Wednesday 28 November 2012

LBB: ‘Onder omstandigheden mogen beschermde diersoorten, zoals jaguar, gedood worden’

Jaguar op 1 november doodgeschoten aan Vredenburgweg

28-11-2012  Times of Suriname


Er wordt naar gelang de omstandigheden dit eisen, toestemming gegeven door de afdeling Natuurbeheer van de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) van het Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) om gevaarlijke beschermde diersoorten te doden.

‘Dit was het geval bij een jaguar die aan de Vredenburgweg werd gedood’, zegt hoofdjachtopziener Hierdainarain Gobin woensdag 28 november 2012 in de Times of Suriname. De jachtopziener zegt dat er een hele heisa werd gemaakt, omdat ervan werd uitgegaan dat de schutter eigendunkelijk heeft gehandeld.

‘Hoewel alle in Suriname voorkomende katachtigen beschermd zijn volgens artikel 2 van de Jachtwet 1954 en het Jachtbesluit 2002 no. 116, geeft artikel 16 van dezelfde wet vrijwaring aan overtreders van een der artikelen van deze wet of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften, indien ter noodzakelijke en directe bescherming van eigen of eens andere persoon of goed wordt overgegaan’, geeft Gobin aan.

Op 1 november omstreeks 18.00 uur werd een jaguar, die schade had aangericht aan de Vredenburgweg, gedood. Dit is gebeurd na wekenlang speurwerk van een veeboer, die minstens zestien koeien heeft verloren door aanvallen van de jaguar. Hierdoor zou de veeboer naar eigen zeggen een schade van SRD. 32.000 hebben geleden.

Aangezien katachtigen, waaronder de jaguar, een beschermde status hebben volgens de Jachtwet 1954 en het Jachtbesluit 2002, meldde de boer zich bij de politie van het Ressort Houttuin. Zowel jachtopzieners bij LBB-Natuurbeheer als de politie oriënteerden zich ter plekke om getuige te zijn van het voorval. Het bleek een volwassen jaguar te zijn met een geschat gewicht van ongeveer 75 kilo.

Omdat jaguars geen natuurlijke vijanden in hun verspreidingsgebied hebben en vanwege het feit dat in een gebied ongeveer drie exemplaren per 100 km2 voorkomen, is het niet uitgesloten dat de gedode jaguar zich verplaatste van de Curaçaoweg naar de Vredenburgweg. Daar heeft het dier vee gedood. Het gedode dier is ter beschikking gesteld van LBB voor educatieve doeleinden.

Tuesday 6 November 2012

Braziliaanse wetenschappers willen jaguar klonen.....

Wetenschap wil bijdragen aan bescherming jaguar

06-11-2012  Tierramérica/IPS/Obsession Magazine


Braziliaanse wetenschappers proberen met uitsterven bedreigde diersoorten, zoals de jaguar, te klonen. Klonen is het kweken van identieke nakomelingen van één cel door celdeling.

Jaguars in de Braziliaanse Pantanal (Bron foto: 29 april 2012, The Daily Mail, UK, Vivien Creegor)
Het kloon initiatief wordt uitgevoerd door de dierentuin van Brasilia in samenwerking met het agrarisch onderzoeksbureau van de regering, EMBRAPA, en bevindt zich inmiddels in de tweede fase. Het onderzoek is erop gericht om kloontechnieken te ontwikkelen voor bedreigde wilde dieren om hiermee bij te dragen aan hun bescherming.

In de eerste fase werden monsters van genetisch materiaal verzameld, zoals bloed, sperma en zogenoemde somatische cellen en navelstrengcellen.

Tegenover de Tierramérica nieuwsdienst zei EMBRAPA-onderzoeker Carlos Federico Martins op 6 november 2012 dat er al 420 monsters zijn opgeslagen. In totaal zijn acht diersoorten voor het onderzoek uitgekozen, waaronder de jaguar, de manenwolf (een hoogbenige, bruinrode wilde hondachtige) en het goudkop leeuwaapje. Dit zijn allemaal bedreigde diersoorten.

De monsters zijn verzameld over een periode van twee jaar en zijn vooral afkomstig van dode dieren die leefden in de Cerrado, het grote tropische savannahgebied van centraal Brazilië.

De volgende fase bestaat uit het trainen van de onderzoekers in de dierentuin. Bij EMBRAPA zijn al gekloonde koeien. De kennis binnen EMBRAPA gaat overgedragen worden op de onderzoekers, zodat zij de onderzoeken kunnen verrichten op wilde dieren.

EMBRAPA was verantwoordelijk voor de geboorte van het eerste gekloonde dier in Brazilië, een kalfje met de naam Vitória, dat ter wereld kwam in 2001 en tot 2011 heeft geleefd. Na dit kalfje zijn vele andere gekloonde dieren gevolgd, vooral koeien en paarden.

Het is nu de eerste poging in Brazilië om wilde dieren te klonen. Dergelijke onderzoeken worden al uitgevoerd in Amerika en Zuid Korea.

Onderzoeker Martins benadrukt echter dat het doel van klonen niet is om de gekloonde dieren in het wild te plaatsen. De dierentuin wil het aantal soorten laten toenemen voor eigen gebruik. De gedachte is om de gekloonde dieren in gevangenschap te houden. Het gebruik van clonen voorkomt de import van dieren en het uit het wild verwijderen van dieren.

Bij hoge uitzondering zouden gekloonde dieren kunnen worden vrijgelaten. Als een diersoort dreigt volledig uit te sterven en het zou mogelijk zijn om die soort in het wild te versterken, dan hebben wij de capaciteit daarvoor, aldus Juciara Pelles, hoofd bescherming en onderzoek van de Brasilia Dierentuin in gesprek met Tierramérica.

(Red. Obsession Magazine/IPS, Inter Press Service)

Tuesday 24 July 2012

Mogelijk jaguar actief omgeving Vredenburg

Politie vindt dode koe bij Vredenburg Serie B

24-07-2012  Times of Suriname


De politie heeft een dode koe aangetroffen in de omgeving van Vredenburg Serie B niet ver buiten Paramaribo. Vermoed wordt dat het beest gedood is door een roofdier, waarschijnlijk een jaguar, aldus de Times of Suriname in haar editie van dinsdag 24 juli 2012.

Gewestelijk politiecommandant van Wanica, Robby Ramjiawan, bevestigt dat een dode koe is aangetroffen. Jachtopzieners zijn ingeschakeld om een onderzoek in te stellen in het gebied. Het vermoeden bestaat dat de roofdieren van de omgeving Sumatraweg/Curaçaoweg zich hebben verplaatst naar Vredenburg.

Ramjiawan heeft vernomen dat de dieren zich snel verplaatsen en hij vraagt daarom aan de samenleving alert te zijn.

Ressortcommandant Primkoemar Isrie van Lelydorp zegt dat eerder in zijn verzorgingsgebied binnen twee weken tijd drie gevallen van dode koeien zijn binnengekomen. Daarvoor waren de jachtopzieners ingeschakeld, maar na enige tijd kwamen geen meldingen meer binnen. Het vermoeden bestond toen al dat de beesten zich hadden verplaatst.

Volgens Isrie is het hele gebied afgekamd door de jachtopzieners, maar die troffen niets aan. De jachtopzieners hadden daarom hun actie gestaakt, maar nu blijkt dat de roofdieren buiten het verzorgingsgebied van Isrie actief zijn.
Volgens de ressortcommandant bestaat het vermoeden dat de roofdieren een gewicht van boven de 300 kilogram hebben, gelet op de koeien en stieren die aangevallen zijn. Ook hij vraagt aan de samenleving alert te zijn, omdat de beesten heel dicht bij de woongemeenschappen komen.

Hoe gevaarlijk is een jaguar voor ons, de mens?

Wednesday 20 June 2012

Toerisme kan aanzienlijke bijdrage leveren aan in stand houden jaguarpopulatie

Levende jaguar levert meer op dan gedood vee

20-06-2012  Mongabay.com/Obsession Magazine


Levende jaguars kunnen aanzienlijk meer waard zijn voor ecotoerisme, dan het vee dat deze beschermde katachtigen doden. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat is gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘Association for Tropical Biology and Conservation’ in Bonito, Brazilië.

Henrique Concone, een bioloog van de dierenbeschermings- organisatie Pró-Carnívoros, en Fernando Azevedo, analyseerden de opbrengsten uit toeristische nachttours in het uitgestrekte gebied van de Fazenda Sao Francisco, een ‘ranch’ (boerderij) in het zuiden van de Pantanal in Brazilië, en vergeleken die met verlies van vee veroorzaakt door de jaguars.

Ze ontdekten dat gedurende een periode van vijf jaar de opbrengsten uit het deelnemen van bijna 12.000 ecotoeristen aan nachtexcursies opliepen tot 497.000 Amerikaanse dollars, terwijl de kosten van het verlies van 44 stuks vee door aanvallen van jaguars, de ranch slechts 18.444 Amerikaanse dollars heeft gekost.

Ondanks het feit dat er geen garanties zijn dat toeristen een levende jaguar zullen zien, is volgens Concone de relatief hoge kans om toch een jaguar te zien, rede genoeg voor toeristen om het 140 vierkante kilometer grote gebied van de ranch te blijven bezoeken.

Volgens de studie kan toerisme een aanzienlijke bijdrage leveren aan het in stand houden van een gezonde jaguarpopulatie. De uitkomsten van het onderzoek zijn van belang, omdat boeren een belangrijke oorzaak zijn van de jaguar sterfte in de Pantanal en de Amazone. Een economisch argument kan het meest effectieve argument zijn om boeren ervan te overtuigen om geen grote katachtigen te doden.


(Red. Obsession Magazine/Mongabay.com)

Saturday 16 June 2012

Jacht geopend op 'de jaguar van Lelydorp'

's Lands Bosbeheer wil dier met val vangen.....

16-06-2012  Dagblad Suriname
           
   De jacht is geopend op een in de omgeving van de Curaçaoweg te Lelydorp rondzwervende jaguar. Enkele veehouders hebben runderen verloren die door een jaguar zijn gedood. Niemand heeft nog het roofdier gezien, maar het staat voor betrokkenen vast dat het om een jaguar moet zijn.

De bewoners vrezen nu het ergste. Wat als de jaguars geen prooi meer vinden en het munten op de landbouwers die hun kostgrondjes bewerken, zo vraagt het Dagblad Suriname zich af in haar editie van zaterdag 16 juni. Achter de meeste percelen van de Curacaoweg is het bosachtig. De jaguars komen van daaruit op jacht.

Medewerkers van de afdeling Natuurbeheer van de dienst Lands Bosbeheer (LBB) van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB) zijn zich dinsdag gaan oriënteren in het gebied.

Ashok Pherai, waarnemend sectiechef Educatie Natuurbeheer, zegt in het Dagblad Suriname dat jaguars behoren tot de beschermde diersoorten. Zij mogen niet gevangen of gedood worden.
De Paramaribo Zoo heeft inmiddels aan Natuurbeheer een val ter beschikking heeft gesteld om de jaguar te vangen.

Er zal worden geprobeerd om samen met de veehouders de jaguar in de val te lokken, waarna het overgebracht zal worden naar een andere habitat. In het uiterst geval kan het dier wel doodgeschoten worden. Artikel 16 van de Jachtwet stelt ‘dat niet strafbaar is hij, die een der artikelen van deze wet of de krachtens deze wet vastgestelde voorschriften overtreedt ter noodzakelijke en directe bescherming van eigen of eens anders persoon of goed’.

Op de vraag waarom er niet toe overgegaan kan worden tot het verdoven van de jaguar  in plaats van te doden, zegt Pherai dat Natuurbeheer op dit moment geen verdovende middelen heeft om schade aanrichtende dieren te verdoven en af te voeren.

Jacht geopend op beschermde jaguar te Lelydorp (Update 20 juni 2012)

Jaguar zijn leven niet zeker

Maar, hoe gevaarlijk is een jaguar voor de mens....

16-06-2012  Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft deze week veehouders te Lelydorp opgeroepen een klopjacht te openen op een jaguar om het dier af te schieten. Volgens enkele boeren zou een jaguar een paar van hun runderen en kalveren hebben gedood. De oproep van de politie is opmerkelijk, omdat het gaat om een internationaal beschermde diersoort. Het is verboden om een jaguar dood te schieten.

Runderen gedood door waarschijnlijk jaguar
Een paar veehouders aan de Curaçaoweg in Lelydorp ontdekten in het weekeinde van 9 en 10 juni dat een aantal koeien was gedood. Volgens de mannen zijn de runderen door een jaguar gedood. In de afgelopen drie maanden zou de ‘tigri’ – zo wordt lokaal een jaguar genoemd – meer dan zes koeien hebben gedood. Eén van de veehouders verklaarde tegenover media dat op zondag 10 juni een jaguar er vandoor was gegaan met de kop van een drie maanden oud kalfje. De man zou ‘duidelijke sporen’ van een jaguar hebben aangetroffen. Hij kreeg bijval van enkele buren. Via de populaire nieuwswebsite Starnieuws werd vrijdag 15 juni gemeld dat ‘een gevaarlijk roofdier’ ressort Lelydorp onveilig zou maken. De politie liet via de website weten dat het vermoedelijk om een jaguar gaat ‘die het gebied onveilig maakt’. ‘Aan de gemeenschap wordt een beroep gedaan om zichzelf in veiligheid te brengen bij het zien van het dier en meteen de politie in te schakelen’, aldus Starnieuws die met haar berichtgeving onnodig angst creëert onder inwoners van Lelydorp en omgeving.


De eerste aanval van een jaguar op vee bij Lelydorp was ongeveer drie maanden geleden, toen de bauxietmijn achter Lelydorp weer in gebruik werd genomen. Multinational BHP Billiton verliet Suriname in 2010 met achterlating van een uitgestrekt en uitgemijnd gebied.  Jaguars en andere grote kachtachtigen maakten het gebied tot hun leefgebied. Sinds er weer een toename van activiteiten met werkende machines en verkeer is in het mijnbouwgebied – Ballast Nedam is nu in het gebied gestart met het mijnen van bauxiet - trekken de dieren naar de boerderijen voor hun voedsel. Het zijn dus menselijke activiteiten die de dieren naar bewoond gebied drijven.

Mensen zelden aangevallen door jaguars
Een jaguar heeft voorzover gedocumenteerd bekend in het wild zelden een mens aangevallen en verwond of gedood. Dat zou kunnen gebeuren wanneer het dier in het nauw wordt gedreven en mensen te dichtbij of in het leefgebied van het dier komen, aldus deskundigen. – Een klopjacht, waartoe het KPS heeft opgeroepen, zou waarschijnlijk contraproductief werken: een kat in het nauw maakt werkelijk rare sprongen. -

Zo werd in de dierentuin van het Amerikaanse Denver in februari 2007 een dierenverzorgster door een zes jaar oude jaguar gegrepen . Om onduidelijke redenen ging de 27-jarige vrouw het verblijf van het dier in, waarop hij haar greep. Ze overleed in een ziekenhuis aan haar verwondingen. Tijdens pogingen van collega’s om de vrouw te redden werd de jaguar doodgeschoten. Jorge, de jaguar, was in maart 2005 overgekomen van een dierentuin in het Boliviaanse Santa Cruz.
Drie jaar later, 24 oktober 2010, werd een Amerikaan in het Midden-Amerikaanse Belize het dodelijke slachtoffer van een uit een dierenopvang ontsnapte jaguar. Tijdens de orkaan Richard die over Belize raasde wist de vier jaar oude Max te ontsnappen, toen een boom op zijn kooi viel. De Amerikaan woonde naast de dierenopvang van Richard and Carol Foster, filmmakers die onder andere documentaires produceerden voor National Geographic.

Het voedsel van een jaguar bestaat vooral uit grote prooien zoals kaaimannen, herten, capibara’s, tapirs, honden en soms zelfs anaconda’s, runderen en paarden. Maar, ook kleinere dieren zoals kikkers, muizen, vogels, vissen, apen, luiaards, gordeldieren en schildpadden kunnen de lunch van een jaguar vormen. De mens komt niet op zijn menukaart voor.

Paar incidenten in Argentinië en buurland Brazilië
Onder de grote katachtigen is de jaguar de soort die zelden mensen aanvalt. Toch is het een aantal malen gebeurd. Geregistreerde berichten maken melding van tien van dergelijke aanvallen tussen 1991 en 1995 in Argentinië, waarbij twee mensen om het leven kwamen. In 1995 werd iemand door een jaguar aangevallen in Chaco, in het noorden van Argentinië.

Ook zijn er drie aanvallen van jaguars in de vrije natuur op mensen gedocumenteerd in Brazilië. Een 40-jarige Aweti indiaan werd in mei 2007 door een jaguar belaagd toen hij in het tropisch regenwoud aan de oevers van het Ipawu meer in het Boven Xingu Indianenreservaat liep met zijn twee honden. De honden vielen een jaguar aan. De man probeerde tevergeefs zijn honden te redden door de jaguar met een machette (kapmes) en een stuk hout te slaan. Bij die poging werd hij zelf door de jaguar gebeten en raakte gewond aan zijn borst en linkerarm. De wonden werden verzorgd door de sjamaan van zijn dorp.
Een 21-jarige visser uit Cáceres, in de staat Mato Grosso, overleefde de aanval van een jaguar op 24 juni 2008 niet. Dit incident vond plaats in een afgelegen gebied van Cáceres in een plaats die bekend staat als ‘Pacu Gordo’ aan de oevers van de Paraguayrivier bij het Taiamã Natuurreservaat. De jaguar sloeg toe terwijl de jongen in een tent lag te slapen. De jongen werd ongeveer zestig meter het bos ingesleept door de jaguar.
Een derde incident speelde zich af op 14 juli 2010 eveneens te Cáceres. Een 17-jarige jongen uit Mateus Lemos (Minais Gerais) maakte een bootvistrip. Op een moment sprong een jaguar in de boot die de jongen in de rechterschouder beet waarna de jongen in het water viel. De schipper wist de, ook aan het hoofd gewonde, jongen weer aan boord te trekken. Pas acht uren later kon de gewonde jongen een ziekenhuis worden binnengebracht. Hij heeft de aanval van de jaguar overleefd.

Overigens werd op 20 juni bekend dat levende jaguars aanzienlijk meer waard kunnen zijn voor ecotoerisme, dan het vee dat deze beschermde katachtigen doden. Dat blijkt uit een recente studie die werd gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de 'Association for Tropical Biology and Conservatio' in Bonito, Brazilië. Henrique Concone, een bioloog van de dierenbeschermingsorganisatie Pró-Carnívoros, en Fernando Azevedo, analyseerden de opbrengsten uit toeristische nachttours in het uitgestrekte gebied van de Fazenda Sao Francisco, een ‘ranch’ (boerderij) in het zuiden van de Pantanal in Brazilië, en vergeleken die met verlies van vee veroorzaakt door de jaguars. Ze ontdekten dat gedurende een periode van vijf jaar de opbrengsten uit het deelnemen van bijna 12.000 ecotoeristen aan nachtexcursies opliepen tot 497.000 Amerikaanse dollars, terwijl de kosten van het verlies van 44 stuks vee door aanvallen van jaguars, de ranch slechts 18.444 Amerikaanse dollars heeft gekost. Ondanks het feit dat er geen garanties zijn dat toeristen een levende jaguar zullen zien, is volgens Concone de relatief hoge kans om toch een jaguar te zien, rede genoeg voor toeristen om het 140 vierkante kilometer grote gebied van de ranch te blijven bezoeken. Volgens de studie kan toerisme een aanzienlijke bijdrage leveren aan het in stand houden van een gezonde jaguarpopulatie. De uitkomsten van het onderzoek zijn van belang, omdat boeren een belangrijke oorzaak zijn van de jaguar sterfte in de Pantanal en de Amazone. Een economisch argument kan het meest effectieve argument zijn om boeren ervan te overtuigen om geen grote katachtigen te doden.

Klopjacht…..op beschermde, zeldzame diersoort
Het bekend worden van de mogelijke aanwezigheid van een jaguar in Lelydorp was voor de politie aanleiding om de betrokken veehouders op te roepen een klopjacht te organiseren om de verdachte, een jaguar, dood te schieten. Dat, het doden van een beschermde jaguar, mag echter alleen met toestemming van ’s Lands Bosbeheer (LBB), een afdeling van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB). De oproep van het KPS is dan ook op z’n zachtst gezegd curieus te noemen. Immers, de Surinaamse overheid roept op om een internationaal beschermde diersoort af te schieten en dus de wet te overtreden.

Volgens de Jachtwet van 1954 en het Jachtbesluit uit 2002 mogen jaguars alleen worden doodgeschoten als have en goed in gevaar komen. ’s Lands Bosbeheer moet in kennis worden gesteld wanneer een jaguar is afgeschoten, om te onderzoeken onder welke omstandigheden het dier is gedood. Natuurlijk is het niet eenvoudig om na het doden te kunnen constateren of dat is gebeurd ter bescherming van mens of dier. Voorzover bekend is er nooit strafrechtelijk opgetreden tegen iemand die een jaguar heeft doodgeschoten. Integendeel. Daders, schutters, worden pontificaal geportretteerd in de media, trots poserend met de buit.

Impulsief
De International Union for the Conservation of Nature (IUCN) kwalificeert het roofdier als ‘bijna bedreigd’. Het is niet bekend hoe groot de populatie jaguars in Suriname is. De afgelopen jaren zijn er nauwelijks incidenten met een jaguar geweest. Voorzover bekend was 2007 het laatste jaar waarin een paar keer jaguars zijn gedood. In die gevallen was het dier, op zoek naar voedsel, opgedoken in bewoond gebied in de omgeving van de internationale luchthaven Johan Adolf Pengel. De jaguar deed zich te goed aan vooral kleinvee, eenden en ganzen. Bij het zien van een jaguar werd het dier meteen afgeschoten.
Dat het gaat om een zeldzame en bedreigde diersoort interesseert mensen – van wie vee door een jaguar is gedood – niet. Zij reageren op zo’n moment impulsief, vanuit verontwaardiging en vooral boosheid.

Het Wereld Natuur Fonds Guianas (WWF Guianas) liet in maart 2010 nog weten dat er strengere maatregelen moeten komen om de jaguar te beschermen. Deze keer heeft het WWF Guianas, vooralsnog, niets van zich laten horen. De vraag – die echter door bijna niemand wordt gesteld – zou gesteld kunnen worden waarom een jaguar zo dicht bij bewoond gebied komt om zijn prooi te zoeken. Mogelijk is het dier uit zijn eigen habitat verdreven door menselijke activiteiten als houtkap, mijnbouw of uitbreiding van bewoonde gebieden.


Geen verdoving
Medewerkers van de afdeling Natuurbeheer van ’s Lands Bosbeheer blijken zich op dinsdag 12 juni te Lelydorp te hebben ‘georiënteerd’. Ashok Pherai, waarnemend sectiechef Educatie Natuurbeheer, bevestigde in het Dagblad Suriname van zaterdag 17 juni, dat jaguars behoren tot de beschermde diersoorten en dat zij niet mogen gevangen of gedood. De Paramaribo Zoo heeft aan Natuurbeheer een val ter beschikking gesteld om de jaguar te vangen. Getracht zal worden om samen met de veehouders de jaguar in de val te lokken, waarna het overgebracht zal worden naar een andere habitat. Natuurbeheer beschikt, aldus Pherai, niet over verdovende middelen om schade aanrichtende dieren te verdoven en af te voeren.

De gedane oproep van de politie aan de veehouders te Lelydorp om een klopjacht te openen op de jaguar en het dier te doden, blijkt net zo impulsief te zijn geweest als de impulsieve wijze waarop in het verleden jaguars zijn afgeschoten en lijkt ver verwijderd te zijn van strengere maatregelen om de bedreigde jaguar te beschermen.

Noot:
Het artikel is zaterdag 16 juni 2012 gepubliceerd door de Surinaamse nieuwswebsites Obsession Magazine en GFC Nieuws en 18 juni 2012 op NoSpang.

Op zaterdag 12 januari 2013 besteedde De West aandacht aan een uitzending van vrijdag 11 januari van het Sky Televisie-programma Waakhond waarin dr. Paul Ouboter werd geïnterviewd over zijn wetenschappelijk onderzoek naar de jaguar in Suriname. Ouboter benadrukte dat de beschermde jaguar niet mag worden afgeschoten. Het is voor het eerst dat publiekelijk aandacht is voor dat onderzoek, waarvan ik al langere tijd op de hoogte was en ik ook contact over gehad - en in algemene zin over de situatie van de jaguar in Suriname - met de nieuwsredactie van Sky Radio en Televisie in Paramaribo.

UPDATE: De Colombiaanse nieuwswebsite colombiareports.com bericht dinsdag 28 mei 2013 dat een visser in de noordelijke regio Uraba is gedood door een jaguar. Het artikel vermeldt onder andere dat de jaguar uit zijn eigen habitat is verdreven en zich nu ophoudt in palmolieplantages die zijn opgezet in het oorspronkelijke leefgebied van het dier.

55-Jarige man krijgt slechts boete voor doden tenminste drie jaguars....
Het Korps Politie Suriname meldt op donderdag 13 juni 2013 dat een 55-jarige man is aangehouden voor het doden van tenminste drie jaguars. De man hoefde slechts een boete te betalen...... Waar de man werd opgepakt en hoe hoog de boete was heeft de afdeling Voorlichting van de politie niet vermeld.

Wednesday 13 June 2012

Jaguar zou koeien doden van veehouders te Lelydorp

Veehouders mogen van politie klopjacht organiseren om beschermd dier te doden  13-06-2012  Times of Suriname/Obsession Magazine
De Times of Suriname bericht woensdag 13 juni dat enkele veehouders aan de Curaçaoweg in Lelydorp hebben ontdekt dat hun koeien worden gedood door een jaguar. In de laatste drie maanden zou de ‘tigri’ meer dan zes koeien hebben gedood.Een van de veehouders, Roesmin Sahari, heeft in twee weken tijd een stier en een kalf moeten begraven. Zondagmiddag was het weer raak.
Sahari had net water gebracht voor zijn dieren en ging wat gras snijden voor de koeien op een perceel tegenover zijn huis. ‘Binnen een half uur dat ik weg was is die tijger er vandoor gegaan met de kop van een kalf van ongeveer drie maanden.’

De veehouder heeft duidelijke sporen aangetroffen van een jaguar. Sahari alarmeerde zijn buren die ook van mening zijn dat het hier moet gaan om sporen van een grote katachtige. De politie te Lelydorp is in kennis gesteld.

De politie heeft Sahari geadviseerd een klopjacht te organiseren om de jaguar dood te schieten. De veehouder heeft jagers om hulp gevraagd om de jaguar te doden.

Red. Obsession Magazine: Het doodschieten van een beschermde jaguar mag alleen met toestemming van ‘s Lands Bosbeheer. Gewoon een ‘tigri’ doden is strafbaar, omdat het een internationaal beschermde diersoort is. De oproep van de politie om een klopjacht te organiseren is dan ook opmerkelijk te noemen.

Wednesday 6 June 2012

First Photos Ever Of Jaguars In Colombian Oil Palm Plantation Taken With Panthera's Camera Traps

PantheraFirst Photos Ever Of Jaguars In Colombian Oil Palm Plantation Taken With Panthera's Camera Traps

06-06-2012  Panthera


New York, NY - Panthera's camera traps recently produced the first photographic evidence of wild jaguars with cubs in an oil palm plantation in Colombia, including photos of two male jaguars and a female jaguar with cubs (left and below), and a video of a jaguar male.

Placed in the Magdalena River valley, these camera traps were set to gather new data about the impact of Colombia's ever-increasing oil palm plantations on jaguars. Panthera's scientists are working to understand the implications of these habitat changes on jaguars and their ability to travel and reproduce, as well as the impacts palm plantations have on their prey species.

In Latin America and Asia, oil palm plantations result in the clearing of expansive tracts of forest on which thousands of animal and plant species depend. Data have shown that in Indonesia, tigers avoid plantations, which serve as major barriers restricting their movement, and gene flow. In Latin America, Panthera's scientists are investigating whether oil palm plantations have similar effects on jaguars.


A jaguar mother with her two cubs in a Colombian oil palm plantation.
Rare photos of a female jaguar and her cubs taken with Panthera's camera traps confirm that, at least in some cases, jaguars are willing to move through oil palm. Importantly, the photos come from a small plantation adjacent to a protected area with some indigenous habitat present - perhaps the best case scenario for fostering jaguar use of palm oil tracts.

Panthera's Northern South America Jaguar Program Director, Dr. Esteban Payan, explained, "Typically, jaguars can move across human-dominated landscapes by travelling through riparian forests or using road underpasses, but until now, scientists had no photographic proof that jaguars entered oil palm developments in this region."

Map of Colombia

Click to Enlarge

Payan added, "Given the extensive amount of jaguar habitat overtaken by oil palm plantations in Colombia, we hope that certain plantations can be part of the Jaguar Corridor, enabling jaguars to reach areas with little or no human disturbances."

Panthera's Jaguar Corridor Initiative seeks to connect and protect jaguar populations from Argentina to Mexico within human-dominated landscapes, such as oil palm plantations, to preserve the species' genetic diversity. Cupped between Panama to the north and a handful of South American countries, Colombia holds the key to the jaguar's passage from Central America to South America.

Panthera's Jaguar Program Executive Director, Dr. Howard Quigley, stated, "Human development in the shape of large monocultures, like oil palm plantations, are drastically changing the face of the planet, creating refugees out of wild cats by breaking up their habitats and forcing them to live within smaller, often degraded, and more isolated pockets of land. Data collected through Panthera's Jaguar Corridor Initiative are critical for oil palm growers, national policy makers and local governments in their decision making so they can account for the needs of jaguars across their range and minimize impacts on wildlife."

Panthera promotes sustainable oil palm practices, asking farmers to adhere to the Roundtable on Sustainable Palm Oil Recommendations to help curb the negative impacts of extensive agriculture development on biodiversity and enable initiatives like the Jaguar Corridor to become a reality.

Quigley added, "Our data suggest that plantations can be part of a landscape mosaic that jaguars will use. But careful planning that avoids large-scale replacement of forest with huge palm oil areas will be essential if we want to avoid the kind of isolation that tigers now suffer."


A jaguar mother with cub behind her in a Colombian oil palm plantation.

Thursday 31 May 2012

Jaguar Panthera onca predation of marine turtles: conflict between flagship species in Tortuguero, Costa Rica

[Mammalogy • 2012] Jaguar Panthera onca predation of marine turtles: conflict between flagship species in Tortuguero, Costa Rica
 
31-05-2012  Novataxa.blogspot.com

Jaguar with its marine turtle prey. Photo by: Benjamin Barca.


Abstract
Predation can be an important driver of population dynamics but can also pose a dilemma to conservation managers if the species interacting are of conservation concern or have a high public profile. For 5 years we conducted regular transect surveys to monitor the spatial and temporal patterns of predation of adult marine turtles by jaguars Panthera onca in Tortuguero National Park, Costa Rica. Predation occurs throughout the study site on Tortuguero Beach although at lower rates at the northern and southern ends, probably because of increased human presence in these areas. There was a marked increase in predation, from an average of < 2 turtles predated per survey in the first season to > 5 predated per survey in the last, with 676 jaguar-predated marine turtles recorded during the study period. With a minimum of 189 individuals predated in the last season, predation of adult turtles has now reached a magnitude never before recorded in a marine turtle rookery. Although the nesting population of marine turtles in Tortuguero is one of the largest in the world and suffers from both direct and indirect anthropogenic pressures, the increase in predation by jaguars makes this ecological interaction relevant to the management of both the jaguar and marine turtle populations. The situation could lead to a potential conflict in conservation strategies that, given the flagship role of the species involved, will need to be addressed both in the context of species management and conservation marketing.

Keywords: Caribbean; Chelonia mydas; Dermochelys coriacea; diet; green turtle; jaguar; leatherback turtle; marine turtle; Panthera onca

 
On the top left, green turtle Chelonia mydas - top right leatherback turtle, Dermochelys coriacea, with typical signs of jaguar, Panthera onca, predation, and, below, camera-trap photographs of jaguars feeding on green turtles; All photographs are © and credited to GVI, Costa Rica

Jaguar with its marine turtle prey. Photo by: Benjamin Barca.

 
A camera trap catches jaguars feeding on a sea turtle at night when the fateful encounter occurs. Photo courtesy of: Diogo Veríssimo.

 
Green marine turtle corpse after being dragged in from the beach in Suriname. By the next day the jaguar had dragged it into the forest seen in the back. Photo by: Jeremy Hance.
 
 
Green marine turtle corpse after being preyed on by a jaguar in Suriname. Photo by: Jeremy Hance.

Jaguar Panthera onca predation of marine turtles: conflict between flagship species in Tortuguero, Costa Rica: http://dx.doi.org/10.1017/S0030605311001487
Oryx article http://bit.ly/K6CBpn (freely available to download for a few days!) features in Independent http://ind.pn/JIPrYz

Jaguar v. sea turtle: when land and marine conservation icons collide: http://news.mongabay.com/2012/0516-hance-jaguars-sea-turtles.html

Jaguars preying on green sea turtles creates conservation headache in Costa Rica

Tuesday 1 May 2012

Fauna Forever - Amazing Camera Trap Footage of Jaguar (Panthera onca) in Peru RainforestFauna Forever mammal team volunteers, lead by Lucy Dablin, caught this excellent footage of a Jaguar (Panthera onca) in a small mammal clay-lick in the Las Piedras area of Tambopata.