.  Die berichten hebben milieuorganisaties, overheid en media aan het denken gezet, een beetje wakker geschud. Beschamend. Let wel, nog nooit heeft iemand die een jaguar heeft doodgeschoten een boete gekregen, laat staan aangehouden en voor een rechter verschenen....

Geen enkele zichzelf respecterende milieuorganisatie in Suriname (WWF Guianas en Conservation International-Suriname) is bijvoorbeeld echt in actie gekomen op momenten dat bekend werd, dat een jaguar was doodgeschoten. Ook hebben ze nimmer besloten de krachten te bundelen – eventueel met biologen - om bijvoorbeeld gericht onderzoek naar de jaguarpopulatie (financieel) mogelijk te maken, terwijl dat in diverse anderre landen in Latijns-Amerika wel mogelijk is (zie hierboven, Mexico).
WWF Guianas en Conservation International-Suriname zijn vooral brave lobby-achtige lompe organisaties, die – om welke redenen dan ook – geen vuist durven te maken tegen de regering-Bouterse. Ze zijn passief en dat gaat ten koste van de flora en fauna .

Het zijn ook geen actiegroepen, zoals Greenpeace, die wel aanwezig is in Argentinië en Brazilië.
Greenpeace zou goed werk kunnen verzetten in Suriname en een belangrijke speler kunnen zijn om de biodiversiteit (flora en fauna) van het land echt te beschermen en bescherming niet slechts met woorden te belijden!


Een Greenpeace Suriname kantoor in Paramaribo zou een welkome aanwinst zijn voor de werkelijke bescherming van de kust(wateren), het regenwoud (houtkap, goudwinning) en onder andere de jaguar, laagland tapir (Tapirus terrestris) en reuzen miereneter (Myrmecophaga tridactyla). Van laatstgenoemde soort werden nota bene in 2016 twee dieren geëxporteerd naar China:

'De reuzen miereneters zijn beland in de dierentuin van Shanghai, zo blijkt uit eigen onderzoek door de Suriname Mirror. De website van het bestuur van Shanghai bericht 7 november 2017 onder andere, dat '(…) A pair of giant anteaters from Surinam in South America have also made the zoo their home. They are fed with a mixture of banana, apple, egg, milk, yoghurt, kiwi fruit — and ants. Because giant anteaters love swimming in the wild, the zoo has installed a private pool for them. (...)' 

Verantwoordelijke autoriteiten weigerden te reageren op vragen van Suriname Mirror over deze curieuze export!

Ondergetekende zal over het voren gaande in contact treden met Greenpeace.... want met stilzitten bereik je niets!

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
31 maart 2018
Paramaribo – Suriname

WWF Guianas komt (te) laat met actieplan ter bescherming jaguar in Suriname

Starnieuws: Jaguar op het Menu (deel 6)

- 'De toename in de stroperij en illegale handel ontwikkelde zich bijna uit ons zicht'
- 'Ik vind dat het te weinig prioriteit heeft bij de overheid'


De criminaliteit in bedreigde in het wild levende diersoorten, wordt als de vierde meest lucratieve illegale business in de wereld gezien. De illegale stroperij en handel in de jaguar neemt toe. Starnieuws laat in een serie van negen artikelen ‘Jaguar op het Menu‘ verschillende instanties aan het woord die vertellen over de huidige gang van zaken in Suriname en de toekomst. 

Vandaag, zaterdag 31 maart 2018, WWF Guianas: '
Jaguarjacht en handel Suriname flink onderschat '


De jacht op en de handel in de jaguar is niet nieuw in Suriname, maar wordt nog altijd flink onderschat. In 2010 bracht de natuurbeschermingsorganisatie World Wildlife Fund (WWF) Guianas al een rapport hierover uit. Acht jaar verder ziet de situatie er zorgwekkend uit. 'De toename in de stroperij en illegale handel ontwikkelde zich bijna uit ons zicht', zegt Laurens Gomes WWF-vertegenwoordiger in Suriname.

Wereldwijd is er nu meer aandacht voor jaguars. 'Niet alleen van mensen die weten wat de actuele prijzen zijn en waar je eentje zou kunnen bemachtigen. Maar, ook vanuit de kant van personen en instanties die de natuur willen beschermen', zegt Gomes.

In alle landen waar deze grote kat voorkomt wordt die in haar voortbestaan bedreigd. Internationaal heeft zich een illegale handel ontwikkeld van hele of delen van jaguars naar Azië of Aziaten. 'Het is dus lokaal en internationaal en dat drijft de prijs op voor jaguars en jaguarlichaamsdelen.' De prijzen die op straat geboden worden zijn bij de instanties bekend. Het gaat vooral om de Chinese markt en dat weet WWF uit andere delen van de wereld, bijvoorbeeld als het gaat om tijgers. De tijgerpenis wordt vermalen tot poeder en als potentie-verhogend medicijn gebruikt, de botten, tanden en huid worden ook gebruikt. 'Mensen vertellen ons verhalen dat er ook zo iets gaande is met jaguars.'

Het WWF-kantoor in Paramaribo heeft de afgelopen maanden tientallen brieven van bezorgde burgers, dorpelingen en anderen, ontvangen. Gomes praat over anekdotisch bewijs dat nog gestaafd moet worden met gegevens om de situatieanalyse te voeden. 'Politie, douane en jachtopzieners moeten om de tafel om de stroperij en illegale handel zichtbaar te maken.' Laurens heeft informatie uit het veld dat er professionele jagers en stropers zijn die gericht op jacht gaan naar Surinames grootste kat. Maar, ook niet-gespecialiseerde jagers zoals dorpelingen. 'In dorpen waar mensen respect hadden voor de jaguar, zijn er personen die denken ‘ey hier kan ik geld mee verdienen’. Men begint zich te specialiseren in het jagen op jaguars en dat vind ik nog zorgwekkender. Dan is er nog het probleem van jacht rond de goudvelden en in de boskapconcessies.'

We zijn verre van een ideale situatie, vindt Gomes. 'Ja, ik vind dat het ministerie te weinig doet en te weinig gefaciliteerd wordt om haar taak in deze uit te voeren. Ja, ik maak me zorgen en ja, ik vind dat het te weinig prioriteit heeft bij de overheid.' 

Het WWF ziet wel dat het probleem de aandacht van het ministerie Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer heeft. En er is een goede basis om een samenwerking op te zetten. WWF vindt dat er een actieplan moet komen. Jaguars zijn belangrijk om een gezond ecosysteem te behouden en voor de ontwikkeling van het ecotoerisme. 'Er zijn niet veel landen in de wereld die dit kunnen zeggen,  'gewoon vijftien minuten van de hoofdstad heb je een jaguar-habitat’. Maar, als je ze allemaal doodt of ze worden schuw en dan wordt de kans kleiner om eentje in het echt te zien. Dit heeft invloed op de huidige en de toekomstige toerismemarkt', meent Gomes.

Vooruitlopend op een actieplan kan er nu al worden gehandeld. Zo uit het hoofd noemt Gomes strengere controle van vluchten vanuit Zuid-Suriname en vleesverkoopstandplaats te Latour. Verder her-activering van de veldposten van Natuurbeheer, die nu door Stichting Bosbeheer en Bostoezicht worden bemand. 'Nu alleen bewustzijnscampagnes en voorlichting geven werkt niet. Je moet die hand in hand doen met handhaving.' Hij denkt ook aan herstructurering van het hele natuurbeschermingsysteem en voordelen creëren voor de bescherming van jaguars op dorps- en gemeenschapsniveau.

Om te weten hoe groot de jaguarpopulatie is, zoekt WWF samenwerking met veldexperts, wetenschappers en dienstdoende autoriteiten. 'Suriname is uniek, omdat het nog voor het grootste deel ontoegankelijk is en dat is zeker mooi voor de jaguars. Exacte gegevens hebben we niet, dus we zullen schattingen moeten maken: een typisch bos als dit zou in een gezonde situatie zoveel jaguars per 100 m2 moet hebben. Als je de hotspots kent waar de jaguar zeker voorkomt, dan kun je daarop gericht beleid maken.'

Zelf zit hett WWF niet stil. Ze houdt binnenkort een workshop voor ngo’s, overheidsinstanties en betrokkenen om te komen tot het opstellen van een actieplan. De organisatie is in gesprek met Panthera, een internationale organisatie gespecialiseerd in de bescherming van katachtigen. Ze hebben ervaring in actieplannen opstellen, maar ook hoe bijvoorbeeld conflicten te vermijden tussen landbouw, veeteelt en jaguarpopulatie. Naast het faciliteren van Panthera, wil het WWF naar financiën zoeken, meedenken en de noodzaak bepleiten van goed getrainde jachtopzieners. 'We willen bijdragen, maar wij willen vooral dat het gezien wordt als een overheidsprioriteit', benadrukt Gomes.

Verder geeft zijn organisatie ook ondersteuning in het hervormingsproces van de Natuurbeschermingswet en de Jachtwet. Ondanks alle zorgen blijft Gomes optimistisch. 'Ik denk niet dat het in de genen van een Surinamer zit om zijn land leeg te roven van dieren. Het zit meer in ons DNA om trots te zijn op onze natuur en die te beschermen.' Het WWF wil in gesprek met de Chinese ambassade en de Chinese verenigingen. 'Kijken welke rol zij in het geheel kunnen spelen. Bewustwording is tenslotte heel belangrijk.'

Ter informatie:
Sinds 2011 al vraagt de website https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ aandacht voor de jaguar in Suriname - en elders op het continent -, maar pas sedert 2018 krijgt de jaguar aandacht bij instanties en media in Suriname...

Friday 30 March 2018

'Ik merk de toename van jaguarjacht aan het aantal klachten en meldingen'

(Bron foto: jaguar-in-suriname.blogspot.com/)
Starnieuws: Jaguar op het Menu (deel 5)

- 'Personen hebben de jaguarjacht geïntensiveerd omdat de lichaamsdelen worden verhandelend onder een bepaalde bevolkingsgroep'
- Heeft president Desi Bouterse een halsketting met daaraan een jaguartand?


De criminaliteit in bedreigde in het wild levende diersoorten, wordt als de vierde meest lucratieve illegale business in de wereld gezien. De illegale stroperij en handel in de jaguar neemt toe. Starnieuws laat in een serie van negen artikelen ‘Jaguar op het Menu‘ verschillende instanties aan het woord die vertellen over de huidige gang van zaken in Suriname en de toekomst. 

Vandaag, vrijdag 30 maart 2018, minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer: 'Ik merk de toename van jaguarjacht aan het aantal klachten en meldingen'


De toenemende illegale jaguarjacht is ook bekend bij minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Zij heeft geen cijfers, maar merkt de toename aan het aantal klachten en meldingen die zij krijgt, zegt zij op Starnieuws. Personen hebben de jaguarjacht 'geïntensiveerd, omdat de lichaamsdelen worden verhandelend onder een bepaalde bevolkingsgroep (Chinezen). Het is zorgwekkend en wij zullen verhoogde controle en alertheid op de jaguar hebben.'

Samsoedien vertelt, dat zij vorig jaar - voor haar ministerschap - onderweg naar Apoera een groep jagers tegenkwam. 'Ze hadden een jaguarkop bij zich en voelden zich geweldig stoer, want ze hadden een jaguar geschoten.' Onlangs kreeg zij een video van binnenlandbewoners toegestuurd. In het filmpje is te zien hoe een jaguar is neergeschoten en op een ATV is gebonden. 'Heel demonstratief staat de man ernaast, alsof hij een heldendaad heeft verricht. Dat is heel storend voor de natuur en opvoeding van kinderen.'

Op 3 maart tijdens World Wildlife Day kwam Samsoedien met een verklaring waarin zij een beroep deed op de samenleving om met de handen af te blijven van de jaguar. De minister wil gericht beleid ontwikkelen om deze beschermde diersoort ook echt te beschermen. Hoewel zij zelf niet over concrete informatie beschikt over wie de stropers en illegale dierenhandelaren zijn, hebben de jachtopzieners wel een indicatie. 'Het zijn meestal de sportjagers en jachtliefhebbers, maar er zijn genoeg andere dieren die zij mogen bejagen. Zij moeten de jaguar met rust laten.'

Over de smokkel in (verwerkte) jaguarlichaamsdelen weet zij weinig. 'Ik heb het van horen zeggen. Een bepaalde bevolkingsgroep gebruikt die om cultuur-historische redenen.' Ze noemt de groep liever niet bij naam, 'omdat het niet bewezen en hard is. Ik ben globaal in mijn benadering.'

De controle en toezicht houden op de naleving van de natuurwetten in de Surinaamse bossen, is niet makkelijk. Het natrekken van de meldingen is een groot probleem. 'Het gebied is uitgestrekt en we zijn niet equipped om met portofoons de melding gelijk door te geven aan de politie.' Een ander probleem is goede landelijke telecommunicatie, bijvoorbeeld tussen Witagron en Apoera is geen bereik. 'Als men eenmaal op Witagron is gaat men alle kanten uit en je kunt de stroper niet meer achterhalen.'


Om de controle op te voeren is er meer mankracht op het veld nodig. De meeste van de huidige boswachters zijn 50-plussers en ouder en goed opgeleide boswachters zijn schaars. Op haar agenda staat: een nieuwe lichting aantrekken, opleiden en voorzien van alle middelen. 'Maar, we hebben de financiële middelen niet', zegt Samsoedien. 'Het ministerie staat in contact met lokale en buitenlandse organisaties die donoren kennen. Zij hebben echt hart voor de natuur en willen meehelpen om deze controle te helpen opvoeren.'

Een andere beleidsmaatregel is hogere boetes koppelen aan de overtredingen. 'Ik praat over fikse boetes.' Een overtreding buiten proces afhandelen met een boete, vindt Samsoedien onvoldoende voor wildlife crime. De mensen betalen en lopen hierna vrij rond. 'Ik wil er zelf een gevangenisstraf aan verbinden. Dan ga je een paar dagen in de cel zitten. De straffen moeten echt aangepast worden.'
Komen de maatregelen niet te laat? De minister schudt ‘nee’ met het hoofd. 'Het is nooit te laat, maar wanneer je dit soort zaken wilt aanpakken heb je financiën en juiste regelgeving nodig.' De Natuurbeschermingswet en Jachtwet dateren uit 1954. 'We bereiden de wetsaanpassing nu goed voor en hopen die in april rond te hebben voor de Nationale Assemblee – al is het nog een concept.' De herziene wetgeving is hard nodig voor rechtmatig optreden in het veld.

Andere beleidsacties zijn meertalige voorlichtingscampagnes gericht op verschillende doelgroepen. De minister benadrukt dat natuurbescherming en de strijd tegen de illegale dierenhandel een aangelegenheid is van iedereen. De nadruk wordt nu zwaar gelegd op het ministerie en ’s Lands Bosbeheer. Maar, ook de politie en douane hebben een rol te vervullen. Meer bewustzijn geldt ook voor die groep functionarissen; het gaat tenslotte om een keten-aanpak. 'Het ministerie heeft zijn deel te doen, maar ook andere instanties hebben een rol te vervullen.'

In de ketenbenadering spelen lokale gemeenschappen een cruciale rol. Het is bewezen in andere landen dat er meer valt te verdienen wanneer de jaguar en andere beschermde diersoorten worden aangewend voor natuurtoerisme in plaats van ze te bejagen. 'Als je gemeenschappen betrekt in dat proces zit je deels al veilig.'

De jaguar wordt niet alleen bedreigd door stropers en jagers. Ook veehouders wiens vee geroofd is en landbouwers die zich bedreigd voelen openen vergeldingsjachten op de jaguar. Volgens de minister valt het dier niet zomaar aan. 'Wanneer een jaguar voorkomt in een bepaald gebied geeft dat aan dat er een leefgemeenschap is. Hij voedt zich met de levende dieren in die buurt. Ik denk dat als hij genoeg voedsel vindt, hij niet in een woongebied komt. Het is een soort ecologisch evenwicht en zodra dit verstoord is krijg je die escalatie.' 

Om de burgers ook te beschermen en met zijn allen de jaguar, is de hulp van Panthera ingeroepen, een internationale organisatie gespecialiseerd in de bescherming van de veertig katachtigen in de wereld. Ze hebben ervaring in actieplannen opstellen en hoe de landbouw, veeteelt en jaguarpopulatie met elkaar kunnen blijven bestaan. 'Wij gaan het wiel niet opnieuw uitvinden. Zij zijn ervaren en opereren al in Guyana.' Het is een samenwerkingsproject met het WWF. Een delegatie komt in april om te praten over een concrete samenwerking. Er is ook een workshop gepland met stakeholders.

Volgens de Jachtwet is het verboden om lichaamsdelen, zoals huiden en veren van beschermde dieren bij je te hebben. Jachtopzieners zouden deze gelijk in beslag moeten nemen. Op social media wordt flink gediscussieerd over een halsketting van president Desi Bouterse met daaraan een (jaguar)tand. Samsoedien zegt niet te weten of de president daadwerkelijk een jaguartand draagt in zijn halsketting. 'Als dat het geval mocht zijn, ben ik ervan overtuigd dat als ik een beroep op hem zou doen om de jaguartand te verwijderen, het niet aan dovemansoren gezegd zal zijn.'

Ter informatie:
Sinds 2011 al vraagt de website https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ aandacht voor de jaguar in Suriname - en elders op het continent -, maar pas sedert 2018 krijgt de jaguar aandacht bij instanties en media in Suriname....


Thursday 29 March 2018

Chinese ambassade roept Chinezen op zich aan de wet te houden

Starnieuws: Jaguar op het Menu (deel 4)

'Chinezen mogen geen illegale producten van beschermde dieren zoals jaguartanden kopen of vervoeren'


De criminaliteit in bedreigde in het wild levende diersoorten, wordt als de vierde meest lucratieve illegale business in de wereld gezien. De illegale stroperij en handel in de jaguar neemt toe. Starnieuws laat in een serie van negen artikelen ‘Jaguar op het Menu‘ verschillende instanties aan het woord die vertellen over de huidige gang van zaken in Suriname en de toekomst. 

Vandaag, donderdag 29 maart 2018, de Chinese ambassade: 'Ambassade maakt Chinese bevolking bewust van de bescherming van dieren in het wild'

Chinese burgers in Suriname mogen geen illegale producten van beschermde dieren zoals jaguartanden kopen of vervoeren, iets wat hun eigen belangen en hun nationale imago negatief zal beïnvloeden. Dat staat in het in februari uitgegeven persbericht van de Chinese ambassade in Paramaribo.


'Wij zijn er sterk tegen dat Chinese burgers zich bezighouden met activiteiten die indruisen tegen de wetten en voorschriften van het land in kwestie en schadelijk zijn voor onze bilaterale banden', zegt Jiang Xiaoyan, Deputy Chief of Mission (DCM) op de Chinese ambassade op Starnieuws. Het persbericht volgde na het politiebericht van 13 februari waarin de politie meldt, dat op 23 januari J.L., B.L. en J.C. op de luchthaven werden aangehouden met een aantal jaguartanden in hun bezit, waarvan een deel tot sieraad was verwerkt. Hiermee hebben zij de Wet Economische delicten overtreden. De ambassade vernam dit nieuws via de lokale media. 'Het is onze verantwoordelijkheid om Chinese staatsburgers eraan te herinneren om volgens de wet te handelen', licht Jiang de uitgifte van het persbericht toe.

Verschillende personen en milieu- en natuurorganisaties zijn ernstig bezorgd om de stroperij, illegale handel en smokkel van de jaguar en jaguardelen in Suriname. De huid, het vlees, de botten, genitaliën en tanden worden voor verschillende doeleinden gebruikt: consumptie, medicijnen, jachttrofee of verwerkt tot sieraad. Personen die zich schuldig maken aan de illegale criminele praktijken vinden een goede afzetmarkt bij onder andere de Chinese gemeenschap in Suriname. Er worden hoge bedragen in Amerikaanse dollars neergeteld.

Jiang zegt, dat China veel belang hecht aan de bescherming van in het wild levende soorten. Haar land werd in 1981 partij bij de Conventie over de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten (CITES) en keurde in 1989 een eigen wet op de bescherming van wilde dieren goed. In mei 1993 volgde een circulaire op het verbod in handel van tijgerbotten. Maar, jaguars en andere katachtigen worden hierin niet specifiek aangehaald. Omdat er wereldwijd verschillende soorten wilde katten zijn, is het moeilijk om alle soorten in de circulaire op te sommen, reageert Jiang. 'Het uitgangspunt blijft hetzelfde: Chinese burgers dienen zich aan de wet te houden en internationale convenants die China is aangegaan. Elke activiteit van het doden, verhandelen of exporteren van bedreigde diersoorten zal worden vervolgd.'

Ook Suriname is lid van CITES en de jaguar is een van beschermde diersoorten in Suriname volgens de Jachtwet van 1954 en het Jachtbesluit van 2002. Volgens Jiang heeft de ambassade meer actie ondernomen om de Chinese bevolking bewust te maken van de bescherming van dieren in het wild. De Surinaamse Chinese Verenigingen zijn ingeschakeld, 'en de hele Chinese gemeenschap in Suriname is verzocht om alle mogelijke hulpmiddelen, waaronder sociale media, te gebruiken om ons te helpen het bewustzijn van mensen te vergroten'. 

De ambassade stuurde het persbericht naar de lokale Chinese media, plaatste het op de eigen website en die van de consulaire dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken van China. Deze websites worden vaak bezocht door de overgrote meerderheid van Chinese staatsburgers die van plan zijn om naar het buitenland te reizen, geeft Jiang aan. Naast de oproep om zich te houden aan de wetten, doet de ambassade ook een beroep op alle Chinese burgers om 'de gebruiken in het land van ingezetenschap te respecteren en bij te dragen aan de vriendschappelijke banden en samenwerking tussen China en Suriname'. Elke negatieve betrokkenheid van een Chinese burger kan die relatie ondermijnen of het imago van China in het buitenland schaden. De ambassade voelde zich niet geroepen om het bericht ook via andere media te laten publiceren.

Volgens Jiang behoort het tot de soevereine rechten van de Surinaamse overheid om de eigen wetten en voorschriften in de eigen taal én in het Engels bekend te maken. Dit, zodat mensen in Suriname en anderen uit andere delen van de wereld, het beter kunnen begrijpen.

Jiang zegt, dat de ambassade niet is benaderd door Surinaamse autoriteiten over de aanhoudingszaak. 'Maar, ons kanaal voor informatie-uitwisseling en samenwerking blijft open. We willen graag de samenwerking met Surinaamse gesprekspartners op het gebied van capaciteitsopbouw en wetshandhaving versterken.' 

Ter informatie:
Sinds 2011 al vraagt de website https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ aandacht voor de jaguar in Suriname - en elders op het continent -, maar pas sedert 2018 krijgt de jaguar aandacht bij instanties en media in Suriname....

Wednesday 28 March 2018

'Wij vermoeden dat de aantallen jaguars behoorlijk groot zijn die gestroopt zijn'

Starnieuws: Jaguar op het Menu (deel 3)

Conservation International Suriname richt zich pas sinds kort op de jacht op- en 'bescherming' van de jaguar


De criminaliteit in bedreigde in het wild levende diersoorten, wordt als de vierde meest lucratieve illegale business in de wereld gezien. De illegale stroperij en handel in de jaguar neemt toe. Starnieuws laat in een serie van negen artikelen ‘Jaguar op het Menu‘ verschillende instanties aan het woord die vertellen over de huidige gang van zaken in Suriname en de toekomst. 

Vandaag, woensdag 28 maart 2018, Conservation International Suriname: Illegale stroperij, jacht op en handel in de jaguar al een tijdje in beeld


Terwijl menig Surinamer zich druk maakt om de veiligheid, criminaliteit, drugssmokkel, mensenhandel, ontwikkelt zich in alle stilte een nieuwe misdaadvorm in Suriname: wildlife crime. Bij Conservation International Suriname (CI-S) is de illegale stroperij, jacht op en handel in de jaguar al een tijdje in beeld. De afgelopen vier maanden heeft zij een toename geconstateerd (hoe die toename is geconstateerd, wordt niet vermeld....).

'De trend neemt zorgelijke vormen aan. Het gaat in Suriname om gerichte illegale handel en daar moeten wij ons echt van bewust zijn', zegt Els van Lavieren, CI-S Technical Manager Marine & Wildlife Conservation Program.

De poster ‘CI Suriname priority species for the wildlife program’ kondigt het eerste Wildlife Conservation Program aan. In Suriname is niet veel bekend over de soortenpopulaties en hun status.
'We gaan de populatie van deze vijf diersoorten tellen (???, op welke wijze?), in kaart brengen en de gegevens verzamelen over de jacht en handel in deze dieren.'

CI-S startte vorig jaar (pas) met de voorbereidingen van haar wildlife strategie, waaronder het opstellen van een lijst met bedreigde diersoorten. Uit veldonderzoek, trainingen en gesprekken met verschillende instanties en experts kreeg zij een beter beeld wat er speelde. De jaguar kwam steevast als het eerste bedreigde dier naar voren. 'Het lijkt een recente trend maar het is al veel langer gaande. Wij vermoeden dat de aantallen behoorlijk groot zijn die gestroopt zijn met een zeer negatieve impact.'

De lijst met niet mariene dieren die voldeden aan de zes criteria, werd steeds langer. Drieëndertig dieren haalden deze en de negen op de poster topten de lijst. 'Deze worden bedreigd of gaan bedreigd worden in de nabije toekomst als er niet wordt gehandeld', licht Van Lavieren de top negen toe. In één adem spreekt zij ook geruststellende taal.

De georganiseerde wildlife crime doet zich in andere landen in de Amerika’s ook voor. Een neergeschoten jaguar en jaguarproducten, zoals de tanden voor sieraden (kettingen), zijn heel erg gewild. 'Er is een bepaald geloof dat als je een jaguartand (hoektand) draagt (amulet of talisman) dat je dan beschermd wordt tegen negatieve krachten. De tanden zijn behoorlijk lucratief en worden steeds bekender. Er was altijd al een handel gaande en door de economische situatie neemt die toe.' Een andere reden om dit dier of dierproducten te kopen is voor medicinale doeleinden. Verschillende bronnen spreken van gevallen van jaguars die als geheel wordt opgekookt, waarna de pulpextractie verwerkt wordt tot een poeder. Al eeuwenlang zijn er Chinezen die geloven in de helende werking van wildlife producten voor Chinese traditionele medicijnen (lees dit artikel uit 2013 (!!): http://jaguar-in-suriname.blogspot.com/2013/02/zijn-in-suriname-aziatische.html).

De focus op de jaguar geniet hoge prioriteit voor CI-S. Lokaal en internationaal hebben verschillende organisaties het behoud van de jaguar op de prioriteitenlijst staan, zegt Van Lavieren. CI-S zou in het veld graag meer samenwerking met overheidsinstanties willen. De regering heeft op verschillende momenten het belang van het behoud van de natuur voor Suriname en de wereld aangegeven.

Lees hier het vervolg van het artikel op Starnieuws.

Ter informatie: Sinds 2011 al vraagt de website https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ aandacht voor de jaguar in Suriname - en elders op het continent -, maar pas sedert 2018 krijgt de jaguar aandacht bij instanties en media in Suriname....

Eerste trinationale beschermde natuurzone om jaguar en Maya-jungle te behouden in Mexico, Belize en Guatemala

Jaguarpopulatie in afgelopen acht jaar met 10% gegroeid op het schiereiland YucatanAlejandro del Mazo, hoofd van de Nationale Commissie van Beschermde Natuurgebieden (Conanp, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), zegt, dat Mexico heeft aangegeven dat het de eerste trinationale beschermde natuurzone (ANP) wil creëren om de jaguar en de Maya-jungle te behouden, gedeeld met Belize en Guatemala. 

Tijdens zijn deelname aan het internationale Jaguar 2030-forum op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties (VN), gaf hij commentaar op de culturele en ecologische waarde die de figuur van de jaguar voor het land houdt, daterend van het pre-Spaanse tijdperk.

Hij benadrukte ook de deelname van het land aan de bescherming van de jaguar op nationaal niveau, waardoor de populatie in de afgelopen acht jaar met 10% is gegroeid op het schiereiland Yucatan. De oprichting van dit beschermde gebied heeft geresulteerd in het stopzetten van ontbossing en in een grotere promotie van productieve duurzame praktijken in Mexico.

Daarnaast rapporteerde de Conanp de publicatie van een protocol om de veehouderijpraktijken te verbeteren en om te gaan met gevallen van vangst en herlocatie, dit protocol is uniek in de wereld.


De jaguar is de grootste endemische katachtige in Noord- en Zuid-Amerika, met zijn historische geografische spreiding, gaande van de zuidelijke Verenigde Staten tot het noorden van Argentinië. In Mexico wordt het gevonden langs de hellingen van de Golf en de Stille Oceaan, de centrale staten, en natuurlijk op het schiereiland Yucatan.

Een totale populatie van ongeveer vierduizend wordt geregistreerd, met Quintana Roo als, de regio met de belangrijkste populaties van de soort, met groeiende aantallen in de staten Campeche en Chiapas.

Dit forum werd uitgevoerd door de organisaties Panthera, World Wildlife Fund (WWF), WCS, Conservation International,  Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

Met deelname van landen zoals Argentinië, Belize, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Venezuela, die de inspanningen van Mexico op het gebied van natuurbehoud en duurzame ontwikkeling hebben erkend.

(Suriname Mirror/sexenio.com.mx/The Yucatan Times/Twitter)

Tuesday 27 March 2018

'Er wordt 3.000 Amerikaanse dollar voor volwassen jaguar neergeteld en kopers zijn Chinezen in Suriname'

Starnieuws: Jaguar op het Menu (deel 2)

'De huid, het vlees, de botten, genitaliën en tanden worden voor verschillende doeleinden gebruikt'


De criminaliteit in bedreigde in het wild levende diersoorten, wordt als de vierde meest lucratieve illegale business in de wereld gezien. De illegale stroperij en handel in de jaguar neemt toe. Starnieuws laat in een serie van negen artikelen ‘Jaguar op het Menu‘ verschillende instanties aan het woord die vertellen over de huidige gang van zaken in Suriname en de toekomst. 

Vandaag, dinsdag 27 maart 2018, de Vereniging Sport Jagers en Vissers van Suriname: Jagersvereniging pleit voor jachtakte na jagerstest


'Ik stond een keer oog in oog met een volwassen jaguar. We staarden elkaar enkele minuten aan. Geen van ons bewoog', vertelt jager Helmond Proeve over zijn ervaring tijdens een jachttocht in het bos. 'Ik liep langzaam achteruit en de jaguar vervolgde zijn pad. Er is bijna nooit een reden om op dit dier te schieten, tenzij het dier je echt aanvalt.'

Proeve is ook voorzitter van de Vereniging Sport Jagers en Vissers van Suriname. Hij zegt, dat de toenemende illegale jacht op en handel in jaguars, hem ook is opgevallen. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Hij weet dat de vraag toeneemt en de betaling steeds hoger wordt.

'Het is een lucratieve business en door de economische crisis proberen personen op allerlei manieren geld te verdienen.' Er worden bedragen van drieduizend Amerikaanse dollars voor een volwassen dier neergeteld en de kopers zijn Chinezen in Suriname, hoort hij. De huid, het vlees, de botten, genitaliën en tanden worden voor verschillende doeleinden gebruikt. De jaguar wordt ook over de grens naar Frans-Guyana gesmokkeld waar er meer geld wordt aangeboden.

Op Facebook en andere social media komen met enige regelmaat ‘tijgertanden te koop’, ‘tijgertanden verwerkt tot sieraad’ of ‘tijger te koop’ aanbiedingen voorbij. Suriname heeft geen tijgers, maar jaguars en nog andere katachtigen, merkt Proeve op (Suriname Mirror: in Suriname wordt de jaguar 'tigri' genoemd).

De vereniging heeft op Facebook (FB) iets meer dan 13.000 leden, maar op papier telt zij ongeveer 200 contribuerende leden. Proeve ontkent niet, dat er onder hen ook wel ‘rotte appels’ zijn die zich schuldig maken aan overtreding van de Jachtwet van 1954. 'Als bestuur spelen we geen struisvogel. Daarom proberen wij onze leden constant bewust te maken van de jachtregels en de straffen die staan op de overtreding hiervan. De do’s en don’t als jager en visser. Maar in the end is een ieder verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.'

Op de FB-pagina is een foto gedeeld van een jongedame die lachend poseert naast een neergeschoten jaguar op een ATV – vermoedelijk te Benzdorp. De reacties hierop lopen uiteen: afschuw, toejuichingen, discussie over de plaats, twijfels over een gefotoshopte foto tot aan onwetendheid dat het om een beschermde diersoort gaat. Het bestuur heeft afstand genomen van de foto, maar heeft die laten staan voor de discussie erom heen.

'De leden wijzen elkaar op de zware overtreding en het belang van het beschermen van dit dier voor Suriname.'

De overheid gaat in de stroperij en illegale handel van de jaguar niet geheel vrijuit. Proeve wijst hen als medeschuldige aan. De politie is onze beste kameraad, zeggen we altijd. 'Wij willen de jachtopziener als onze beste kameraad. Samenwerken in plaats van tegenwerken.' Er wordt te weinig gecontroleerd en als die controle er is, schrijft de jachtopziener al te snel een boete uit. De voorzitter grijpt de visserij als voorbeeld. Een Nickeriaanse senioren visser die net even buiten het seizoen 80 kwie kwie’s heeft gevangen, kreeg een boete van Srd 100 per kwie kwie. 'Je treft die arme man en zijn gezin, terwijl als je actief voorlichting had gegeven en de educatie dichter naar de man en het liefst in zijn taal had gebracht, had je een beter succes. Wij zeggen daarom: geef ons educatie, train ons en laat ons samen de wettelijke bepalingen herzien.'

De vereniging pleit al enige tijd voor de wettelijke invoering van de jagerstest conform het Jachtbesluit van 2002. Hierin staat dat vanaf 1 december 2003 elke legale jager met een geldige jachtakte deze test succesvol moet hebben doorlopen. Naast het feit dat sommige personen met illegale wapens (zonder wapenvergunning) jagen, worden jachtaktes uitgereikt zonder de jagerstest te doen. 'Als de overheid ervan uitgaat dat iedere jager de Jachtwet moet kennen, geef iedereen dan ook een rijbewijs zonder dat zij een verkeersexamen hoeven af te leggen.'

Neem een jager die al vijftig jaar jaagt in het bos en vraag hem hoeveel patronen hij volgens de wet bij zich mag hebben. Hij zal je vreemd aankijken. Vraag een jager wat de precieze grenzen van een natuurreservaat zijn en hij zal de schouder ophalen; de groene bijna onleesbare grensbordjes hangen soms twintig meter hoog in een boom. 'De overheid moet geen hypocriet zijn en alle schuld in de schoenen van de jagers schuiven of kleine jongens die op leguanen jagen, beschuldigen. Ik verzet mij hiertegen en pleit daarom voor samenwerking en educatie.'

Proeve wijst naar de successen van milieuorganisatie Green Heritage Fund Suriname die jaar in en uit mensen informeert over luiaards en dolfijnen. 'Verandering zal niet van de een op de andere dag komen. Het zal een lang proces zijn en elke jager die tot inkeer komt en voor het ‘rechte pad’ kiest is een stap naar succes.'

De vereniging werkt sinds enkele maanden samen met Conservation International Suriname. Die gaat de jagers betrekken in het tellen van bepaalde diersoorten in Suriname’s uitgestrekte bossen.

 In de Jachtwet komen vier categorieën van in het wild levende dieren voor: beschermde diersoorten, jachtwildsoorten, kooidiersoorten en overwegend schadelijke diersoorten. De jachtkalender geeft overzicht van het jachtwild dat in bepaalde perioden van het jaar en onder bepaalde voorwaarden en hoeveelheden, bejaagd mag worden.

Ter informatie:
Sinds 2011 al vraagt de website https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ aandacht voor de jaguar in Suriname - en elders op het continent -, maar pas sedert 2018 krijgt de jaguar aandacht bij instanties en media in Suriname....

Monday 26 March 2018

Starnieuws brengt serie van 9 artikelen ‘Jaguar op het Menu‘

(Bron foto's: https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/)
Informatie uit het veld toont dat illegale jacht op jaguars en andere katachtigen toeneemt


De criminaliteit in bedreigde in het wild levende diersoorten, wordt als de vierde meest lucratieve illegale business in de wereld gezien. De illegale stroperij en handel in de jaguar neemt toe. Starnieuws laat in een serie van negen artikelen ‘Jaguar op het Menu‘ verschillende instanties aan het woord die vertellen over de huidige gang van zaken in Suriname en de toekomst. 

Vandaag, maandag 26 maart 2018 districtscommissaris Malonti: Jacht en verkoop niet minder geworden 


Informatie uit het veld toont aan dat de illegale jacht op jaguars (Panthera onca) en andere katachtigen toeneemt. Vorig jaar oktober uitte districtscommissaris (dc) Margaretha Malonti van Sipaliwini haar bezorgdheid al via de media. Vijf maanden later is die zorg niet afgenomen. 'Ik denk niet dat de jacht en verkoop nu minder zijn geworden. Het enige is dat ik de verkoop niet meer tegenkom via social media. Men heeft de verkoopstrategie alleen aangepast en gebruikt andere kanalen.'

Malonti heeft geen data over de toename van de illegale jaguarjacht en handel hierin. Veldinformatie geeft aan, dat Surinamers en Brazilianen zich met deze illegale praktijken bezighouden. Maar wie precies, blijft een groot vraagteken. 'Ik probeer van mijn kant zoveel mogelijk informatie en voorlichting te geven aan de districtsbewoners. Ik waarschuw de mensen om niet commercieel te handelen in de jaguar.' Ze had zich voorgenomen om op de maandelijkse hoorzittingen de voorlichting te geven. Door gebrek aan financiële middelen gaan de hoorzittingen niet door, geeft zij aan. 'Wanneer wij een krutu bijwonen dan proberen wij de voorlichting mee te nemen.'

De tegenvraag die zij vaak krijgt is ‘wat moet ik doen als ik een jaguar voor me zie of als die op mijn kostgrondje is?’. 'Sommige personen reageren heel fel ‘dus ik moet mezelf als prooi overlaten voor het dier?'  Haar advies is standaard: probeer altijd rustig te blijven staan en loop daarna langzaam weg, terwijl je af en toe omkijkt of het dier je niet volgt. Als het dier zich niet bedreigt voelt, gaat het ook niet zomaar aanvallen, legt Malonti uit. Zolang personen de jaguarwelpen niet lastig vallen of niet aan de prooi van het dier komen, gaat de jaguar niet aanvallen. 'Pas in echte bedreigde situaties dan kun je uit zelfverdediging handelen, zoals de wet ook aangeeft.' Indien dit gebeurt dan ben je verplicht de autoriteiten hierna gelijk te melden die het dier dan in beslag nemen.

'Maar helaas, je ziet dat sommigen na het neerschieten – al dan niet uit zelfverdediging - overgaan tot eigen handelen; ze bieden het dier te koop aan.' Malonti roept een ieder op 'om vooral deze beschermde diersoorten die wij in Suriname hebben, te koesteren. Jagers moeten afblijven van de dieren.'

De International Union for the Conservation of Nature (IUCN), een wereldwijde natuur- en milieuorganisatie, heeft de jaguar al enkele jaren op haar Rode Lijst van bedreigde diersoorten staan met als status ‘bijna bedreigd’. Als er niet snel wordt gehandeld om dit dier te beschermen klimt het naar de status van kwetsbaar.

Begin maart werd de eerste internationale conferentie gehouden voor de bescherming van de Jaguar. Participanten waaronder Suriname, gaven de Jaguar 2030 New York Verklaring uit. De jaguar is de grootste kat op het westelijk halfrond en de op twee na grootste in de wereld. In Suriname leeft de jaguar (penitigri) samen met de andere katachtigen: poema (reditigri), ocelot (hetigrikati), ocelotkat (tigrikati), jaguarundi (blakatigrikati) en de margay (boomkat). Alle deze katten hebben een beschermde status volgens de Jachtwet van 1954 en het Jachtbesluit van 2002. Dezelfde wet geeft ook aan wie niet strafbaar is volgens de voorschriften, indien 'ter noodzakelijke en directe bescherming van eigen of eens anders persoon of goed' wordt overgegaan. In het verleden hebben burgers (veehouders) zelf vergeldingsacties ondernomen, nadat katachtigen hun veestapel en/of personen in de directe omgeving hadden aangevallen.

Ter informatie:
Sinds 2011 al vraagt de website https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ aandacht voor de jaguar in Suriname - en elders op het continent -, maar pas sedert 2018 krijgt de jaguar aandacht bij instanties en media in Suriname....

Friday 23 March 2018

Zwart jaguar- en tijgerwelpje gevonden in dozen op Tijuana International Airport, Mexico

Autoriteiten waren op zoek naar pakketten met illegale drugs...Een tijger- en jaguar welpje zijn gevonden op Tijuana International Airport in de buurt van de VS -Mexico grens deze week, verborgen in houten kisten, zo bevestigen de autoriteiten in Mexico. Een bulletin, dat dinsdag door de federale politie in Mexico is vrijgegeven (zie onderaan), stelt dat de welpen - een Bengaalse tijger en een zwarte jaguar - elk werden gevonden in een houten kist in een gedeelte van het vliegveld waar dagelijks pakketten worden doorzocht.


Autoriteiten openden de dozen als onderdeel van een operatie waarbij ze op zoek waren naar pakketten met illegale drugs en andere items waarvan wordt vermoed dat ze worden verhandeld.

De autoriteiten zeiden dat de welpjes uit Mexico kwamen, maar de dozen voor elk dier bevatten geen documentatie over waar ze vandaan kwamen of waar ze naartoe gingen.

De dieren werden vervoerd in strijd met de algemene natuurwetgeving van het land. Het is nog onduidelijk waar de welpen naartoe gebracht zullen worden..In een niet-verwant, maar vergelijkbaar geval afgelopen augustus, werd een 6 weken oude Bengaalse tijgerwelp ontdekt door ambtenaren van de Amerikaanse Douane en Grensbewaking (CBP) in de haven van Otay Mesa in het zuiden van San Diego County. De welp zat verstopt achterin een auto bestuurd door Luis Eudoro, inwoner van Zuid-Californië, 18.

Valencia betrad de VS vanuit Mexico met de welp, waarvan hij aanvankelijk beweerde dat het slechts een huiskat was, en gaf CBP een verkoopbewijs voor het dier dat onjuiste details vermeldde. De procureur van Valencia zei, dat de tiener de welp als huisdier wilde houden, maar de openbare aanklagers zeiden dat de mobiele telefoongegevens van Valencia lieten zien, dat hij een dierensmokkelbedrijf runde en pocht duizenden dollars te verdienen door wilde dieren te verkopen.

In februari werd Valencia veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf voor de smokkel van de Bengaalse tijgerwelp. Die tijgerwelp - later "Moka" genoemd - werd onder de voogdij van de Amerikaanse Vis- en Wilddienst gebracht en leeft in het safaripark in San Diego Zoo. Het Safari Park blijft voor Moka zorgen.

Eerder deze maand zei het park, dat Moka een spoedoperatie had ondergaan nadat hij steeds meer tekenen van een slechte gezondheid vertoonde die waarschijnlijk verband hielden met zijn zorg, of het gebrek daaraan, in het vroege leven van de kat.

https://www.gob.mx/policiafederal/es/prensa/policia-federal-asegura-cachorros-de-tigre-y-jaguar-en-el-aeropuerto-internacional-de-tijuana?idiom=es

Policía Federal asegura cachorros de tigre y jaguar en el Aeropuerto Internacional de Tijuana


Agentes Federales aseguraron dos ejemplares felinos al realizar inspecciones de seguridad en una empresa de mensajería y paquetería, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California

Agentes Federales aseguraron dos ejemplares felinos al realizar inspecciones de seguridad en una empresa de mensajería y paquetería, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California
La Comisión Nacional de Seguridad informa que como parte del Operativo Escudo Titán, elementos de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, aseguraron dos ejemplares felinos cuando realizaban inspecciones de seguridad en una empresa de mensajería y paquetería, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California.

Al efectuar revisiones en el área de carga, los efectivos federales detectaron dos cajas de madera procedentes de la Ciudad de México con destino a Ensenada, Baja California, que contenían dos cachorros, un ejemplar de tigre y un jaguar negro respectivamente.

Los policías federales al confirmar que al interior de las cajas se encontraban ambos felinos solicitaron el apoyo de los inspectores federales especializados en recursos naturales quienes verificaron los papeles que acompañaba ambas cajas, encontrando inconsistencias en dicha documentación de acuerdo al Artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre.

Ambos felinos quedaron a disposición del personal de PROFEPA y junto a las autoridades ministeriales verificarán la documentación para determinar la legal  posesión y traslado de las especies.

21 de marzo de 2018

Boletín No. 141


(Suriname Mirror/KMIR.com/YouTube)

Thursday 22 March 2018

Het probleem van jaguars en leefgebied in westelijk Paraguay

Jaguars worden in toenemende mate beïnvloed door menselijke activiteiten

(Bron foto: Wildlife Conservation Society Paraguay)

Het is dringend nodig om jaguar-mens conflicten in de regio te verminderen


Het probleem van jaguars en ruimte in westelijk Paraguay. Onderzoekers gebruiken GPS-technologie en nieuwe analytische hulpmiddelen om de eerste rigoureuze schattingen te maken van ruimtelijke behoeften en bewegingen van jaguars in de Gran Chaco- en Pantanal-ecosystemen van Paraguay

De Gruyter 

De jaguar is de grootste katachtige in Noord- en Zuid-Amerika en werd van oudsher gevonden in het zuidwesten van de VS tot centraal Argentinië. Tegenwoordig zijn jaguars een bedreigde diersoort in hun natuurlijke habitat en zijn ze bijna volledig uit de Verenigde Staten geëlimineerd.

De soort is verdwenen uit 50% van het oorspronkelijke leefgebied en buiten de Amazone is de jaguar aanwezig in slechts 20% van zijn oorspronkelijke habitat. Deze drastische verandering is het gevolg van menselijke factoren: habitatverlies leidt tot verminderde beschikbaarheid van prooien en jacht als wraak voor het doden van runderen.


Een belangrijk onderdeel van het behoud van jaguars is het begrijpen van de ruimtelijke behoeften van de soort.

Hoewel er meerdere onderzoeken naar het gebruik van jaguar leefgebied zijn geweest, is er tot nu toe in Paraguay geen dergelijk onderzoek geweest.

Een recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift Mammalia, laat zien hoe onderzoekers GPS-technologie en nieuwe analytische technieken gebruikten om de eerste rigoureuze schattingen te maken van de ruimtelijke behoeften en bewegingen van jaguar in de Gran Chaco- en Pantanal ecosystemen van Paraguay. West-Paraguay wordt gedomineerd door het ecosysteem van Gran Chaco, het op één na grootste bosecosysteem in Zuid-Amerika (onderverdeeld in de semi-aride Droge Chaco en de nattere, seizoensgebonden overstroomde vochtige Chaco), maar bevat ook 5% van het Pantanal-ecosysteem.


De onderzoekers ontdekten, dat jaguars in de Droge Chaco de grootste habitats hadden die ooit werden geregistreerd voor jaguars, toe te schrijven aan de relatief lage productiviteit van het ecosysteem. Ongeacht het type ecosysteem waren de dagelijkse bewegingen van jaguar groot, gemiddeld meer dan 15 kilometer per dag.

Sinds 2000 heeft het westen van Paraguay een aantal van de hoogste ontbossingspercentages in de wereld, met gemiddeld ongeveer 800 hectare per dag aan natuurlijke habitats dat bestemd wordt voor de productie van vee; waardoor Paraguay de zesde grootste producent van rundvlees ter wereld is.

Deze aanhoudende verandering in landgebruik, en de grote ruimtelijke behoeften van  de jaguar, betekent dat jaguars in toenemende mate worden beïnvloed door menselijke activiteiten en onderworpen worden aan vergeldingsmoord voor het azen op vee. Dit blijkt duidelijk uit de studie, omdat meer dan 50% van de jaguars die in de studie werden gevolgd, door mensen waren gedood.

Het is dringend nodig om jaguar-mens conflicten in de regio te verminderen. Minder dan 5% van West-Paraguay is beschermd; in het licht van de aanhoudende ontbossing moet bij de inspanningen voor natuurbehoud rekening worden gehouden met de hoeveelheid ruimte die jaguars in de regio nodig hebben.

Bijgevolg is de instandhouding op lange termijn van de jaguar in het westen van Paraguay afhankelijk van privéterrein en afnemend conflict met de zich voortdurend uitbreidende veeteeltsector.


(Suriname Mirrror/EurekaAlert/Scribd Suriname Mirror/YouTube)

Saturday 3 March 2018

Minister Samsoedin: 'Blijf met je handen af van de jaguar'

Eindelijk aandacht voor de bedreigde jaguar....

maar in Suriname wordt de jaguar nièt beschermd.... ongestraft kan deze katachtige worden afgeschoten


'Ik doe een beroep op de bevolking om met de handen af te blijven van de jaguar.' Dit zegt de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, Roline Samsoedien, vandaag, zaterdag 3 maart 2018, op de Werelddag van Wilde Dieren en Planten. 

Dit jaar wenst de minister een lans te breken voor de jaguar (Panthera onca), zo bericht het Nationaal Informatie Instituut. De jaguar is een beschermde diersoort.

Jaarlijks op 3 maart is het World Wildlife Day. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor een toekomst waarin mens en in het wild levende dieren in harmonie kunnen samenleven. Op deze dag staat de waarde van wilde flora en fauna centraal, inclusief alle ecologische, genetische, sociale, economische, wetenschappelijke, educatieve, culturele, recreatieve en esthetische eigenschappen.

Een mooie oproep van de minister, maar feit is dat op de jaguar gejaagd wordt en dat niet wordt opgetreden tegen personen die een jaguar hebben doodgeschoten of als 'huisdier' houden...

Klik hier voor meer informatie en nieuws over de jaguar in Suriname!!

Thursday 1 March 2018

Politie-actie in Bolivia toont vraag naar delen van exotische dieren, vooral de jaguar, uit China

Lichaamsdelen van 54 dieren, waaronder jaguars, luipaarden, slangen en gordeldieren, in beslag genomenEen recente politie-actie in Bolivia, waarbij Chinese staatsburgers waren betrokken, laat zien hoe de handel in lichaamsdelen van exotische dieren wordt gevoed door Aziatische kopers. De operatie volgde maanden van monitoring en onderzoek en resulteerde in de confiscatie van lichaamsdelen van ongeveer 54 dieren waaronder jaguars, luipaarden, slangen en gordeldieren. 

Twee Chinese staatsburgers en een Boliviaan werden gearresteerd in verband met de zaak, meldde de lokale krant El Deber. De delen werden lokaal gekocht van jagers en vervolgens ingelegd met edelstenen en metalen om hun waarde op de internationale markten te verhogen, aldus de krant.
Recente gevallen hebben aangetoond, dat Chinezen steeds meer betrokken zijn bij de illegale handel in dieren, soms zelfs stroperij van de dieren zelf. Vaak zullen ze werken in gebieden die worden gebruikt door drugshandelaren en waar de aanwezigheid van de Boliviaanse overheid minimaal is.

In de reservaten van Pilón Lajas en Madidi zijn er bijvoorbeeld slechts 12 rangers om de uitgestrekte 40.000 hectare te beslaan.

De lichaamsdelen worden in de traditionele geneeskunde in China gebruikt en kunnen ongelooflijk hoge prijzen vragen. In sommige delen van China wordt gezegd, dat jaguar-testikels het seksuele welzijn van mannen verhogen en worden gewaardeerd tegen de prijs van goud. Tanden en klauwen worden vaak gebruikt als statussymbool om rijkdom en succes bij de rijken van China aan te tonen. Chinese burgers die in Bolivia wonen, zullen vaak de postdienst gebruiken om de delen te verzenden.
In 2014 onderschepte de Boliviaanse Bosbouwpolitie in zes maanden acht pakketten bestemd voor China die jaguar hoektanden bevatten. Tot op heden is geen van de verzenders veroordeeld. De handelaren kunnen een rendement verwachten op Aziatische markten, vergelijkbaar met het smokkelen van cocaïne.

Er zijn inspanningen geleverd door non-profitorganisaties om de vraag naar delen van bedrreigde diersoorten in China te verminderen. Het Internationaal Fonds voor Dierenwelzijn (IFAW) heeft Chinese beroemdheden en atleten benaderd om publieke campagnes te maken die ingaan op de herkomst van ivoor en andere dierlijke delen.

(Suriname Mirror/InSight Crime/YouTube)