Tuesday 30 October 2018

Plotseling is ook 'de kerk' in Suriname bezorgd over het lot van de jaguar

Iris en CCK houden bijeenkomst om aandacht te schenken aan jacht op jaguars

Doel coalitie vormen van religieuze en inheemse leiders, ngo's en andere partijen die zich aansluiten tegen de illegale handel in jaguars


Gealarmeerd en na vele jaren kennelijk wakker geschud door één verontrustend artikel in National Geographic met betrekking tot de illegale jacht op en handel in jaguars in Suriname, nemen de Interreligieuze Raad (Iris) en het Comité Christelijke Kerken (CCK), met ondersteuning van onder andere Conservation International Suriname (CI-S), het initiatief een bijeenkomst te organiseren om samen met afgevaardigden van het binnenlands gezag en kerkelijke leiders in het binnenland deze problematiek aandacht te geven en te bespreken hoe bij te dragen tot oplossingen. Deze unieke bijeenkomst wordt gehouden op 30 oktober 2018 bij het Cultureel Centrum Surinaamse Islamitische Vereniging (naast de moskee aan de Keizerstraat), zo bericht het Dagblad Suriname maandag 29 oktober 2018.


Paus Franciscus heeft in 2015 een encycliek geschreven met als titel Laudato Si, waarin hij de mensheid oproept samen te werken om de schepping te behoeden en te bewaren als een geschenk van God. Voor het eerst in de geschiedenis is de mens op een koers van zelfdestructie door veronachtzaming van de schepping. De mens is de kroon van Gods schepping, echter heeft hij in de Bijbel een dienende taak in zorg voor de schepping.

De CCK is van mening, dat door het ondoordacht handelen van de mens diersoorten uitsterven. Onlangs heeft het CCK een lezing verzorgd, met als titel’ Creation is not for sale’. Dominee Danielle Dokman, die deze lezing verzorgde, benadrukte dat de esthetische waarde van de schepping belangrijker is dan de economische. Op basis van deze principes heeft de CCK besloten de jaguar-bijeenkomst te organiseren.

De CCK krijgt de volle ondersteuning van de Iris. De hindoes en de moslims komen op grond van hun geschriften tot dezelfde conclusie, namelijk dat de mens onderdeel van de schepping is en dat hij daar op eerbiedige en verantwoorde wijze mee moet omgaan.

Een andere reden om het congres te organiseren is het feit dat Paus Franciscus de bisschop van Suriname benoemd heeft in de voorbereidingscommissie om een synode over de Amazone voor te bereiden in oktober 2019. De Amazone wordt bedreigd door een mentaliteit van hebzucht en vernietiging, waarbij men erop uit is de rijkdommen te exploiteren en te exporteren naar de rijke landen. De Amazone is een broos evenwicht van planten en dieren. Door de jaguar op deze schaal te verhandelen, brengt men een delicaat evenwicht uit balans. Helaas dringt dit maar moeilijk door tot mensen die enkel uit zijn op geld. Het is de plicht van iedere gelovige Gods plan voor de schepping te kennen en te eerbiedigen.

Els van Lavieren, program manager bij CI-S, voegt aan het geheel toe, dat het uiteindelijke doel van de bijeenkomst is een coalitie vormen van religieuze en inheemse leiders, non-gouvernementele organisatie’s en andere partijen die zich aansluiten tegen de illegale handel in jaguars.

Verder kan door middel van het religieuze netwerk er veel aan educatie gedaan worden in het binnenland.


Lees hier, op een speciaal Surinaams jaguar weblog, diverse artikelen over de jaguar!
Lees hier jaguar-berichtgeving op Suriname Mirror.

Internationale aandacht voor artikel National Geographic:

https://www.animalstoday.nl/jaguars-suriname-gestroopt-chinees-medicijn/ 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/jaguar-bones-chinese-medicine-poaching-south-america-suriname-a8549451.html 

https://www.news-journal.com/ap/national/undercover-investigation-shocking-new-evidence-finds-wild-jaguars-cruelly-poached/article_5b227b3b-095c-5cb7-9354-e74c347a3289.html

http://www.onegreenplanet.org/news/jaguars-brutally-poached-south-america-ridiculous-reasons/ 

https://news.sky.com/story/hunted-jaguars-die-agonising-deaths-to-be-boiled-into-paste-for-chinese-medicine-says-charity-11507455

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/geheime-slachtpartijen-blootgelegd-de-chinese-jacht-op-jaguars-waarbij-dieren-op-bestelling-worden-vermoord~aca01795/?referer=https%3A%2F%2Fnews.google.com%2F

Tuesday 9 October 2018

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday: 'Milieucriminaliteit is een heet hangijzer'

'De aanpak van wildlife crime gaat voorrang krijgen'


Internationale (media-)aandacht voor jacht op jaguar in Suriname heeft Openbaar Ministerie ontwaakt


Stropers, handelaren, consumenten en smokkelaars van jaguars en jaguarlichaamsdelen in Suriname mogen hun borst natmaken. Zware woorden op Starnieuws vandaag, dinsdag 9 oktober 2018. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat milieucriminaliteit onder een vergrootglas plaatsen. Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday zegt, dat ook de aanpak van wildlife crime voorrang zal krijgen. 'De informatie in de nationale en internationale pers spreekt voor zich, doch zullen meerdere actoren tegelijk in actie moeten komen, zoals de jachtopzieners en de gespecialiseerde diensten binnen het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer.' Baidjnath Panday hield dit vrijdag voor aan het Hof van Justitie en de aanwezigen tijdens de opening van het nieuwe zittingsjaar, aldus Starnieuws.

De pg stelde dat de bewustwording binnen de samenleving ook vergroot dient te worden 'om informatie te verstrekken'. Om een gecoördineerde en effectieve aanpak te bevorderen, zullen ook 'overheidsdiensten nauwer met elkaar samen moeten werken om bijvoorbeeld informatie uit te wisselen'.

Maar, het wordt ook tijd, dat het OM actief handelt en zelf een zaak opent, een onderzoek gelast, wanneer op bijvoorbeeld social media berichten over- en foto's opduiken van dode jaguars. Niet wachten op een aangifte, maar zelf pro-acttief optreden en mensen die jaguars hebben gedood voor de rechtbank slepen en vonnis wijzen.
 
Milieucriminaliteit is een heet hangijzer, stelde de pg. Voor de aanpak hiervan moeten minstens twee sporen gevolgd worden. Hij noemde de verbetering en aanscherping van de wetgeving en het vergroten van de capaciteit om controle uit te oefenen. Het OM wil ook een rechtshulpverdrag met China tekenen. 'Zodat in strafzaken zonder al te veel drempels medewerking verkregen dan wel verleend kan worden bij strafrechtelijke onderzoeken.'

Na drugs-, mensen- en wapenhandel is de illegale handel in bedreigde wilde diersoorten de vierde meest lucratieve illegale business in de wereld. De huid, het vlees, de botten, genitaliën en tanden van de jaguar worden voor verschillende doeleinden gebruikt: consumptie, medicijnen, jachttrofee of verwerkt tot sieraad. De schuldige vinger wijst richting Chinezen in Suriname. Thomson Cheung van de Suriname Chinese United Association (SCUA) en ex-parlementariër Stephen Tsang spraken eerder hun vermoedens uit, dat het gaat om vooral jongeren onder de nieuwe Chinese migranten.

Naast eigen waarschuwingen en voorlichting riepen zij de hulp van de Chinese ambassade in. De ambassade zal de Chinese burgers op hun plicht blijven wijzen om zich aan wet- en regelgeving te houden en hun bewustzijn over natuurbescherming vergroten, zegt Deputy Chief of Mission Song Chenmao. Zij verwijst naar hun persbericht in februari 2018 waarin Chinese burgers eraan herinnerd werden dat ze geen producten van beschermde dieren zoals de tanden van de jaguar moeten kopen of vervoeren. 'Dit persbericht staat nog steeds op de eerste pagina van de consulaire afdeling van onze ambassadewebsite.'

Song herhaalt, dat de Chinese overheid veel waarde hecht aan natuurbescherming en hierover een reeks wetten en voorschriften heeft uitgevaardigd. 'China is ook zeer bezorgd over de situatie dat medisch gebruik van wilde dieren kan leiden tot het uitsterven van bedreigde soorten en heeft een reeks strikte beheersmaatregelen aangenomen.' Armoede wordt gezien als vijand nummer één van natuurbescherming, zegt Song. Onderwijs is een belangrijk instrument in de bescherming van dieren in het wild. Zij herhaalt de wil van de ambassade en haar land om samen te werken aan de symptomen en oorzaken van het probleem.

Natuurbeschermingsorganisatie World Wildlife Fund (WWF) Guianas maakt zich, zo schrijft althans Starnieuws, al jaren zorgen over wildlife crime en handel in de jaguar en jaguarlichaamsdelen. Laurens Gomes, WWF-vertegenwoordiger in Suriname, ging in op de oproep van de ambassade en voerde een oriënterend gesprek. 'Wij willen eerst een beter beeld van de situatie hebben voordat wij een vervolggesprek voeren.' WWF vertrouwt op informatie uit het veld.

'Er zijn genoeg aanwijzingen dat de situatie de afgelopen jaren dramatisch is verslechterd ten opzichte van de periode daarvoor', zegt Gomes. Hij is ook blij met internationale media-aandacht voor het probleem. 'Het lijkt volkomen terecht om aan de noodbel te trekken, zeker omdat de jaguar een hele kwetsbare soort is. Herstel van de populatie kan heel lang kan duren, zelfs als de jacht succesvol gestopt wordt.'

Een eerder aangekondigde workshop om een actieplan te maken, is door omstandigheden aangehouden. Dit geldt ook voor het binnenhalen van Panthera, een internationale organisatie gespecialiseerd in de bescherming van katachtigen. Gomes geeft aan dat de jaguar recent is uitgeroepen tot prioriteit soort binnen WWF. 'De bescherming wordt volgend jaar in onze strategie opgenomen en wij hopen dat dit helpt bij het vinden van de nodige fondsen.'

Maar, feit is, dat net als de autoriteiten de afgelopen jaren ook het WWF Guianas aan de zijlijn stond en zelden tot nooit een krachtig geluid liet horen op momenten dat weer eens ergens een jaguar werd doodgeschoten. Ook heeft de organisatie nimmer een speciaal op de jaguar gericht actieplan ter bescherming van de jaguar opgezet. 

Het had het WWF in Suriname moeten zijn die de noodbel had moeten luiden en niet het blad National Geographic, dat met haar artikel het onvermogen, laksheid en gebrek aan kennis heeft blootgelegd van lokale autoriteiten en natuurbeschermingsorganisaties om de jaguar te beschermen. Op de WWF Guianas-website is amper iets over de jaguar in Suriname te vinden.
Ook de lokale media spelen hierin een belangrijke rol door te verzuimen kritisch te berichten. Het journaille laat bijvoorbeeld Gomes van het WWF Guianas aan het woord, die gewoon zijn mooie pr-verhaal kan houden zonder bevreesd te zijn, dat het journaille kritische vragen stelt...

Volgens Gomes is de ontwerptekst voor een nieuwe Wet Natuurbeheer afgelopen augustus aan het ministerie en parlement aangeboden. 'De nieuwe natuurwet zou meer ruimte bieden voor verschillende vormen van bescherming, waaronder versterkte participatie van lokale gemeenschappen, bedrijfsleven en andere betrokkenen', geeft Gomes aan.

Monday 8 October 2018

Natuurbeheer reageert nu pas op geruchtmakend jaguar-artikel in National Geographic

Dienst 's Lands Bosbeheer beweert zich bewust te zijn van jacht op jaguar....

- ... maar, feit is dat zelden tot nooit een persoon die een jaguar doodschoot voor rechter verschijnt
- Jaguar al vele jaren vogelvrij en toekomst ziet er somber uit met halfslachtig tot niet-optreden autoriteiten
- Speciale website over de jaguar in Suriname besteedt al sinds 2007 aandacht aan (de jacht op) deze katachtige....


Roy Ho Tsoi, chef beheer afdeling Natuurbeheer, beweert vandaag, maandag 8 oktober 2018, pas via Starnieuws blij te zijn met het artikel van 24 september in National Geographic over de stroperij en handel op jaguars in Suriname. 'Het medium heeft ons probleem belicht en onder de aandacht gebracht van het algemeen publiek', zegt Ho Tsoi. Hij wil wel eerst graag kwijt, dat wildlife crime op verschillende momenten in Suriname zelf is besproken. 'Het is niet zo, dat het probleem verscholen was of niet onder de aandacht is van onze autoriteiten.'

Jachtopzieners krijgen steeds meer tips vanuit de samenleving over bijvoorbeeld een jaguar in gevangenschap. Er zijn gevallen van personen die voor langere tijd in het binnenland zijn en het dier proberen te vangen. 'Zij vinden afzet bij fokkers van exotische dieren.' Ook ‘jagers’ die op het laatste moment tot inkeer komen bellen naar de Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) dat zij een dier hebben gevangen en willen afstaan. Niet altijd wordt het dier direct afgeschoten; pas als de stroper zich bedreigd voelt schiet hij gericht om te doden.

'Tegelijkertijd leidde de publicatie ertoe dat de illegale activiteiten nu meer ondergronds plaatsvinden', beweert Ho Tsoi. De stropers, (weder-op-) koper en/of consument weten dat het verboden en strafbaar is. De trend is al enkele jaren gaande – geen incidentele dode jaguar, maar mensen gaan bewust van huis om de jaguar te doden en te verhandelen. De vraag naar de jaguar zal er blijven. 'De prijs zal alleen maar hoger worden als de vraag groter is dan het aanbod.'

Ho Tsoi bagatelliseert de informatie van National Geographic op basis van de interviews en een geheim onderzoek niet, maar wil graag weten hoe hard bepaalde gegevens zijn. 'Er worden bijvoorbeeld cijfers genoemd, maar waarop zijn deze gebaseerd?. Ik zeg niet dat het niet waar kan zijn, maar iedereen kan met cijfers schermen.' Formeel heeft Suriname geen data en zijn er instanties die steeds schattingen maken over de jaguar op basis van waarnemingen en camera-trapping projecten in bepaalde gebieden.

Hij stelt verder: 'Als de onderzoekers strafbare feiten hebben gezien en gefilmd, dan zouden die wel voorgelegd moeten worden aan de verantwoordelijke instanties, zoals LBB en het Openbaar Ministerie.' Hij vindt het jammer dat er onderzoek is gedaan en de informatie slechts is gebruikt voor de publicatie. 'Had men deze informatie eerder met ons gedeeld, dan had men daadwerkelijk geholpen om iets aan het probleem te doen.' Bijvoorbeeld - onder vier ogen – doorspelen van namen van dorpen, plaatsen, personen en lijnen, zegt hij.

Maar, feit is, dat in het verleden de autoriteiten niets hebben ondernomen tegen personen die jaguars hebben gedood en tegen personen die met naam en toenaam trots foto's van gedode jaguars tonen (zie foto's) op hun social media-pagina's. De speciale website over de jaguar in Suriname  https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ bericht hier onder andere al over sinds 2007(!). Zo berichtte de website al op 18 februari 2013 met een eigen artikel over het verband tussen de jaguar in Suriname en Chinese medicinale- en andere producten vervaardigd van lichaamsdelen van de jaguar, ter vervanging van de tijger! Autoriteiten deden er toen en later het zwijgen toe, maar nu komen ze tevoorschijn onder publicitaire druk van het gerenommeerde National Geographic, waarover Suriname Mirror het eerste berichtte met een complete vertaling van dat artikel....

In het algemeen ligt het accent in Suriname meer op de veiligheid van mensen dan op de bescherming van de jaguar, concludeert Ho Tsoi uit gesprekken met functionarissen. 'Dit heeft allemaal te maken met educatie en bewustzijn.'

Hij merkt verder op, dat bij het constateren van strafbare feiten die met wildlife te maken hebben op de grensposten, er vaak fouten worden gemaakt. Hierdoor kunnen overtreders gewoon doorreizen. Door de regelmatige wisseling van de dienstdoende ambtenaren weet de nieuwe ploeg vaak niet hoe zij deze zaken moet afhandelen. 'Hier is er een taak voor LBB om de ambtenaren weer regulier te trainen in het herkennen van verboden diersoorten en de regels voor in- en uitvoer van in het wild levende dieren.'

Vanaf de publicatie in National Geographic eind september, berichtten media in verschillende landen over het nieuws. Ho Tsoi ziet de media-aandacht ook in een ander licht. 'Hoe meer publiciteit, hoe meer bewustzijn; je hoopt dat er wordt gehandeld en de status-verandering die men ziet aankomen probeert te vermijden.'

Thursday 4 October 2018

Moeder jaguar en welpje in Porto Jofre, Pantanal (Brazilië), vechten om anaconda

Nederlandse fotograaf Arjan Jongeneel legt strijd op beeld vast 

Welp trekt aan het langste eind en verdwijnt met de prooi...


Een moeder jaguar die voor het eten een anaconda had gevangen, merkte dat ze met haar eigen welpje moest vechten om de smakelijke traktatie. De welp en de moeder werden gezien op een rivieroever in Porto Jofre in de wetlands van Pantanal, in het zuidwesten van Brazilië.

De volwassen jaguar had de anaconda gevangen en hulp gekregen van haar welp om hem over de rivier te dragen, toen de vijf maanden oude welp haar plotseling op de oever uitdaagde, volgens de fotograaf die de strijd op beeld vastlegde.'Na een paar uur op zoek naar jaguars bij Porto Jofre kwamen we een vrouwelijke jaguar en haar vijf maanden oude welp tegen', zegt fotograaf Arjan Jongeneel uit Nederland. 'We hebben deze charismatische katten enige tijd gevolgd toen ze op de oevers van de rivier liepen op zoek naar een prooi.' 

's Morgens verdwenen de moeder en de welp in de struiken en na een paar minuten was er veel lawaai door de droge bladeren op de grond. 'We wachtten geduldig en na een paar minuten verscheen mama aan de rand van de rivier, gleed van de twee meter hoge oever in het water. Beide jaguars zijn de rivier overgestoken.'


Tijdens de oversteek merkten we dat de moeder iets tussen haar kaken had. Toen we goed keken, zagen we dat het een grote gele anaconda was, ongeveer vijf meter lang. Zwemmend naar haar moeder greep de welp de anaconda met haar kaken.'


Jongeneel zei, dat het paar aankwam op het strand aan de andere kant van de rivier, waarbij beide jaguars aan de anaconda hingen en weigerden om los te laten. 'De strijd begon, en zowel mama als welp hingen aan de gele anaconda, niet toegevend. Na een tijdje liet de moeder los en de welp verdween en snel met zijn prooi.'

(Suriname Mirror/Daily Mail)