Tuesday 24 April 2018

Jaguar zonder tanden en klauwen gevonden in privéwoning in Centraal-Mexico

Jaguar in beslag genomen en naar een dierentuin gebracht


De Federale Procureur voor Milieubescherming (Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) heeft zaterdag 21 april 2018 een jonge mannelijke jaguar (Panthera onca) in beslag genomen die werd gevonden in een privéwoning in de Vista Hermosa-buurt van de stad Cuernavaca, Morelos, blijkbaar zonder de juiste gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden, niet alleen voor het dier maar ook voor de mensen eromheen.

Profepa ontdekte, dat de jaguar in gevangenschap werd gehouden zonder een verbblijf te hebben, die zou voorkomen dat het dier zou ontsnappen.


Inspecteurs hebben onderzoek uitgevoerd om na te gaan of de eigenaren de legale herkomst van de jaguar konden aantonen, evenals het registratie- en beheerplan dat door Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) is goedgekeurd, maar de eigenaar kon niets bewijzen.

Het is opmerkelijk, dat de jaguar geen klauwen en tanden heeft en gecastreerd is, zodat, gezien het gebrek aan waardige en respectvolle behandeling, voorzien in de Algemene Wet van Wild en  Regelgeving.

Het dier is in beslag genomen en naar een dierentuin gebracht.(Suriname Mirror/The Yucatan Times/SIPSE/Twitter/YouTube)

Wednesday 18 April 2018

Panthera zet zich in voor de bescherming van de jaguar in de Guianas

(Bron foto: Evi Paemelaere)
'Verbeteren van samenleving tussen mens en jaguar is essentieel om te slagen in het behoud van de jaguar'

- Panthera schat aantal jaguars in Suriname op ruim 3.100
- 'De illegale handel in jaguars is zorgwekkend'


De jaguar (Panthera onca/'tigri' genoemd in de Surinaamse volksmond) in Suriname wordt in zijn voortbestaan serieus bedreigd. Niet alleen door oprukkende menselijke activiteiten in het binnenland, zoals goudwinning en houtkap, maar ook en vooral door jacht. Sinds kort is het doorgedrongen bij milieuorganisaties, autoriteiten en politiek, dat er een relatief nieuwe bedreiging is bijgekomen: een groeiende Chinese markt voor met name tanden en botten van de jaguar die gebruikt worden voor medicinale doeleinden. De jaguar lijkt de tijger – die de afgelopen jaar door uiteenlopende maatregelen en campagnes beter wordt beschermd – te hebben vervangen.

De jaguar lijkt daarenboven vogelvrij te zijn in Suriname. Het dier wordt niet beschermd en justitiële autoriteiten laten personen die een jaguar hebben gedood, of zelfs als huisdier houden, ongemoeid.
Er lijkt een dikke deken van lokale (pro-)actieve beschermings desinteresse boven de jaguar in het Surinaamse ongerepte regenwoud te hangen.
De afgelopen weken is er plotseling meer, media-, aandacht voor de jaguar, vooral ingegeven door het in februari dit jaar onderscheppen op de nationale Johan Adolf Pengelluchthaven van een aantal jaguartanden en de arrestatie van drie Chinezen. Die aandacht is goed en kan bijdragen aan een brok bewustwording, dat het niet is toegestaan om de beschermde, bedreigde jaguar te doden.

Maar, van enige bescherming is echter nog steeds nauwelijks sprake en niemand in Suriname weet, ook niet bij benadering, hoe groot, klein, de jaguarpopulatie in het land is. Van de meeste andere landen in Latijns-Amerika is het aantal jaguars daarentegen wèl bekend, zo blijkt uit een recent onderzoek (zie hierna) van onder andere de in de VS gevestigde organisatie Panthera.Uit deze studie blijkt dat het aantal jaguars in Suriname zo'n 3.100 bedraagt.

(Momenteel wordt geschat dat er 173.000 jaguars zijn op het gehele Amerikaanse continent. In Brazilië zijn in totaal ruim 86.800 jaguars, gevolgd door Peru, met zo'n 22.200, Colombia met ongeveer 16.500, Bolivia, met ruim 12.800 en Venezuela met 11.500. De Midden-Amerikaanse landen met de grootste populatie jaguars zijn Mexico (4.343) en Nicaragua (1.476). Er zijn geen gegevens bekend van de Verenigde Staten, El Salvador, Uruguay en Chili.)Panthera is de enige organisatie ter wereld die zich exclusief bezighoudt met het behoud van de 40 wilde kattensoorten in de wereld en hun ecosystemen.Gebruik makend van de expertise van de beste kattenbiologen ter wereld, ontwikkelt en implementeert Panthera wereldwijde strategieën voor de meest bedreigde grote katten, waaronder de jaguar. Panthera werkt samen met lokale en internationale no-gouvernementele organisaties, wetenschappelijke instellingen, lokale gemeenschappen, regeringen over de hele wereld en burgers die willen bijdragen aan een toekomst voor wilde katachtigen. Het Jaguar Corridor Initiatief van Panthera is het enige programma dat jaguars probeert te beschermen over hun gehele bereik van zes miljoen km2. In samenwerking met regeringen, bedrijven en lokale gemeenschappen werkt het Jaguar Corridor Initiatief aan het behoud van de genetische integriteit van de jaguar door kern jaguarpopulaties in menselijke landschappen van noord Mexico tot Argentinië op elkaar aan te laten sluiten en te beschermen, gebaseerd op een multidimensionaal proces. Land voor land beginnen de wetenschappers van Panthera met het in kaart brengen van de aanwezigheid van de jaguar en de corridors waarin ze leven en bewegen.


Momenteel wordt in Zuid-Amerika het Jaguar Corridor Initiatief uitgevoerd in Argentinië, Bolivia, Brazilië, Colombia, Guyana en Venezuela. Memoranda of Understanding zijn ondertekend met de regeringen van Colombia en Guyana.

Dr. Evi Paemelaere is de Guyana Jaguar Programma Landen Coördinatrice bij Panthera en onderhoudt onder andere regelmatig contact met milieuorganisaties in Suriname.

Suriname Mirror heeft haar benaderd over de dreigingen waaraan de jaguar in Suriname wordt blootgesteld en over het feit dat de jaguar nauwelijks wordt beschermd terwijl er sprake is van een toenemende jacht op het dier en niemand enig zicht heeft op de populatiegrootte en over de inspanningen van Panthera om de jaguar te beschermen.


Op de vraag of Panthera onderzoek in Suriname heeft gedaan naar de jaguar antwoordt Paemelaere vanuit Colombia:
'Panthera heeft zijn onderzoek in eerste instantie gericht op Guyana. De situatie in Guyana en Suriname lijkt erg op elkaar qua habitat, bevolkingsspreiding en potentiële dreigingen. Via contacten in Suriname, hebben we bijkomende informatie over Suriname. Densiteitsschattingen van Suriname hebben we niet direct, maar kunnen we wel afleiden uit habitat en landsgebruik en onze kennis uit Guyana en andere landen. Dit is inderdaad slechts een benadering.'


(Bron foto: Evi Paemelaere)
'Hoewel het schatten van populaties en opvolging van deze om veranderingen te detecteren erg belangrijk is, is het management van jaguars afhankelijk van de mensen die wonen in het leefgebied van de jaguar, en de houding die deze mensen aannemen tegenover de jaguar. Met wetenschappelijke gegevens kunnen we veranderingen aantonen en educatie naar mensen toe ondersteunen. Het verbeteren van samenleving tussen mens en jaguar is essentieel om te slagen in het behoud van de jaguar.'

Zijn er plannen voor een jaguar corridor in Suriname?
'Jaguar corridors zijn bestaande habitats met eigenschappen die de jaguar toelaten er al dan niet tijdelijk te leven en zich erdoor te verplaatsen om zo populaties verbinden. In de Guianas is de connectiviteit van het leefgebied nog steeds goed onderhouden. Panthera heeft kaarten ontwikkeld op basis van jaguar biologie die aangeven waar jaguars het meest waarschijnlijk kunnen leven en zich voortplanten (zogenaamde JCU’s of Jaguar Behoudseenheden, 'Jaguar Conservation Units'), en waar ze tussen deze JCU's kunnen passeren.
Voor Guyana hebben we dit model herzien op basis van onze onderzoeksgegevens en kennis over ontwikkelingsplannen in het land. Voor Suriname hebben we het corridormodel niet
specifiek opnieuw ontworpen. Niettemin zouden de inspanningen zich daar vooral concentreren op het zuiden van Suriname.'

Heeft Panthera nu plannen om in Suriname te handelen?
'Panthera zal Suriname integreren als onderdeel van het Guyanese Schild, in plaats van zich te concentreren op individuele landen. Dit wordt gerechtvaardigd door de unieke geografie van het Schild, en overeenkomsten tussen de landen, evenals vanuit een standpunt van connectiviteit op landschapsniveau.'

Hoe wordt een corridor gecontroleerd?
'Een corridor wordt niet per se gecontroleerd. Het is een bestaande functie die wordt bewaard of geïmplementeerd. Een bestaande verbinding kan worden behouden door samenwerking met mensen die het land bezitten en gebruiken. Panthera wil proactief zijn met de corridors en samenwerken met partners en landeigenaren om te helpen voorkomen dat belangrijke corridors verdwijnen.'

Hoe zien Evi Paemelaere en Panthera de toekomst van de jaguar?
'Voor de jaguar kan er nog erg veel gedaan worden in vergelijking met andere grote katachtigen, zoals de tijger. Wat er nodig is, is dat de pro-actieve aanpak in natuurbehoud door het grote publiek wordt toegejuicht. Veel fondsen gaan naar diersoorten die op de brink van extinctie staan, en dat is natuurlijk ook belangrijk. Voor soorten zoals jaguars, die duidelijk bedreigd zijn, maar talrijker dan bijvoorbeeld tijgers, is er helaas minder aandacht. Dat maakt ons werk moeilijker en trager, terwijl we net nu heel veel zouden kunnen doen om te voorkomen dat de jaguar dat dieptepunt bereikt. Voorkomen is beter dan genezen is in natuurbehoud ook zeker waar. Langzaamaan lijkt er wat verandering in te komen en is er meer aandacht voor de jaguar, en het kan dus zeker de positieve richting uitgaan.' 

'De illegale handel in jaguars is zorgwekkend, gezien dit een veel wijdere aanpak vraagt dan andere bedreigingen, zoals conflict en habitat degradatie. Je zit immers met culturen en markten voor die producten die ver staan van het leefgebied van de jaguar.'

Terwijl Evi Paemelaere en Panthera in relatieve stilte werken aan de bescherming van de jaguar in de Guianas, blijft de jaguar in Suriname zijn leven niet zeker.....


(Suriname Mirror)

Friday 6 April 2018

Jaguar-populatie Bolivia bedreigd door groeiende Chinese vraag naar tanden en schedel van het dier

'Toegenomen aanwezigheid Chinese staatsburgers heeft de vraagt gestimuleerd'De eens zo florerende jaguarpopulatie van Bolivia wordt in toenemende mate bedreigd door stropers en de groeiende Chinese vraag naar de tanden en schedel van het dier. Onderzoekers geloven dat er nog ongeveer 7.000 van de grote katten in Bolivia zijn. 

Maar, de vraag in de enorme ondergrondse markt van China, kan 'als er geen controles worden ingevoerd' 'tot een ernstig probleem leiden voor hun voortbestaan', waarschuwt Fabiola Suarez van het ministerie van Milieu.

Beschouwd als kwetsbaar door natuurbeschermers, is de toekomst van de jaguar in het Zuid-Amerikaanse land in handen van de politie die zich bezighoudt met smokkel van wild, en nu pas vat krijgt op de potentiële omvang van het probleem.

Lokale autoriteiten begonnen in 2014 berichten te ontvangen over de handel in het dier in het noordoosten van Beni, volgens Rodrigo Herrera, adviseur van het directoraat Biodiversiteit van Bolivia bij het ministerie van Milieu. Hij zegt, dat de toegenomen aanwezigheid van Chinese staatsburgers in het Zuid-Amerikaanse land de vraag heeft gestimuleerd.

De linkse regering van president Evo Morales heeft overheidsopdrachten voor openbare werken voor een bedrag van zeven miljard dollar aan Chinese groepen toegekend, waardoor een instroom van arbeiders uit China is ontstaan. Herrera zegt, dat elk van de tanden van de kat, die tussen de acht en de 10 centimeter meet, tot $ 100 voor stropers kan opbrengen, maar dat cijfer kan $ 5.000 op de Chinese markt bereiken. De schedel van de kat wordt ook gewaardeerd door handelaars, met prijzen tot $ 1.000.

Handelaren verkopen ook de huid, en zelfs de testikels, die samen met de geslepen tanden door sommige Chinezen worden gewaardeerd als afrodisiacum. Hoewel de handel in de jaguar of zijn lichaamsdelen verboden is, zijn de grote katten vermeld als 'bijna bedreigd' in de 'Rode Lijst' van de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN).

Herrera zegt, dat 'van elk dier, een arm persoon maximaal $ 2.000 kan krijgen, dat is veel geld.' In Bolivia leefde 38% van de bevolking onder de armoedegrens in 2015, volgens de meest recente cijfers van de Wereldbank.

Natuurbeschermers vrezen dat het geld een extra stimulans is voor boeren die vaak jaguars doodschieten om hun vee te beschermen. Tot op heden heeft de Boliviaanse politie 400 jaguartanden onderschept die per post naar adressen in China worden gestuurd.

Maar Suarez, een specialist op het gebied van biodiversiteit bij het ministerie van Milieu, stelt dat dit waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg is en beschrijft als alarmerend de hoeveelheid die volgens haar het land al onontdekt heeft verlaten.

De staat is laat begonnen terug te slaan, met 15 afzonderlijke vervolgingen, waaronder 11 tegen Chinese staatsburgers die in Bolivia wonen, volgens officiële gegevens. Maar, de handel gaat door. Op 19 maart werd een handelaar in jaguartanden en- schedels op sociale netwerken gearresteerd in het Amazonegebied.

Het is ongewoon dat de Chinese ambassade in La Paz heeft gehandeld, om zijn onderdanen te waarschuwen om zich te onthouden van handel in wild, door hen eraan te herinneren dat ze de wetten en voorschriften, zowel Chinese als Boliviaanse, moeten respecteren en strikt naleven tegen de illegale handel in wilde dieren.

Volgens het Nationaal Statistiek Instituut van Bolivia komen er steeds meer Chinezen in Bolivia wonen. In 2011 woonden er maar 2.624 Chinese staatsburgers in het land, maar het aantal is gestegen tot 12.861 in 2016.

Herrera zei, dat de groeiende aanwezigheid van Chinezen een markt heeft gecreëerd in China, waar ze jaguartanden in een ketting dragen, of aan een sleutelhanger, als een statussymbool.

(Suriname Mirror/AFP/The Sun Daily)

Thursday 5 April 2018

Braziliaanse jaguars hebben geleerd om ten minste één dreiging te overleven, overstromingen in de Amazone

'Een jaguar weet haar jongen in de boomtoppen te voeden en groot te brengen'

Een vrouwtjes volwassen jaguar, die een jong heeft, in het Mamiraua Sustainable Development Reserve in Uarini, Amazonas Staat, Brazilië, 5 juni 2017. (Bron foto: Reuters/ Bruno Kelly)

Braziliaanse jaguars, bedreigd door jagers, ranchers en vernietiging van hun habitat, hebben geleerd om ten minste één dreiging te overleven - overstromingen in de Amazone. Ze gaan de bomen in.

Hoewel ze wel 200 kilo kunnen wegen kunnen de grootste Zuid-Amerikaanse katten behendig navigeren in de boomtoppen waar ze verblijven van april tot juli wanneer het regenwoud onder meters diep water staat.

'Het laat zien, dat zelfs als een groot dier, de jaguar, de overstroming kan weerstaan - en zijn jongen in de boomtoppen weet te voeden, fokken en groot te brengen gedurende drie of vier maanden', zegt Emiliano Ramalho, de hoofdonderzoeker voor Project Iauarete, dat wordt beheerd door het Instituto Mamirauá.


'Dit was nog nooit gedocumenteerd voordat we hier de jaguars gingen onderzoeken.'  Het Iauaretê-project houdt toezicht op jaguars in Mamirauá, bestudeert hun relatie met lokale bewoners en zorgt voor het behoud van de soort, die diep in het regenwoud leeft. Het documenteren van het gedrag van de jaguar tijdens het regenseizoen is zeldzaam, met hun lange verblijf in de boomtoppen voor het eerst geregistreerd door de onderzoekers in 2013 na negen jaar monitoring in de regio. 'Maar, van 2016 tot 2018 hebben we in verschillende bezoeken aan het Mamirauá Reservaat voor Duurzame Ontwikkeling, 600 kilometer ten westen van de hoofdstad Manaus, de gefotografeerde jaguars hoog op takken van Amazonas gefotografeerd.' 

In Brazilië 'beschilderde jaguars' genoemd vanwege hun ingewikkeld gevlekte pels zijn jaguars moeilijk te zien in de dichte jungle.

Onderzoekers ontdekten hun gedrag na bijna een decennium van het bestuderen van hen in hun drijvende bases, trotseerden dezelfde omstandigheden die overstromingen tot de deuropeningen van meer dan 10.000 mensen voeren die in het Mamirauá reservaat leven.

Het Iauaretê-project werkt samen met de Uakari Lodge in het reservaat, dat wordt beheerd door een vereniging van lokale bewoners, om ecotoeristische trips aan te bieden, die profiteren van gps-zenders aangebracht op jaguars, zodat toeristen een glimp van de dieren kunnen opvangen. Het doel is om het bewustzijn voor behoud te vergroten en inkomsten te genereren voor bewoners.

Een reis om jaguars te zien die in bomen leven, kost 10.000 reais ($ 3.000) per persoon. Ecotoerisme bevordert betere relaties tussen jaguars en bewoners, die soms angstig of boos zijn, omdat jaguars vee en huisdieren kunnen eten. Lokale inwoner Railgler dos Santos, een veldassistent bij het project, zegt dat het zien van de intense zwarte ogen van een jaguar die vanuit de jungle staart, hem is bijgebleven.

Gerelateerde foto-essay reut.rs/2q4y15b

(Suriname Mirror/Reuters/YouTube)

Tuesday 3 April 2018

Bedreigde jaguar in Suriname vogelvrij mede door inactieve houding Openbaar Ministerie

Overheid een milieuorganisaties maken geen vuist tegen toenemende jacht op jaguar

* Openbaar Ministerie treedt niet op tegen personen die jaguars doden en vormt uitzondering in Latijns-Amerika


De bedreigde jaguar (Panthera onca, door Surinamers 'tigri' genoemd) is vogelvrij in Suriname. Ongestraft kan op het internationaal beschermde dier – waarvan niemand ook maar bij benadering weet hoe groot de populatie is, mede omdat daar nooit op gestructureerde wijze onderzoek naar is verricht – worden gejaagd. Justitie en politie treden niet op, terwijl de jacht toeneemt. Er is immers in Suriname en elders een groeiende vraag naar delen van de jaguar. Met name onder de vele lokale Chinezen (die onder andere actief zijn in het binnenland in goudwinning- en houtkap) vanuit China. De jaguar is dè goede vervanger van de tijger, die de afgelopen jaren steeds beter wordt beschermd. Werden delen van de tijger in China gebruikt voor met name medicinale doeleinden en voor het produceren van tijgerwijn, nu lijkt de jaguar de plaats van de tijger te verdringen.

Meer en meer worden in Latijns-Amerikaanse landen jaguars gedood en lichaamsdelen, vooral tanden, koppen en huiden, onderschept en in beslag genomen, met name in Bolivia. Ook in Suriname, waar, op dinsdag 23 januari drie vertrekkende Chinezen op de Johan Adolf Pengelluchthaven werden aangehouden met in hun bezit een aantal jaguartanden. Maar, in Suriname wordt de jaguar ook gedood voor zijn vlees en huid en door boeren uit wraak voor het doden van vee door jaguars, maar dat laatste gebeurt zelden.

Ondanks diverse publicaties in media en op social media over de dood van jaguars in Suriname en de toenemende jacht, beweerde procureur-generaal Roy Baidjnath Panday maandag 2 april 2018, op de Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws, dat hij geen kennis heeft van 'wildlife crime' en handel in jaguar en -lichaamsdelen. Gevallen van onderschepping van bedreigde zangvogelsoorten en zeeschildpadeieren kent hij wel. 'Andere wildsoorten die onder bescherming staan en waar criminele handelingen in zijn geweest, daarover heb ik geen informatie voorhanden.'

De politie komt ook nauwelijks in actie tegen personen die een jaguar hebben gedood, lichaamsdelen ervan in bezit hebben of zelfs een jaguar thuis houden als huisdier, en komt de politie wel in actie dan wordt niet een proces-verbaal opgemaakt of kan door een verdachte volstaan worden met het betalen van een boete, waarvan de hoogte zelden bekend wordt gemaakt. Het Openbaar Ministerie gaat overigens ook nooit op eigen initiatief over tot een strafrechtelijk onderzoek en vervolging na bijvoorbeeld een publicatie of bericht op social media.

** Medio juli 2012 publiceerde een Surinamer een serie foto’s op zijn Facebookpagina van een door hem doodgeschoten jaguar. De man had het dier doodgeschoten voor zijn huid, tanden en vlees. Hij heeft de jaguar zelf gevild, en plaatste daar ook foto's van. Bij een van de foto’s schreef hij ook nog eens ‘heerlijk vlees hoor’ en ‘ik heb twee kilo in de vries wil je proeven? ga zaterdag koken op me buitenplaats wie lust tigrie vlees?’ Na publicatie ervan in april 2013 door de website jaguar-in-suriname werden de foto's meteen door de man van Facebook verwijderd. Nimmer is door Justitie en politie actie tegen de man ondernomen, terwijl zijn naam bekend was.

** Een 55-jarige man werd in juni 2013 aangehouden, omdat hij minstens drie jaguars had gedood. De zaak werd echter 'buiten proces' afgehandeld en de jager werd na het betalen van een boete vrijgelaten. De politie vermeldde in het door haar verzonden persbericht niet de hoogte van de boete

** De politie nam donderdag 16 april 2015 een grote hoeveelheid jaguarvlees in beslag, dankzij een tip. Het vlees werd in zakken aangetroffen in een voertuig. Een 45-jarige man werd aangehouden, die verklaarde dat hij het jaguarvlees voor eigen consumptie bij iemand had gekocht voor 900 Surinaamse dollar (vandaag de dag zo'n 97 euro). Hij werd in verzekering gesteld, na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie, en vervolgens bleef het stil.

** In april 2015 werd door agenten in Paramaribo een ondervoede jaguar aangetroffen. Het dier bevond zich in een kooi waarin het dier nauwelijks bewegingsruimte had. De jaguar zag er heel verwaarloosd uit, zo berichtte de afdeling Public Relations van het Korps Suriname donderdag 30 april 2015. Maar, of enige actie is ondernomen tegen de eigenaar werd niet vermeld. De jaguar werd ondergebracht in de Paramaribo Zoo.

** Te Boxel, aan de Surinamerivier, werd zaterdag 12 november 2016 op zijn verjaardagsfeestje een tweejarig jongetje door een jaguar gegrepen en gebeten. Toen een groep omstanders het beest achterna zat liet het dier de peuter los. De jaguar was over een omheining bij de buren gesprongen. Het jongetje raakte ernstig gewond. De eigenaar van het dier, een ondernemer, werd niet vervolgd en betaalde ook geen boete...

Het zijn slechts een paar voorbeelden waaruit de inactieve houding van het Openbaar Ministerie blijkt. Het is die houding die mede bijdraagt aan het feit, dat de jaguar in Suriname nog steeds vogelvrij is. In overige landen in Midden- en Zuid-Amerika is Justitie actiever en soms worden zelfs door overheden beloningen uitgeloofd voor informatie die leidt tot identificatie en aanhouding van personen die jaguars hebben doodgeschoten.

Suriname profileert zich graag op internationale podia als het groenste land ter wereld, maar spant zich onvoldoende in om haar unieke biodiversiteit effectief te beschermen, waaronder bedreigde diersoorten, zoals de majestueuze jaguar.

(Door: Suriname Mirror)

Studie Panthera: In de Amerika's zijn nog maar 173.000 jaguars en het aantal daalt....

'Een van de grootste zorgen is Bolivia, waar illegale jacht exponentieel is gegroeid en waar de jaguar wordt gedood om delen op de zwarte markt te verkopen'Gedurende de laatste 100 jaar is het leefgebied en verspreidingsgebied van de jaguar (Panthera onca) in Zuid-Amerika teruggebracht tot minder dan de helft. Een studie onthult, dat er momenteel 173.000 jaguars zijn op het gehele Amerikaanse continent, een aantal dat daalt als bedreigingen toenemen, zo bericht het persagentschap Anadolu vandaag, dinsdag 3 april 2018.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Panthera-organisatie in samenwerking met het Venezolaanse Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek, het ministerie van Wetenschap en Hoger Onderwijs van Polen en verschillende deskundigen.

Volgens deze studie, de enige waarin de populatie van deze katachtige wordt geschat in de Amerika's, is gedurende de laatste 100 jaar de habitat van de jaguar in Zuid-Amerika teruggebracht tot minder dan 50%. Dat wil zeggen, vandaag heeft deze soort meer dan de helft van zijn habitat verloren.

Esteban Payán, regionaal directeur van Panthera voor Noord- en Zuid-Amerika, verzekert dat het erop lijkt dat het aantal van 173.000 'een vrij groot aantal is, maar het is zeker minder dan de helft van de jaguars die van oudsher aanwezig zijn geweest'.

Volgens de studie zou de populatieafname en habitatverlies van de grote kat te maken hebben met drie belangrijke factoren: ontbossing voor landbouwdoeleinden en illegale mijnbouw, conflicten met boeren in de regio en de niet-duurzame jacht op hun prooi, zoals herten of gordeldieren.

'Het probleem is dat de trend neerwaarts is vanwege de concurrentie met mensen', zegt Payán, eraan toevoegend dat 'de grootste bedreiging die de jaguars op dit moment hebben de uitbreiding van de landbouwgrens is.' Het grootste risico voor de jaguar is Brazilië, vanwege de ontbossing ten zuiden van het Amazonegebied. 'Ze slopen de Amazone  om sojabonen en de oostelijke Colombiaanse vlaktes voor rijst', aldus Payán.

In Colombia zijn het verlies van bossen door illegale mijnbouw en het gebrek aan planning in territoriale ontwikkeling ook alarmerend.

Een van de grootste zorgen is echter in Bolivia, waar de illegale jacht exponentieel is gegroeid en waar de jaguar wordt gedood om zijn onderdelen op de zwarte markt te verkopen. 'Een van de bedreigingen is de vraag van de kant van de Chinezen om hun tanden te gebruiken als medicijn, afrodisiacum, amulet en zelfs versieringen zoals kettingen', stelt Panthera. Payán beschreef deze situatie als 'een horrorverhaal'.

De nieuwe studie - met hiërarchische modellen, dichtheidsgraden verkregen door beelden van camera-traps, aanwezigheids- en afwezigheidsgegevens en voorspellende variabelen afgeleid van satellietbeelden - slaagde erin een echte foto te maken van het aantal jaguars op het continent.

In Brazilië zijn er in totaal 86.834 individuen (de helft van de wereldpopulatie). Ze wordt gevolgd door Peru, met 22.210; Colombia, met ongeveer 16.598; Bolivia, met 12.845; en Venezuela, met 11.542. De Midden-Amerikaanse landen met de grootste populatie jaguars zijn Mexico (4.343) en Nicaragua (1.476). Er zijn geen gegevens over deze kat in de Verenigde Staten, El Salvador, Uruguay en Chili. 

De meeste jaguars zijn geconcentreerd in het Amazone-bekken, waar weinig mensen zijn (minder dan één persoon per km2). 'Onder deze omstandigheden heeft jagen meestal geen belangrijk effect', legt het rapport uit. De studie gaf ook aan, dat jaguars de hoogste populatie kan bereiken in de meest productieve en vochtige gebieden, en de laagste aantallen in droge gebieden of op hogere hoogten.

Het onderzoek leverde hoge potentiële dichtheden voor het grootste deel van het Amazonebekken (twee tot drie jaguars per 100 vierkante kilometer), en vooral voor de gebieden aan de voet van de Andes in Peru (meer dan drie jaguars per 100 vierkante kilometer).

Payán verduidelijkt, dat hoewel de totale schatting van de jaguarpopulatie groter is dan verwacht door veel onderzoekers, 'dit niet betekent dat er meer individuen zijn, maar dat we hun verdeling op de kaart begrijpen.'

'De kans op de aanwezigheid van de jaguar neemt toe met bosbedekking, gemiddelde temperatuur en jaarlijkse neerslag, en neemt af met de toenemende aanwezigheid van de menselijke voetafdruk en menselijke dichtheid.'

(Suriname Mirror/Semana Sostenibilidad)

'De berichten werden steeds verontrustender en ik zag aanbiedingen op social media voorbijkomen'

(Bron foto's:: Starnieuws)
Starnieuws: Jaguar op het Menu (deel 9)

- ' De overheid moet ook haar deel doen en met meer voorlichting, controle en hogere straffen komen, een boete opleggen of alleen voorlichting geven helpt niet'


De criminaliteit in bedreigde in het wild levende diersoorten, wordt als de vierde meest lucratieve illegale business in de wereld gezien. De illegale stroperij en handel in de jaguar neemt toe. Starnieuws laat in een serie van negen artikelen ‘Jaguar op het Menu‘ verschillende instanties aan het woord die vertellen over de huidige gang van zaken in Suriname en de toekomst. 

Vandaag, dinsdag 3 april 2018,
de Suriname Chinese United Association (SCUA): 'Stop koop, handel en gebruik jaguar(delen)'


'Wij kunnen alleen maar voorlichting geven', zegt Thomson Cheung, voorzitter van de Suriname Chinese United Association (SCUA). Samen met NDP-parlementariër Stephen Tsang trok de SCUA zelf aan de bel om Chinezen te wijzen op de illegale praktijken rond jaguars en jaguardelen. Na het persbericht van de Chinese ambassade zagen wij een rust op de markt. 'Maar, een week of twee geleden begon de verkoop weer', zegt Cheung.

De SCUA is de overkoepelende organisatie van verenigingen van lokale Chinezen en de nieuwe stroom migranten uit China. Na de publicatie van het politiebericht over de aanhouding van drie personen met jaguartanden, is de Chinese ambassade in Paramaribo gevraagd om met een waarschuwingsbericht te komen. 'De ambassade is de hoogste vertegenwoordiging van China en straalt meer gezag uit naar vooral de nieuwe Chinezen', motiveert Tsang hun actie in een apart vraaggesprek.

'De berichten werden steeds verontrustender en ik zag de aanbiedingen op social media, zoals Facebook en webchat voorbijkomen', zegt Tsang. Hij kreeg ook klachten binnen van burgers en dierenbeschermingsorganisaties.

De lobby bij de Chinese verenigingen en de Chinese ambassade voor dierenbescherming is niet van nu, benadrukt Tsang. 'Het begon toen de Chinese verenigingen besloten om het negatief beeld van de Chinees in Suriname met betrekking tot onder andere het eten van honden, tegen te gaan.' Een ander voorlichtingsmoment was tijdens de behandeling van de Wet Dierenwelzijn. De SCUA sprak met de verschillende besturen binnen de organisatie, vertelt Cheung over hun interne actie. 'Wij zeggen de Chinezen dat ze moeten stoppen. Het is verboden om beschermde diersoorten en hun lichaamsdelen te kopen, verhandelen en gebruiken. Maar, de overheid moet ook haar deel doen en met meer voorlichting, controle en hogere straffen komen. Een boete opleggen of alleen voorlichting geven helpt niet.'

De SCUA-voorzitter denkt zelf aan het intrekken van vergunningen en contracten. Hij hoopt dat Tsang in het parlement hierover wetsvoorstellen kan doen.

Zowel Tsang als Cheung vermoeden dat het vooral de jongeren onder de nieuwe Chinese migranten zijn, die zich schuldig maken aan de illegale koop en handel in de jaguar. De jongeren zijn de wederverkopers. 'Ze willen snel geld maken. De meesten werken in het bos en krijgen de aanbiedingen van de binnenlandbewoners', zegt Cheung. Hij denkt niet dat de Chinezen zelf de jaguar bejagen. 'De meeste kennen het bos niet, hebben geen wapenvergunning en geen ervaring hoe dit grote roofdier te schieten. Ze betalen liever ervoor.'

De Surinaamse jagers weten dat er geld valt te verdienen en spelen al te graag in op de nieuwe markt. 'Wij zeggen de Chinezen om niet te kopen, want zolang zij bereid zijn te betalen, zullen de jagers de beschermde diersoorten schieten', geeft de SCUA-voorzitter aan.

Surinames grootste roofkat, met een maximale grootte van 1,85 meter en een gewicht van ongeveer 150 kilo, wordt in een kruiwagen of ijsbox te koop aangeboden: ‘omu yu wan bai’. In het binnenland gebeurt dat openlijk. In de stad bieden de sluwe jagers de koopwaar in een codetaal aan. Het vlees wordt graag gegeten, soms in een krachtige jok tjoy soep. De botten worden op alcohol gezet; hoe langer getrokken des te sterker en duurder. Anderen geloven in de vermeende kracht van de medicijn of slikken de pil als potentie-verhogend middel. Eenmaal gekocht worden de jaguardelen verwerkt tot een pulp (smeersel) en/of een poedertje in een pil. Jaguarvet wordt verwerkt tot (massage) olie en tanden – vooral hoektanden – zijn los of verwerkt tot sieraad te krijgen. En de klauwen zijn geliefd om de vlijmscherpe nagels.

'Dus voor jouw lust, pijn en genot moet een dier gedood worden', stelt Cheung. 'Nee, a no kan, er zijn genoeg andere legale wildvleessoorten en medicijnen te krijgen. Jouw pijn blijft maar de jaguar is er niet meer.' Het gebruik van tijgerdelen en later die van andere katachtigen, is eeuwenlang een traditie geweest binnen de traditionele Chinese geneeskunde. Ook in Suriname is dit gebruik bekend geweest onder de eerste generatie Surinamers. Toen volgde de internationale bescherming met verbod en de strenge wetten. Tsang lacht, 'het zit vaak tussen de oren. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het werkt.'

Sommige geloven dat het dragen van de tand hen bescherming en kracht geeft. Andere vinden het gewoon stoer, zegt Tsang. Een prestigekwestie, net als het hebben van een nieuwe auto of telefoon. Mensen handelen ook uit onwetendheid en laten zich oplichten, want ze weten niet eens zeker dat het een echte tand is, de pil niet gewoon calpol is of dat het flesje geen neppe alcohol bevat. 'Je moet echt zwakzinnig zijn dat je erin trapt.'

'Wij wonen hier en dienen ons ook aan de Surinaamse wet en regelgeving te houden', benadrukt de SCUA-voorzitter. Willen personen toch smokkelen dan zullen zij in China hele zware straffen krijgen. Hij begrijpt het niet zo goed waarom Justitie de drie Chinezen met jaguartanden die in januari werden aangehouden op de luchthaven, heeft laten gaan. Ze hebben alleen een boete betaald, klinkt hij nog verontwaardigd. 'Het strafsysteem werkt niet demotiverend op overtreders.'

Tsang herhaalt meerdere keren het belang van constante goede voorlichting in alle talen en via verschillende media. 'De controle moet blijvend zijn en niet voor een periode opvoeren en dan stoppen.'

Toeristen komen naar Suriname en denken dat het soms een bananenrepubliek is. Ze nemen de exclusieve wildlife producten graag als souvenir mee - vaak uit onwetendheid. 'Voorlichting geven is een verantwoordelijkheid van ons allen', benadrukt hij.

De SCUA-voorzitter zegt dat zijn organisatie openstaat voor de overheid en andere NGO’s om samen op te trekken in de strijd tegen bedreiging van de beschermde diersoorten. 'Ook als het gaat om de consumptie van honden', voegt hij eraan toe.

Ter informatie:
 Sinds 2011 al vraagt de website https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ aandacht voor de jaguar in Suriname - en elders op het continent -, maar pas sedert 2018 krijgt de jaguar aandacht bij instanties en media in Suriname...

Monday 2 April 2018

Procureur-generaal : 'Ik draag geen kennis van wildlife crime en handel in jaguar en -lichaamsdelen'

Starnieuws: Jaguar op het Menu (deel 8)

- 'Maar, wij zien dat de politie niet in alle gevallen ertoe is overgaan om een strafdossier op te stellen'
- '
Ik en het OM moeten ons haasten om informatie te krijgen'


De criminaliteit in bedreigde in het wild levende diersoorten, wordt als de vierde meest lucratieve illegale business in de wereld gezien. De illegale stroperij en handel in de jaguar neemt toe. Starnieuws laat in een serie van negen artikelen ‘Jaguar op het Menu‘ verschillende instanties aan het woord die vertellen over de huidige gang van zaken in Suriname en de toekomst. 

Vandaag, maandag 2 april 2018, 
procureur-generaal Roy Baidjnath Panday.Na drugs-, mensen- en wapenhandel wordt de criminaliteit in bedreigde in het wild levende diersoorten als de vierde meest lucratieve illegale business in de wereld gezien. Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, hoofd van het Openbaar Ministerie (OM), zegt dat hij geen kennis heeft van wildlife crime en handel in jaguar en -lichaamsdelen. Gevallen van onderschepping van bedreigde zangvogelsoorten en zeeschildpaddeneieren kent hij wel.

'Andere wildsoorten die onder bescherming staan en waar criminele handelingen in zijn geweest, daarover heb ik geen informatie voorhanden.'

De jaguar, de grootste katachtige in Zuid-Amerika, wordt voor grof geld verhandeld. Baidjnath Panday geeft aan dat als het een niet incidentele kwestie betreft, maar dat er structureel handel wordt gedreven in beschermde diersoorten waaronder jaguars, dan moeten het OM en hijzelf zich haasten om informatie te krijgen. Hij zal dan gericht beleid hierop ontwikkelen.

'De meest voor de hand liggende bron van informatieverschaffing zijn de jachtopzieners. Zij worden gemakshalve ook aangeduid als de poortwachters.'

Op 13 februari meldde de politie, dat op 23 januari drie personen op de J.A. Pengelluchthaven werden aangehouden met een aantal jaguartanden in hun bezit, waarvan een deel tot sieraad was verwerkt. Hiermee hadden ze de Wet Economische Delicten overtreden. Na afstemming met het OM hebben de verdachten de zaak buiten proces afgehandeld. Zij werden vrijgelaten na de betaling van een fikse boete.

'De vondst van de tanden is een geval van op heterdaad betrapt en komt onder de aandacht van de politie.' De procedure vereist, dat de politie een onderzoek instelt naar de herkomst van de tanden. De Oofficier van Justitie kan op basis van het strafdossier bepalen of de zaak buiten proces wordt afgehandeld.

De illegale jacht op en handel in beschermde diersoorten is verboden volgens de Jachtwet van 1954 en het Jachtbesluit van 2002. Overtredingen vallen binnen de Wet Economische Delicten. 'Een economisch delict wordt altijd onderzocht', Baidjnath Ppanday.

Jachtopzieners zijn beëdigd tot buitengewoon agent van politie (BAVP) en zijn bevoegd bij heterdaad-gevallen op te treden. Zij maken een proces-verbaal op en dragen de zaak over aan de burgerpolitie. Die zal aan de hand van de bevindingen van de BAVP’er een strafdossier opstellen, waarna de zaak onder de aandacht komt van een Officier van Justitie.

Baidjnath Panday geeft toe, dat er gevallen bekend zijn waar de jachtopziener wel melding heeft gemaakt bij de politie. 'Maar, wij zien dat de politie niet in alle gevallen ertoe is overgaan om een strafdossier op te stellen. Ik denk dat het OM in die gevallen nog verbetering moet aanbrengen in het protocol dat erop gericht is om altijd een strafdossier op te maken op basis waarvan er een buiten proces afdoening kan plaatsvinden.' (Suriname Mirror: Het OM kan ook zelf een strafrechtelijk onderzoek initiëren en vervolging instellen, vooral wetende, dat de politie in Suriname te laks is!)

Een verdachte van een economisch delict of zijn raadsman kan vragen om de zaak buiten proces af te handelen. Het OM heeft als richtlijn dat als al eens gunstig is gereageerd, zo een verzoek vrijwel altijd gehonoreerd wordt. Tenzij het om een recidive gaat, want dan heeft de verdachte zich bij herhaling schuldig gemaakt aan hetzelfde delict. In dat geval kiest het OM voor dagvaarding en niet voor afdoening buiten proces. Een overtreding van de Wet Economische Delicten kan een maximale gevangenisstraf van zes jaar opleveren. De Jachtwet van 1954 spreekt van een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of geldboete van ten hoogste tienduizend 'gulden'.

Noot Suriname Mirror:
Te Boxel werd zaterdag 12 november 2016 op zijn verjaardagsfeestje een twee jarig jongetje door een jaguar (tigri, Panthera onca) gegrepen en gebeten. Nadat een groep omstanders het beest achterna zat liet het dier de peuter los. Het dier (zie foto bovenaan) was over een omheining bij de buren gesprongen. Het jongetje raakte ernstig gewond. De eigenaar van het dier, een ondernemer, werd niet vervolgd...! Op herhaald gestelde vragen daarover aan het OM door Suriname Mirror is nooit gereageerd... 
In andere Latijns-Amerikaanse landen zijn procureurs-generaal en OM wèl actief in vervolging van personen die een jager hebben doodgeschoten of als huisdier houden en media berichten er uitgebreid over!

Ter informatie:
Sinds 2011 al vraagt de website https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ aandacht voor de jaguar in Suriname - en elders op het continent -, maar pas sedert 2018 krijgt de jaguar aandacht bij instanties en media in Suriname...

Mexicaanse Maya-gemeenschap verontwaardigd na weer de dood van een jaguar

'Het doden van jaguars gevolg onwetendheid mensen die niet begrijpen dat de soort met uitsterven wordt bedreigd'
De dood van weer een jaguar heeft ecologen en leden van de Mexicaanse Maya-gemeenschap verontwaardigd en zoeken de verantwoordelijke persoon. Ze zeggen, dat het het resultaat is van onwetendheid. Ecologen en leden van de Maya-gemeenschap rond Playa del Carmen zijn op zoek naar antwoorden na de dood van een jaguar. Het laatste incident vond enkele dagen geleden plaats toen een 3-jarig mannetje dood werd aangetroffen met talloze kogelwonden.

Aniceto Caamal Cocom, oprichter van het Centro de Salvaguarda de Usos y Costumbres, zegt dat deze sterfgevallen het gevolg zijn van de onwetendheid van mensen die niet begrijpen dat de soort met uitsterven wordt bedreigd. 'Helaas is er veel onwetendheid onder de ranches, een groep die niet weet dat dit dier heilig is en dat het een groot belang heeft binnen het ecosysteem. Het is noodzakelijk om op die plaatsen bewegwijzering te plaatsen en een campagne van diep bewustzijn te starten die verder gaat dan wat er in de stad wordt gedaan. Het is noodzakelijk in de ranches', legt hij uit.

Hij zegt, dat er steeds minder ruimte is in het regenwoud voor jaguars, eraan toevoegend dat in Playa del Carmen veel bos verdwijnt om plaats te maken voor vastgoedontwikkelingsprojecten die uiteindelijk de habitat van de jaguar beïnvloeden niet alleen in de regio, maar in het zuidoosten van Mexico.

Volgens Hermelindo Be Cituk, coördinator van de Nationale Inheemse Assemblee voor Autonomie, is de jaguar een belangrijke prioriteit in de Maya-overtuigingen. 'We hebben een paar dagen geleden over dit onderwerp gesproken toen we hoorden over de dood van het mannetje. We zijn bezorgd over wat er in deze stad gebeurt. Het is noodzakelijk dat instellingen manieren zoeken om de soort te beschermen, omdat er maar weinig overblijven.'

Op 31 maart werd een jaguarhuid in beslag genomen in de haven van Tizimín, Yucatán, door de federale procureur voor milieubescherming. De inbeslagname kwam nadat een klacht was ingediend door de Nationale Commissie van Beschermde Natuurgebieden.


http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/518924/profepa-asegura-en-yucatan-piel-de-jaguar-en-peligro-de-extincion.html


Bij inspectie ontdekten milieudeskundigen dat de huid 12 kogelgaten had en ook gaten in de kop en de nek. Vanwege de omvang, zeiden de autoriteiten dat de huid van een volwassen mannetje was.

De federale procureur voor milieubescherming diende een officieel aanklacht in tegen de persoon die de huid in bezit had van een bedreigde soort. Het is mogelijk om tot negen jaar gevangenisstraf te krijgen voor het doden van een dier dat in Mexico als een bedreigde spoort iss geregistreerd.

In maart kondigde de Nationale Commissie van Beschermde Natuurgebieden aan, dat Mexico van plan is om met Belize en Guatemala een drielandenreservaat te creëren om de jaguar te beschermen.

(Suriname Mirror/Riviera Maya News/brunoticias)

Sunday 1 April 2018

'Nu gaan mensen bewust van huis om de jaguar te doden en te verhandelen'

Starnieuws: Jaguar op het Menu (deel 7) 

Jaguar gedood te Nickerie, februari 2011

- 'Surinaamse jagers spelen in op de grote vraag naar jaguars en jaguardelen'
- 'D
e vraag is gecreëerd door vooral nieuwe stroom Chinese migranten'


De criminaliteit in bedreigde in het wild levende diersoorten, wordt als de vierde meest lucratieve illegale business in de wereld gezien. De illegale stroperij en handel in de jaguar neemt toe. Starnieuws laat in een serie van negen artikelen ‘Jaguar op het Menu‘ verschillende instanties aan het woord die vertellen over de huidige gang van zaken in Suriname en de toekomst. 

Vandaag, zondag 1 april 2018,
Roy Ho Tsoi, chef Beheer afdeling Natuurbeheer, en  bioloog Paul Ouboter, directeur van de Nationale Zoölogische Collectie en het Centrum voor Milieu Onderzoek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.


Uit vrees, onwetendheid en vergelding schieten mensen de jaguar dood. Zo was dat in het verleden. Jachtopzieners spreken van incidentele gevallen van doodgeschoten jaguars. Men liet toen het kadaver achter. Soms namen ze de kop mee als trofee. 'Maar, nu gaan mensen bewust van huis om de jaguar te doden en te verhandelen', zegt Roy Ho Tsoi, chef Beheer afdeling Natuurbeheer aan Starnieuws.

De Surinaamse jagers spelen in op de grote vraag naar jaguars en jaguardelen. Zonder te stigmatiseren geeft Ho Tsoi aan dat de vraag is gecreëerd door vooral de nieuwe stroom Chinese migranten. Er wordt grof geld betaald. De verhalen uit het veld klinken als anansi tori’s. De sluwe geldbeluste anansi die op ba’ tigri loert, bejaagt en verkoopt. De gerespecteerde en gevreesde Bubu – zoals de binnenlandbewoners de grote roofkat noemen - is niet meer veilig.

'Mensen specialiseren zich in de jacht.' Zelfs de afschietmethode is zodanig aangepast, dat het dier zo min mogelijk schade oploopt en aantrekkelijk blijft voor de verkoop.

Centraal Suriname Natuure Reservaat, camera-trap (Bron: Treehugger,.com)
Zes jaar lang onderzochten bioloog Paul Ouboter en zijn studenten onder andere de impact van het toerisme op zoogdieren op de Brownsberg. Ouboter is ook directeur van de Nationale Zoölogische Collectie en het Centrum voor Milieu Onderzoek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Bij hun onderzoek wordt camera-trapping gebruikt; een camera met infraroodsensoren die automatisch een foto maakt wanneer een warm voorwerp passeert. 'Aan het aantal triggers zien wij dat de jaguar is verdwenen uit het gebied', zegt Ouboter.

Soms liep er maandenlang niets voorbij de dertig camera’s die verspreid zijn opgesteld. 'Dan weet je bijna zeker dat die uit de populatie is geschoten.' Vertrek om ontbossing en illegale goudwinning? Ouboter denkt het niet. 'We zien ook andere dieren op de foto dus er is genoeg prooi voor de jaguar.' Het aantal triggers lag in de eerste onderzoekperiode 2012-2014/15 meestal tussen de 10 en 25 per maand en betrof verschillende exemplaren. 'Op een gegeven moment liep dat terug naar nul en soms één exemplaar per maand.' Er zijn wel meer poema’s te zien. Afgelopen januari was slechts één jaguar met een jong te zien. Er moet dus ergens in het gebied een mannetje zijn. Dezelfde neerwaartse trend is ook te zien in het Boven-Coesewijne gebied. De camera’s zijn van de Brownsberg gehaald en in dit gebied geplaatst voor diepgaander onderzoek.

Wanneer je het top roofdier uitmoordt, leidt dat automatisch tot een verschuiving in de diergemeenschap, geeft Ouboter aan. 'Uiteindelijk kan dat tot verandering leiden van het hele bos.'

De poema vindt nu voldoende prooi, maar kan niet de jaguar, een tapir of pingo aan. Hij verwacht dat bepaalde diersoorten nu zullen toenemen, zoals herten, zwijnen en grote knaagdieren. 'Die hebben weer invloed op de vegetatie want zij doen aan de zaadverspreiding. Dus het hele bos kan veranderen als wij de jaguar niet beschermen.'

Ouboter is zeer bezorgd en zegt dat de jaguars bejaagd worden in gebieden die goed bereikbaar zijn. Er zijn nog wat houtconcessies aan Chinezen uitgegeven, 'ik ben er zeker van dat daar vrij weinig overblijft'. Zijn ervaring leert dat inheemsen van nature geen jaguars schieten. 'Maar, ik ben bang dat de sommen geld die geboden worden hen best zou kunnen verleiden.'

De jachtopzieners vallen onder de afdeling Natuurbeheer bij de dienst ’s Lands Bosbeheer van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Zij controleren en houden toezicht op de naleving van de wetten. De jachtdruk op de jaguar wordt steeds groter, bevestigt Ho Tsoi. De jachtopzieners zijn door een tekort aan mankracht en middelen niet opgewassen tegen de illegale jacht op en handel in bedreigde in het wild levende diersoorten. En het verhandelen - soms via wederverkopers – neemt steeds listigere vormen aan. 'Men zegt dat de wildlife crime en handel hetzelfde niveau heeft als de drugshandel', geeft Ouboter aan.

En toch, hij denkt niet dat de jaguar helemaal uit te roeien is in Suriname. Er zijn gelukkig nog gebieden die minder toegankelijk zijn voor de jagers. Maar, als de weg naar Brazilië echt komt, zal de jaguar uit een nog groter gebied verdwijnen. 'Het ergste is dan dat hele ecosysteem verandert. Jaguars zijn nog te redden als er nu actie volgt en meer controle komt. Het is een kwestie van prioriteit stellen.' 

Het is heel zeldzaam dat een jaguar de mens aanvalt, zegt de wetenschapper. Het geval van het tienjarig jongetje te Goejaba betrof een poema. Een familielid schoot die daags later in het bos, nadat hij het dier herkende aan de kapwond die de moeder met een houwer had veroorzaakt. Ouboter weet niet of het om een vrouwtje met een jong ging, want daar moet je wel oppassen. De katachtigen gaan hun jong verdedigen. Op de Brownsberg ziet hij soms volwassenen en kinderen langslopen met grote afstanden tussen ze in. 'Ik zeg hou de kinderen in de buurt, het is en blijft een roofdier.'

Ook Ouboter wil helpen met meer onderzoek. In 2010 werkte zijn afdeling al met de internationale dierenbeschermingsorganisatie Panthera, gespecialiseerd in katachtigen. Hij ziet een toekomstige samenwerking weer tegemoet.

Ter informatie:
Sinds 2011 al vraagt de website https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ aandacht voor de jaguar in Suriname - en elders op het continent -, maar pas sedert 2018 krijgt de jaguar aandacht bij instanties en media in Suriname...