Wednesday 10 June 2020

Jaguar-handel gekoppeld aan Chinese investeringen in Zuid-Amerika

Van 2012 tot begin 2018 in Midden- en Zuid-Amerika meer dan 800 jaguars gedood

- Tanden, huiden en schedels naar China gesmokkeld
- Pasta van jaguarbot uit Suriname gesmokkeld


Nieuw onderzoek laat zien wat de illegale handel in jaguar-lichaamsdelen veroorzaakt. De nieuwe handel in jaguars groeit en is waarschijnlijk gekoppeld aan meer Chinese investeringen in Midden- en Zuid-Amerika, zo blijkt uit een nieuwe studie

Jaguars zijn al geclassificeerd als bijna bedreigd, deels als gevolg van boeren die ze neerschieten als vergelding voor het aanvallen van vee en voor een groot deel door ontbossing - ze hebben 50 procent van hun historische leefgebied verloren. Nu zet de illegale internationale handel in jaguar lichaamsdelen een steeds grotere druk op hun afnemende populatie, die naar schatting in totaal 173.000 bedraagt.

Een nieuw artikel dat op 2 juni in het tijdschrift Conservation Biology is gepubliceerd, stelt vast dat van 2012 tot begin 2018 in Midden- en Zuid-Amerika meer dan 800 jaguars werden gedood, omdat hun tanden, huiden en schedels naar China werden gesmokkeld. Dat aantal vertegenwoordigt alleen de zendingen die de wetshandhaving heeft onderschept en die in de media zijn gemeld.

'We wisten dat [de illegale handel] aan de gang was, maar niet noodzakelijkerwijs dat deze aan het groeien was', zegt Thais Morcatty, hoofdauteur van de studie en een Ph.D. kandidaat aan de Oxford Brookes University in Engeland. 'Het gaat ons echt aan.'

Morcatty en haar collega's verzamelden en analyseerden rapporten van jaguar-, poema- en ocelot-smokkel naar China om te proberen te begrijpen wat de illegale handel aandrijft - een relatief recente ontwikkeling. Hun bevindingen bevestigen wat natuurbeschermers al lang theoretiseren: de smokkel van jaguar houdt minder verband met Chinese gemeenschappen die al lang gevestigd zijn in Midden- en Zuid-Amerika en meer met de recente toestroom van Chinese arbeiders die megaprojecten steunen, zoals nieuwe wegen en dammen. De Chinese investeringen in de regio zijn het afgelopen decennium vertienvoudigd, merkt de krant op. 'Deze landen die sterkere banden hebben met China, gecombineerd met zwak bestuur, gecombineerd met een hoog niveau van corruptie - het is bijna een recept voor een toename van de illegale handel in wilde dieren', zegt Vincent Njiman, co-auteur en antropoloog die de handel in wilde dieren bestudeert.

Uit hun onderzoek bleek, dat Brazilië, Bolivia en Peru tot de landen behoorden die aan die beschrijving voldeden. De onderzoekers hebben deze correlaties goed getest en geplaagd, zegt bioloog Esteban Payan, de Zuid-Amerikaanse regionale programmadirecteur Jaguar voor Panthera, een autoriteit op het gebied van het behoud van wilde katten. 'We moeten alles leren wat we te pakken kunnen krijgen', zegt hij. 'Dat geeft ons een basis voor beleid en beheer' van jaguars.

Jaguars die tijgers vervangen?
Toen de opkomst van jaguar-stroperij rond 2010 voor het eerst onder de aandacht van natuurbeschermers kwam, werden ze bezorgd dat jaguardelen in China aan populariteit wonnen als vervanging voor steeds schaarser wordende tijgers. Tijgers worden al lang in de handel gebracht in China, en hoewel er boerderijen zijn die ze in gevangenschap fokken voor de slacht, blijven wilde tijgers waardevoller, omdat ze als zeldzamer en krachtiger worden beschouwd. Tijgerbotten worden gebruikt om tijgerbotwijn te maken, waarvan wordt aangenomen dat het de kracht van de tijger aan de drinker verleent. Hun karkassen worden gebruikt om een ​​traditionele medicinale zalf te maken die tijgerbotlijm of pasta wordt genoemd. Huiden worden gebruikt voor meubels, kleding en accessoires. En hoektanden worden gebruikt in sieraden, waardoor de drager kan laten zien dat ze het geld en de invloed hebben om zoiets zeldzaams en taboe te verkrijgen.Uit de nieuwe studie blijkt dat jaguartanden de meest in beslag genomen onderdelen zijn die naar China gaan, met records van bijna 2.000 onderschept door de wetshandhaving tussen 2012 en begin 2018. De paper concludeert, dat jaguars daarom niet noodzakelijk een vervanging zijn voor tijgers, anders  zouden veel meer jaguar-botten in de handel zijn - een patroon dat bijvoorbeeld wordt gezien met leeuwenskeletten die uit Zuid-Afrika komen.

Payan en Pauline Verheij, een specialiste op het gebied van natuurcriminaliteit die de jaguarhandel heeft bestudeerd, waarschuwen echter om zulke sterke conclusies alleen uit de inbeslagnemingsgegevens te trekken. 'Ze geven een onvolledig beeld', zegt Verheij. Bijvoorbeeld, Zuid- en Midden-Amerikaanse wetshandhavingsinstanties 'hebben zich van oudsher gericht op vuurwapens en verdovende middelen', zegt Payan, dus het is waarschijnlijk dat veel illegale producten voor wilde dieren onopgemerkt binnendringen, waaronder botgebaseerde producten en huiden, die de theorie dat jaguardelen tijgervervangers zijn. 'Dit hele fenomeen dwingt ons echt om de douane te trainen om serieus naar dierlijke delen te kijken.'

Er zijn aanwijzingen van andere onderzoekers, dat suggereert dat jaguardelen dezelfde rol vervullen als tijgerdelen, zoals het smokkelen van jaguarbotpasta uit Suriname. En Payan zegt, dat hij met meerdere douanebeambten heeft gesproken die Chinese vrouwen hebben tegengehouden die probeerden aan boord te gaan van internationale vluchten met poedervormig bot vermomd als poedermelk. Toch is er weinig zeker over wat er met de producten gebeurt zodra ze China bereiken.

'Dit is iets dat we beter moeten begrijpen', zegt Morcatty. Haar onderzoek naar de handel is aan de gang en ze hoopt economische gegevens te kunnen bekijken om inzicht te krijgen in de consumentenkant van het bedrijf.

‘Meer komt’ 
Chinese investeringen in Latijns-Amerika zullen waarschijnlijk blijven groeien, dus de auteurs zeggen, dat het nu het moment is om jaguars te beschermen voordat de handel escaleert. 'Als je weet wat er gaat komen, kun je de juiste maatregelen nemen', zegt Nijman. Jaguars 'zijn waarschijnlijk slechts het voorgerecht van het hoofdmenu. Er komt meer.' Hij en Morcatty maken ook duidelijk, dat de bevindingen van de studie slechts een zeer klein deel van het Chinese volk betreffen, en zij zien samenwerking tussen de Chinese regering en Latijns-Amerikaanse regeringen als cruciaal voor het stoppen van de illegale handel.

Het bestrijden van corruptie, het verminderen van de vraag onder mensen in China die wel jaguarproducten kopen en het verlichten van armoede in gemeenschappen die in de buurt van jaguars wonen, zullen ook belangrijk zijn, zegt Payan. 'Als we iets te leren hebben uit de geschiedenis van het verval van de tijger, dan is het wel een heel zware oorlog', zegt hij. In Latijns-Amerika zijn al illegale handelsnetwerken voor drugssmokkel gevestigd, zegt hij. 'Wat is het verschil om nog een bak met botten te vullen?' 

Vincent Nijman, deskundige op het gebied van de handel in wild bij de Oxford Brooks University in Engeland, ‘Department of Anthropology and Geography’, liet de huidig hoofdredacteur van Suriname Mirror - die ook beheerder is van het blog http://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ - al op 18 februari 2013 weten in het artikel 'Zijn in Suriname Aziatische tijgerproducten verkrijgbaar....Deskundigen: Jaguar zou vervanger van de bedreigde tijger kunnen worden':  

'Waar we op kunnen wachten is dat er een handel gaat plaatsvinden van Surinaams wildlife zoals jaguars, maar ook kleiner spul, naar Azië voor de medicinale handel. Als de tijgers op zijn, dan verschuift het naar leeuwen en luipaarden, dit zien we nu al, en als die niet meer te verkrijgen zijn dan verwacht ik dat the next available best will do. De aanwezigheid van een Chinese diaspora in Suriname en elders in Zuid Amerika help hier wellicht bij....’, aldus Nijman vanuit Engeland in een reactie. 

Ook hij heeft geen idee of er handel in tijgers of tijgerproducten plaatsvindt in Suriname of elders in Zuid Amerika. ‘Als ik een cynisch uitgangspunt neem, dan lijkt het me dat daar waar een grote Chinese of Vietnamese gemeenschap aanwezig is, binnen of buiten Azië, dat daar vroeg of laat handel in beschermde dieren voor de Aziatische 'traditionele' medicijnenhandel plaats zal vinden. Maar, ik heb geen indicatie dat dat nu het geval is. Ik ben het met Richard Thomas van TRAFFIC eens, dat het onwaarschijnlijk is dat er op dit moment een regelmatige handel plaatsvindt van Azië, naar Suriname daar de prijzen die betaald worden voor tijgerproducten in Azië nu zo hoog liggen, dat het economisch geen zin heeft om dit te exporteren naar bijvoorbeeld Suriname.’

Nijman: ‘Het enige dat ik me wel kan voorstellen is, dat er bijvoorbeeld een handel is in tijgerbotten medicijnen in verpakte vorm - pleisters, pillen en dergelijke - door individuen die dit in Zuidoost Azië. Ik heb echter bewijs of data.’

(Suriname Mirror/National Geographic/Twitter)

No comments:

Post a Comment