Friday 30 May 2014

Suriname zwijgt over export in 2012 van jaguar naar Turkse dierentuin - Suriname authorities silent about export in 2012 of jaguar to a Turkish zoo

Zelden wordt jaguar geëxporteerd uit land waar dier zijn habitat heeft

30-05-2014  Door: © Paul Kraaijer (voor Obsession Magazine)


Paramaribo -Tussen 2010 en 2014 zijn wereldwijd jaarlijks enkele tientallen jaguars legaal verhandeld, vooral tussen dierentuinen onderling. Daarnaast blijken zelfs exemplaren te zijn geëxporteerd met als eindbestemming een circus…. Dat blijkt uit de handelsdatabase van CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Uit die database blijkt ook dat een Surinaamse jaguar in 2012 in een dierentuin in Turkije belandde. Een opmerkelijke export. Een export waarover betrokken instanties en de mogelijk ontvangende dierentuin in Turkije het zwijgen toe doen.

Zelden wordt een jaguar vanuit een land geëxporteerd waar het dier zijn habitat heeft. De afgelopen vier jaar zijn alleen jaguars geëxporteerd naar of geïmporteerd uit een land waar het dier in het wild leeft:
- Guatemala (dat in 2011 twee jaguars exporteerde naar Honduras),
- Colombia*,
- Mexico (in 2011 exporteerde dit land drie jaguars naar de Dominicaanse Republiek en in 2010 werden al twee jaguars naar de Dominicaanse       Republiek vervoerd, alleen voor een dierentuin, een exemplaar werd geëxporteerd naar Guatemala en een naar Panama, er werd zelfs een jaguar uit de VS geimporteerd in 2010),
- Panama en
- Suriname.

* Het is opmerkelijk, dat Colombia in 2011 een jaguar importeerde uit Frankrijk (met als bestemming een dierentuin) terwijl het Zuid-Amerikaanse land in 2010 een jaguar exporteerde naar Chili en in hetzelfde jaar twee exemplaren importeerde uit Frankrijk voor een dierentuin.
 

De staartloze jaguar in de Paramaribo Zoo. (Bron foto: eigen foto Kraaijer)

Suriname zwijgt over export
Suriname heeft tussen 1975 (het jaar dat CITES startte met haar handelsdatabase) en 2014 slechts eenmaal een jaguar geëxporteerd en dat was vrij recent, in 2012, naar een dierentuin in Turkije. Het blijkt echter bijzonder lastig om te achterhalen door wie of wat de jaguar in 2012 werd geëxporteerd uit Suriname en wat de eindbestemming was, welke Turkse dierentuin. Dat land heeft feitelijk twee grote dierentuinen waar ook jaguars worden gehouden, te weten de Ankara Zoo in Ankara en de Gaziantep Zoo in Gaziantep. De dierentuin in de stad Gaziantep zou de vierde grootste dierentuin ter wereld zijn met zo’n 4.000 dieren verdeeld over 270 soorten.
Beide dierentuinen reageerden niet op herhaalde verzoeken om te antwoorden op de vraag of zij wellicht een jaguar uit Suriname in 2012 hebben ontvangen.

Bij de export betrokken instanties in Suriname waren eveneens niet bereikbaar voor een reactie, ondanks herhaalde verzoeken, zoals de twee officiële contacten van CITES in Suriname te weten het hoofd van de dienst ‘s Lands Bosbeheer (‘Management Authority’) en de zogenoemde Natuurbeschermingscommissie binnen de dienst ‘s Lands Bosbeheer (‘Scientific Authority’).
Ook de Douane Suriname hult zich in stilzwijgen.
Kennelijk wil of kan geen van genoemde instanties de vragen beantwoorden wie of wat de jaguar in 2012 heeft geëxporteerd en naar welke dierentuin in Turkije.
De export is opmerkelijk, omdat Suriname hiermee een van de weinige landen is waar de jaguar in het wild leeft en dat een exemplaar de laatste jaren heeft geëxporteerd. De vraag kan gesteld worden, waarom die ene Surinaamse jaguar bijvoorbeeld niet terecht is gekomen in de lokale Paramaribo Zoo. Daar bevindt zich immers slechts een jaguar en die mist nota bene zijn staart….

Hieronder ter informatie een overzicht uit de jaren 2013, 2012, 2011 en 2010 van de wereldwijde handel, export, in jaguars.

2013
In dat jaar is er sprake van slechts vier verhandelde, geëxporteerde, jaguars. Belarus importeerde twee jaguars uit Georgië voor een dierentuin. Ook werd een exemplaar geïmporteerd uit Rusland en een uit de Ukraine, beide bestemd voor een circus…..! Volgens CITES kwamen de vier door Belarus geïmporteerde jaguars oorspronkelijk ook uit Belarus….. Dus via een omweg (Georgië, Rusland en Ukraine) keerden de vier jaguars weer terug in hun oorspronkelijke land van herkomst, Belarus.

2012
Eenentwintig jaguars werden in totaal in 2012 door diverse landen geëxporteerd. In geen van die landen komt het dier in het wild voor. Opvallend is, dat enkele landen een jaguar blijken te hebben geëxporteerd om vervolgens een exemplaar te importeren:

België importeerde drie jaguars uit Griekenland en de handelsdatabase van CITES vermeldt als doel van de export, commerciële doeleinden.
De Verenigde Arabische Emiraten importeerde drie jaguars uit België (!) met als bestemming ‘privé’ (zouden dat de door België uit Griekenland geïmporteerde dieren zijn geweest?), twee jaguars uit Spanje ook met als doel ‘privé’ en een ander exemplaar uit Spanje voor zogenoemde commerciële doeleinden.
Azerbeidzjan importeerde een jaguar uit Letland (oorspronkelijke herkomst Rusland) voor een circus. Het Baku Staats Circus van dat land blijkt inderdaad jaguars in haar show te hebben.
Belarus liet twee jaguars uit Rusland importeren voor een dierentuin.
Japan importeerde een jaguar uit Polen met als eindbestemming een dierentuin.
Letland importeerde een exemplaar uit Rusland voor een circus (let wel, Letland exporteerde in hetzelfde jaar een jaguar naar Azerbijan…..).
Saoedi Arabië importeerde in 2012 twee jaguars respectievelijk uit Frankrijk en Griekenland en beide hadden als bestemming een dierentuin.
Thailand importeerde een jaguar uit Zuid-Afrika, voor een dierentuin, terwijl laatst genoemd land een jaguar importeerde uit Zambia, terwijl dat dier oorspronkelijk afkomstig was uit Frankrijk, met als doel educatie.
Turkije importeerde een jaguar uit Suriname, ook voor een dierentuin. Suriname was het enige land in 2012, en sowieso de laatste jaren een van de weinige landen, waar de jaguar in het wild voorkomt dat een exemplaar exporteerde.

2011
Dit jaar werden in totaal drieëndertig jaguars wereldwijd verhandeld onder CITES-regelgeving:

China importeerde twee jaguars uit Spanje, bestemd voor een dierentuin.
Colombia, een land waar de jaguar zijn habitat heeft, importeerde een exemplaar uit Frankrijk, dat oorspronkelijk afkomstig was uit Spanje, voor een dierentuin.
De Dominicaanse Republiek importeerde drie jaguars uit Mexico voor een dierentuin.
Hongkong importeerde een jaguar uit Zuid-Afrika voor een fokprogramma.
Honduras importeerde in 2011 twee exemplaren uit Guatemala met als doel wetenschap. In beide landen leeft de jaguar in het wild.
Indonesië haalde drie jaguars uit het buitenland waarvan twee uit Duitsland en een uit de Tsjechische Republiek, allen met als bestemming een dierentuin. De jaguar uit de Tsjechische Republiek kwam overigens oorspronkelijk uit Hongarije.
Japan importeerde twee jaguars voor een dierentuin uit respectievelijk Canada en China.
Kazachstan importeerde twee exemplaren uit respectievelijk Kirgizië en Rusland voor een circus.
Thailand importeerde twee jaguars uit Zuid-Afrika voor een dierentuin, terwijl Zuid-Afrika in 2012 maar liefst vijftien exemplaren importeerde waarvan twee uit de Verenigde Arabische Emiraten voor een ‘fokprogramma’, twee uit België (met als oorspronkelijk land van herkomst Duitsland) voor commerciële doeleinden en twee uit België voor een dierentuin, een exemplaar uit Frankrijk voor educatie, acht dieren uit Mexico waarvan vier voor een fokprogramma en vier voor een dierentuin.

2010
Zesendertig jaguars verruilden de ene internationale bestemming voor de andere internationale bestemming in 2010:

De Verenigde Arabische Emiraten importeerde twee exemplaren waarvan een uit Duitsland (voor een fokprogramma) en een uit Marokko met als bestemming een dierentuin. Het importerende land, Verenigde Arabische Emiraten, exporteerde in hetzelfde jaar een jaguar voor een fokprogramma naar Armenië.
Colombia exporteerde een jaguar naar Chili voor een dierentuin en importeerde twee exemplaren, voor een dierentuin, uit Frankrijk, terwijl een van die twee dieren van oorsprong afkomstig was uit Spanje.
De Dominicaanse Republiek importeerde twee jaguars uit Mexico bestemd voor een dierentuin.
Guatemala importeerde eveneens uit Mexico een jaguar voor een fokprogramma’.
Honduras importeerde zeven jaguars uit El Salvador (de handelsdatabase van CITES vermeldt hierbij niet het doel van de export).
Twee jaguars werden door Indonesië geïmporteerd uit respectievelijk de Tsjechische Republiek (de jaguar kwam oorspronkelijk uit Hongarije) en Rusland, beide voor een dierentuin.
Japan importeerde een jaguar uit Canada, voor een dierentuin.
Mexico importeerde een jaguar voor een dierentuin uit de VS, terwijl het dier oorspronkelijk uit Mexico afkomstig was……
Panama liet een jaguar overkomen uit Mexico voor een dierentuin.
Thailand importeerde vier exemplaren voor een dierentuin, waarvan twee uit Canada en een uit Namibië, terwijl de jaguar uit Namibië oorspronkelijk uit Zuid-Afrika kwam.
Turkije importeerde twee jaguars uit Frankrijk waarvan een voor een dierentuin en een voor commerciële doeleinden.
Trinidad & Tobago importeerde uit de VS, voor een dierentuin, drie jaguars.
Zuid-Afrika importeerde in 2010 vier jaguars, waarvan twee uit Belgie (voor commerciële doeleinden – dit dier heeft als origine Frankrijk – en een dierentuin), een uit de Tsjechische Republiek (voor een fokprogramma) en een uit Frankrijk voor educatieve doeleinden.

Suriname uitzondering: export van in het wild gevangen jaguar
Uit het voren gaande moge blijken dat er toch een aanzienlijke internationale handel in de bedreigde jaguar is en dat veel van die handel plaatsvindt tussen dierentuinen onderling. Maar, opmerkelijk zijn ook de paar exporten van jaguars die als eindbestemming een circus hadden… Kennelijk valt er veel geld te verdienen aan deze handel. Dat blijkt ook uit het feit, dat er landen zijn die in een jaar tijd zowel een jaguar importeren als exporteren……

Uit de CITES handelsdatabase wordt ook duidelijk dat er nauwelijks wordt gehandeld in in het wild gevangen exemplaren en dat Suriname de afgelopen negenendertig jaren slechts eenmaal, legaal, een panthera onca ofwel een ‘tigri’, zoals de jaguar in Suriname veelal wordt genoemd, heeft geëxporteerd. De zwijgzaamheid van alle bij die export betrokken instanties is overigens opmerkelijk…… Wat mag de Surinaamse burger niet weten over deze export?

New Jaguar Cubs Born in Riverside County Zoo California, USA

New Jaguar Cubs Born in Riverside County Zoo
 Jaguar babies in Palm Desert | Photo: The Living Desert

We pride ourselves on hard-hitting analysis of wildlife issues here at ReWild, but sometimes a person just has to kick back and gawp over cute zoo babies... in this case, two baby jaguars born recently at The Living Desert, a popular desert-themed zoo and garden in the Coachella Valley.

The cubs were born April 26 to four-year-old mom Magia in a specially prepared, secluded den. The cubs won't be on public display for several months. First-time jaguar mothers sometimes abandon or injure their young if they're spooked, so Magia and the kids are being given all the privacy they need for the time being, attended by just two zoo staff. "We are being very cautious with this 'first time' mother and want to give her the time she needs before we allow staff near," said The Living Desert CEO Allen Monroe.

But that doesn't mean we can't get a glimpse of the babies: The Living Desert has posted a bit of video online, along with some baby pictures.


In this minute-long video, you can see Magia trying to encourage her curious cubs to come back into the den away from the prying eyes of the Internet:
Those adorable little cubs with their utterly bitable ears will grow into adult members of the world's third-largest cat species, after tigers and lions. Jaguars, Panthera onca, are the largest cat species in the Americas, and the largest predatory mammal of any kind through most of their remaining range in South America.

These aren't the first jaguar cubs to be born in the Palm Desert area: until the late 19th century, the nearby Santa Rosa and San Jacinto mountains held populations of the big cats, which roamed California as far north as Monterey. Though there have been highly publicized jaguar sightings in southern Arizona in recent years, the sad story of Macho B being a prime example, many authorities consider the animal extinct in the United States.

Though the cats are faring somewhat better in the southern parts of their range, the same pressures that drove them to extinction in the U.S. are working to reduce their numbers elsewhere.

Deforestation, targeting by ranchers seeking to protect their livestock, and poaching for the fur trade have pushed jaguars out of much of their range from Mexico to Argentina. Strongholds for the species remain in the Amazon Basin and the Andes, but the cats are under enough pressure that international trade in their skins is completely banned.

Jaguars were listed as Endangered under the U.S. Endangered Species Act in 1997, and the U.S. Fish and Wildlife Service designated about 1,200 square miles of Southern Arizona and New Mexico as critical habitat for the cats, in case any more of them make it past the increasingly wildlife-unfriendly border.

So, reason to celebrate: two more jaguars in the world, albeit captive ones. The as-yet unnamed cubs will be weaned in around two months, and will get their first glimpses of desert zoo visitors some time after that.

Until Magia and the cubs make their way out into the public view, you can always visit their father Memo, who is not being granted visitation rights due to male jaguars' regrettable tendency toward infanticide.

Or you can gawp at the baby photos on The Living Desert's website.

About the Author 

Chris Clarke is a natural history writer and environmental journalist currently at work on a book about the Joshua tree. He lives in Joshua Tree.

Tuesday 27 May 2014

Onça é encontrada morta às margens de estrada estadual em Mato Grosso, Brazil

Onça é encontrada morta às margens de estrada estadual em Mato Grosso

Marcas de frenagem na pista sugerem que animal tenha sido atropelado.
Felino tinha aproximadamente 1,20 m, segundo tenente que o encontrou.

27-05-2014    Carolina Holland G1.globo.com (Brazil)

Onça foi encontrada morta à beira de estrada em Mato Grosso neste sábado (23) (Foto: Leilson Vieira/Arquivo pessoal) 

Onça foi encontrada morta à beira de estrada em Mato Grosso neste sábado (23) (Foto: Leilson Vieira/Arquivo pessoal)

Uma onça foi encontrada morta à beira de uma estrada estadual de Mato Grosso, entre os municípios de Jangada e Barra do Bugres. 

O animal tinha aproximadamente 1,20m, segundo o tenente do Corpo de Bombeiros Leilson Vieira, que viu o felino morto na MT-246 por volta das 9h deste sábado (24).

Vieira disse acreditar que a onça tenha sido atropelada por um veículo de grande porte. "Tinha marcas de frenagem na pista que parecia ser de uma carreta ou caminhão".

Segundo o tenente, o animal aparentava ser adulto e devia pesar, pelo menos, 200 quilos.

Note:
Last Saturday (24 May), a 3,9-feet long jaguar was found dead on the side of the road MT-246, in the state of Mato Grosso, Brazil. Braking marks on the road indicate that the feline was hit by either a truck or a tractor trailer. The question remains: Until when will we have to wait for this crucial - and frequent - problem to be properly addressed by the Brazilian authorities?

Costa Rica Hosts International Big Cats Conservation Symposium

Costa Rica Hosts International Big Cats Conservation Symposium

The Costa Rica News (TCRN) – Over the weekend, specialists and researchers of Felines in the Americas gathered to teach and participate in conferences, workshops, tours and exploration excursions and to analyze the state of conservation of cat species on the continent.

From May 23 to 26, 2014 the first International Symposium of Conservation of Cats in America, was held in Sarapiqui, Costa Rica, in the primary rainforest reserve Selva Verde Lodge in Sarapiqui, the lowlands of the Atlantic slope of Costa Rica.


The symposium featured presentations, posters, and the participation of organizations for the research, conservation and knowledge of cats. Additionally, research results and developments that are taking place in America were announced.

Worldwide there are 37 species of cats, 12 of them present in the American continent, 6 of them live in Costa Rica. Due to its geographical position and its isthmus status between North America and South America, Costa Rica is a key link in the conservation of these great animals.

The International Symposium on Conservation of Cats in America, aimed to be a forum for discussion, exchange of knowledge and to strengthen efforts to preserve these magnificent mammals in America.

Experts from more than 15 countries in America and Europe were present at this great conservation event, where over 30 conferences and discussions were presented.

Parallel to the symposium, Panthera and SINAC (National System of Conservation Areas) continues training a group of AFE officials that make up Care Unit Conflicts with Felines (UACFel) to facilitate coexistence between cats and cattle in Costa Rica.

The Costa Rica News (TCRN)
San Jose, Costa Rica

Wednesday 21 May 2014

Taller internacional para planear el futuro del jaguar en la Amazonia

Taller internacional para planear el futuro del jaguar en la Amazonia

21-05-2014  WWF Colombia


Especialistas en jaguares se reunieron en la ciudad de Quito (Ecuador) con el fin de construir y acordar una estrategia Interinstitucional para la conservación de esta especie, ícono de la Amazonia. Al evento asistieron representantes de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela y Guayanas.

El jaguar (Panthera onca), es el felino más grande de América y sus principales poblaciones actualmente se encuentran en el Amazonas, un bioma que abarca la mitad de las selvas tropicales restantes del mundo y es el hogar de casi el 10% de las especies animales y plantas del planeta. A pesar de su importancia, actualmente millones de hectáreas de la selva amazónica se están deforestando y contaminando, destruyendo y fragmentando el hábitat natural del jaguar y sus presas. Estas amenazas, unidas al tráfico ilegal de especies y la cacería por conflictos con humanos en retaliación por la depredación que hace sobre animales domésticos, están disminuyendo peligrosamente las poblaciones de jaguar.

Este evento, organizado por Wildlife Conservation Society WCS, Panthera y WWF, la organización mundial de conservación, contó con el apoyo de Traffic América el Sur, INPA, e Instituto Mamirauá (Brasil), Fundación Omacha, Instituto Alexander von Humboldt, Universidad Nacional de Colombia y Tropenbos (Colombia), Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Universidad San Francisco de Quito (Ecuador). Todas esta organizaciones han creado una alianza para la conservación del jaguar y su hábitat en el Amazonas.

Esta alianza permitirá unir esfuerzos e incrementar la coordinación y colaboración entre las instituciones para tener mayor incidencia y efectividad en la reducción de las amenazas que actualmente se ciernen sobre la selva amazónica. Se espera que este trabajo conjunto no sólo favorezca la supervivencia de las poblaciones de jaguar y sus presas naturales, sino que además contribuya a incrementar el bienestar de las comunidades humanas que comparten su territorio en la Amazonia.

Organizaciones que han liderado este proceso

Sobre Wildlife Conservation Society (WCS)
WCS protege la vida silvestre y los paisajes silvestres en todo el mundo a través de la ciencia aplicada, acciones concretas de conservación, educación, e inspirando al ser humano a valorar la naturaleza. WCS tiene más de 15 años de experiencia en la conservación del jaguar en 14 países de Latinoamérica, y está comprometida con la conservación de más de 5,000 jaguares y 400.000 km2 de paisajes donde se encuentra la especie.

Sobre WWF, la organización mundial de la conservación
WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación ambiental natural de la Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza, mediante la conservación de la diversidad biológica mundial, asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible, y promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido. WWF viene trabajando en la Amazonia a través de la iniciativa “Living Amazon Initiative” la cual se enfoca en territorios indígenas y áreas protegidas, infraestructura sostenible y disminución de la deforestación.

Sobre Panthera
La misión de Panthera consiste en asegurar el futuro de los felinos salvajes a través de liderazgo científico y acciones de conservación globales. www.panthera.org


Para más información contactar a :
Carmen Cusido – Escritora Asociada – WCS – ccusido@wcs.org
Susie Weller  – Administradora de comunicaciones – Panthera – sweller@panthera.org
Ferney Díaz - Oficial de Comunicaciones – WWF Colombia – fidiaz@wwf.org.co

Wednesday 14 May 2014

Jaguar: the largest of the big cats in the Americas and a God of the Underworld for the Maya

jag2Jaguar: the largest of the big cats in the Americas and a God of the Underworld for the Maya


14-05-2014  The Yucatan Times, MexicoThe jaguar, a muscular and compact species, weighs anywhere between 79 and 350 pounds (36 and 160 kilograms); with a length between 3.9 and 6.4 feet (1.2 and 1.95 meters), it is the undisputed largest of the big cats in the Americas.

This makes the jaguar the third largest cat in the world (behind the lion and the tiger), and the largest cat in the western hemisphere.

Believed to have originally evolved in Asia before crossing over into North America via the Bering land-bridge, the stealthy cat of the Americas has a current range that includes Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica (particularly on the Osa Peninsula), Ecuador, French Guiana, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, the Southern United States and Venezuela.

However, its population in the United States has greatly decreased in recent years as a result of hunting and habitat loss.

The jaguar prefers to live in dense rainforests, but can survive an any number of different habitats, although it usually will stay in those that include bodies of water (the jaguar is actually a very gifted swimmer).

As you might know, most jaguars are covered in beautiful spots. However, there are a small percent (6%) that are all black (but sometimes they may still have visible spots) and are known as “black panthers”. The name black panther can also be used to describe other big black cats (of the Panthera genus) like leopards and cougars.

jag3

The jaguar is an apex predator, and uses a stalking method to hunt whatever creature it wants. When they jaguar catches its prey, it uses the unique method of delivering a bite directly to the head of the other animal, damaging the brain and causing instant death.

This method is so effective because of the jaguar tremendously powerful bite, which can penetrate bone and shell in its first attempt.

They can sometimes kill prey that weigh much more that the cats themselves do, sometimes up to almost 700 lbs (318 kg). They are mostly active at dawn and dusk, so they can move in the cool twilight to hunt.

Jaguars are currently listed by conservation authorities as ‘near threatened’, and are therefore the subject of various conservation efforts.
Much of their previous range has been reduced, like in the countries of El Salvador and Uruguay where they are now totally extinct.

jag4

For the ancient Maya,  the jaguar had the ability to cross between worlds, and daytime and nighttime represented two different worlds for them.

The living and the earth are associated with the day, and the spirit world and the ancestors are associated with the night. As the jaguar is quite at home in the nighttime, it was believed to be part of the underworld; thus, “Maya gods with jaguar attributes or garments are underworld gods
In honor of the majestic jaguar — the maya celebrate the “Ix” or Jaguar day in the Mayan Tzolkin Calendar — These Tzolkin days are very special and they truly elicit deep ancestral reactions in people.

There is no doubt that many of us humans feel connected or strongly identified with this feline. (Please share with us your thoughts about how you connect with the feline side of you).

Would you know any local names for this animal? In the Orinoco plains of Colombia and Venezuela it is sometimes known as the “wooly hands” or “mano e’ lana” because it usually does not make noticeable sounds when walking on the jungle’s floor.

Friday 9 May 2014

Panthera's CEO's Alan Rabinowits first children's book: 'A Boy and a Jaguar'

Panthera's CEO's Alan Rabinowits first children's book: 'A Boy and a Jaguar'

09-05-2014  Panthera.org


Panthera is excited to share that the first children’s book written by CEO and wild cat scientist, Dr. Alan Rabinowitz, entitled A Boy and a Jaguar, was released on May 6th and can now be ordered through publishing house Houghton Mifflin Harcourt.

Featuring beautiful and vibrant illustrations by Catia Chien, this children's book shares Dr. Rabinowitz’s story of the childhood bond he formed with a jaguar at the Bronx Zoo, the solace he sought in speaking to animals to overcome a severe stutter, the promise he made to one day use his voice to protect animals, and his lifelong work to fulfill this vow by conserving wild cats around the world.

Feeling more alive and at home with animals in the wild than anywhere else, Dr. Rabinowitz takes readers on a journey to Belize, where he was the first scientist to study and collar the country’s jaguars.

Against the illustrated backdrop of Belize’s jungles, Dr. Rabinowitz describes how he worked closely with the government to establish the world’s first jaguar preserve – the Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary – and live up to the promise he made to use his voice to protect animals.

Dedicating the book 'to all those who have found their voice, and who use it to speak for others in need,' Dr. Rabinowitz’s story is one of struggle and triumph not only for himself, but for the jaguars of Latin America, and stutterers around the world. Both candid and moving, this book will resonate with people of all ages.

Today, A Boy and a Jaguar is available for purchase in hard cover and as an e-book. Learn more about A Boy and a Jaguar.

'El Jaguar' Un animal en peligro de extinciòn


Tuesday 6 May 2014

Jaguar: this is an ilustration made with colourfull pens (!!) by Samuel Silva


 Find Samuel Silva and his drawings on the internet:


Proyecto Iberá, Argentina: Yaguareté

Proyecto Iberá 
Yaguareté 

06-05-2014  Projecto Iberá, Argentina


Nuestra meta es establecer una población autosustentable de yaguaretés que pueda cumplir al máximo su rol ecológico, turístico y cultural dentro del paisaje de la Reserva Natural Iberá.


Situación actual del proyecto (actualizado en enero del 2014): El “Proyecto Yaguareté: cría, educación y turismo en la Reserva Natural Iberá” ha sido aprobado formalmente por las autoridades de Corrientes. Este proyecto implica el establecimiento del Centro Experimental de Cría de Yaguaretés (CECY) en la Ea. San Alonso, dentro de la Reserva Natural Iberá. El objetivo del CECY es aprender y desarrollar técnicas de cría de yaguaretés que permitan generar animales que puedan ser aptos para vivir en vida libre. En paralelo se colabora con las autoridades de la Reserva y de los municipios del Iberá en la promoción del yaguareté como especie icónica del Iberá. Para el primer trimestre del 2014 se espera contar con los primeros ejemplares de yaguareté en el CECY, los cuales provendrán de zoos argentinos.

¿Por qué tiene sentido devolver al yaguareté a Corrientes?


El yaguareté, jaguar o tigre (Panthera onca) es el mayor felino de América. Históricamente se distribuía por todo el centro y norte argentino, habitando selvas, montes, pastizales y bañados hasta el río Negro en la Patagonia. Desgraciadamente, durante los últimos siglos este hermoso animal ha visto como su distribución se redujo a unos pocos lugares del país. En Corrientes todavía se veían yaguaretés a mediados del siglo pasado y en la región del Iberá aún quedan personas que recuerdan cuando compartían el territorio con el gran gato manchado. Actualmente en la Argentina sólo quedan tres poblaciones separadas de yaguareté en las selvas montanas del Noroeste, en algún sector del gran Chaco y en la selva misionera. Todas estas poblaciones se enfrentan al grave peligro de desaparecer completamente en las próximas décadas, lo que implicaría la total extinción de uno de los animales más bellos y emblemáticos de la Argentina.

Frente a esta situación, la Reserva Natural Iberá en Corrientes destaca por reunir las que quizás sean las mejores condiciones en toda América Latina para restaurar una población de desaparecida de esta especie. Esto se debe a la existencia de un área protegida de 1,300,000 ha de superficie que alberga extensas áreas despobladas de personas y ganado, y que además cuenta con abundantes animales silvestres que pueden sustentar una población viable a largo plazo de yaguaretés.

El yaguareté, el mayor felino de América

Frente a esta oportunidad, queremos señalar cinco grandes razones que justifican el retorno de la especie a Corrientes y, más concretamente, a la Reserva Natural Iberá:

Tiene sentido moral: La desaparición de una especie es una tremenda pérdida para cualquier sociedad, más aún cuando ésta es una de sus especies más llamativas y emblemáticas. No existe una sola de las grandes religiones o de los grandes sistemas éticos mundiales que justifique la extinción de una especie por culpa de las actividades humanas.

Tiene sentido cultural: El yaguareté forma parte esencial de la cultura del norte argentino. Su propio nombre tiene origen guaraní y el animal aparece como protagonista de innumerables leyendas, cuentos y canciones. En la provincia de Corrientes hay varias localidades que todavía usan el nombre yaguareté, como es el caso de Concepción de Yaguareté Corá en la región de Iberá. La desaparición de esta especie del acervo cultural correntino implica una pérdida enorme que empobrecería nuestro idioma y nuestra apreciación de los paisajes silvestres y las costumbres de campo. Sin él desaparece buena parte de la magia de lo salvaje; junto con la humildad, el respeto y la reverencia con los que las personas se han aproximado tradicionalmente a la Naturaleza.

Tiene sentido ecológico: El yaguareté es el mayor depredador natural de los ecosistemas correntinos, y su presencia es necesaria para mantener la salud de éstos. Esto se explica porque al alimentarse de animales como los carpinchos, ciervos o yacarés, y al eliminar habitualmente los animales más débiles y enfermos, evita que sus poblaciones crezcan en exceso y acaben sucumbiendo a hambrunas o enfermedades catastróficas. Además de esto, los yaguaretés controlan las poblaciones de otros predadores de menor tamaño como los zorros o los gatos de monte, lo que se ha visto que favorece la conservación de poblaciones de aves o pequeños animales silvestres y domésticos que son depredados por estos últimos. Numerosos estudios internacionales han mostrado la importancia de los "predadores tope", como es el caso del yaguareté, para mantener la máxima riqueza y diversidad de los ecosistemas naturales. (1)

Tiene sentido económico: Al ser uno de los animales más hermosos del continente y provocar reacciones de maravilla y misterio ante la gente, el yaguareté se convierte en un atractivo turístico de primer rango, comparable con la experiencia de ver las cataratas de Iguazú o con el glaciar Perito Moreno. En el Pantanal brasileño decenas de miles de turistas visitan la zona anualmente con la esperanza de ver a este gran felino. Igualmente, en África y Asia los turistas invierten grandes sumas para poder ver animales similares como el león, leopardo o el tigre.

En Estados Unidos se reintrodujeron los lobos—otro gran carnívoro silvestre carismático—dentro del Parque Nacional de Yellowstone durante los años 90. Al principio se pensó que los visitantes apenas iban a ver los lobos, pero luego se comprobó que más de 100,000 personas lograban verlos cada año. Se estima que el incremento de visitación de turistas asociado a estos avistamientos implica unos ingresos añadidos para la región de entre 32 y 85 millones de US$ anuales. (2)

Al mismo tiempo, no se puede negar que los yaguaretés son animales capaces de comer ocasionalmente ganado y que esto puede implicar un perjuicio económico para los productores locales. En este caso, lo importante es crear mecanismos de compensación económica que sean rápidos y efectivos, tal y como se ha hecho exitosamente en otros países desarrollados donde los predadores comparten espacio con el ganado.

Tiene sentido legal y de política pública: El yaguareté está declarado como Monumento Natural Nacional por la Ley 25,463 y está oficialmente catalogado como especie en peligro de extinción para la Argentina. La convención de biodiversidad, firmada por la Argentina, urge a los estados signatarios a adoptar "medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas". Dentro de este marco, el establecimiento de una población sustentable de yaguaretés en Iberá significaría un enorme aporte para la conservación de la especie en todo el país y para asegurar la continuidad genética de las tres poblaciones que todavía quedan en Argentina.

Referencias:
1. Terborgh, J., Estes, J.A., Paquet, P., Ralls, K., Boyd-Heger, D., Miller, B.J. y R. Noss. 1999. The role of top carnivores in regulating terrestrial ecosystems. En M.E. Soulè y J. Terborgh, eds. Continental Conservation: Scientific Foundations of Regional Reserve Networks. Island Press.
2. Smith, D.W., y E. Bangs. 2009. Reintroduction of wolves to Yellowstone National Park: History, values and ecosystem restoration. Pags. 92-125 en M.W, Hayward y M.J. Somers, eds. Reintroduction of Top-Order predators. Blackwell.

Saturday 3 May 2014

ARMENIE - Arrivée d’un jaguar au zoo d’Erevan

ARMENIE
Arrivée d’un jaguar au zoo d’Erevan


03-05-2014  armenews.com


Un nouveau prédateur étranger, un jaguar, a été introduit au Zoo d’Erevan selon la page facebook du zoo.
« Dans le cadre d’un protocole d’entente entre les zoos d’Erevan et de Tbilissi, nous avons obtenu une nouvel habitant - un jaguar (Panthera onca) » indique l’article.

Le jaguar, Panthera onca, est un gros chat, un félin dans le genre Panthera, et est la seule espèce Panthera trouvée dans les Amériques. Le jaguar est le troisième plus grand félin après le tigre et le lion, et le plus grand de l’hémisphère occidental.
Le Zoo d’Erevan a été fondé en 1941. Il est prévu de le transformer en un parc zoologique moderne et un jardin botanique à l’avenir.
samedi 3 mai 2014,
Stéphane ©armenews.com
 
 

Thursday 1 May 2014

Jaguar, en riesgo de desaparecer jaguar-peligro (Mexico)

Jaguar, en riesgo de desaparecer jaguar-peligro 

Especial 01 mayo 2014 Redacción/Quadratín, Mexico


CIUDAD DE MÉXICO., 1 de mayo de 2014.- Una hembra de jaguar (Panthera onca) de ocho años de edad, integrante de una reducida población de felinos que viven en libertad en Moctezuma, Sonora, fue muerta y calcinada por un cazador ilegal, con lo que se afecta a una especie en peligro de extinción y a la investigación científica que realiza en el sitio un grupo de investigadores del Instituto de Ecología (IE) de la UNAM. 

Según un comunicado, el deceso del ejemplar causó un triple daño, pues era una hembra en etapa productiva, tenía al menos una cría y un collar satelital que hace un año y cuatro meses le colocaron Ivonne Cassaigne y Antonio de la Torre, maestros en ciencias y alumnos de Rodrigo Medellín Legorreta, biólogo y doctor en ecología, además de titular del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados del IE. 

Ya se hizo la denuncia correspondiente por el delito ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Unidad de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR), pero aún no se castiga al o los responsables. 

“El jaguar es parte de la identidad mexicana. Se nos conoce como el pueblo jaguar. ¿Qué pueblo es capaz de matar su identidad de esa manera?”, cuestionó Medellín, quien subrayó que la caza de esa especie “es ilegal y es un delito federal que se castiga con cárcel”. 

Conocedor de la zona donde ocurrió el evento, narró que allí existen ranchos ganaderos a los que, eventualmente, se acercan jaguares hambrientos que han perdido su hábitat natural por la presencia del ser humano, que ha transformado la selva en áreas para ganado. 

Se alimentan de jabalíes y venados, pero los primeros se extinguieron de la región y, los segundos, tienen una población escasa, también a consecuencia de la cacería ilegal y la modificación del ecosistema. 

 Para enfrentar el problema, el universitario y su grupo idearon con las autoridades ambientales un plan para, bajo ciertas condiciones, pagar a los propietarios por ganado perdido a consecuencia del ataque oportunista de jaguares y pumas, siempre y cuando no se mate a los felinos. Sin embargo, los ganaderos continúan con esa práctica ilegal. 

Actuar ante esa cacería es una responsabilidad de todos los mexicanos. “Como especialistas en jaguares somos la punta de lanza, pero si no nos hacemos fuertes con la sociedad, se nos acabará el país. Cada mes tenemos alguna muerte de esos ejemplares en el territorio nacional y esta población en peligro de extinción ya no lo resiste”, alertó. 

La hembra tenía ocho años de edad y había sido seguida en fototrampas desde que era cachorra por la organización Naturalia, aliados de la UNAM en este proyecto. 

Población vulnerable 
Hasta ahora, los cerca de cuatro mil jaguares que hay en México están divididos en varias poblaciones. La más nutrida, de unos dos mil 500, se ubica en la península de Yucatán (que incluye a ese estado, Campeche y Quintana Roo), además de Chiapas y Oaxaca. El resto está repartido en segmentos más pequeños y vulnerables en el norte del país, principalmente en Sonora y Sinaloa. “Para asegurarlos, lo deseable es lograr conectividad entre ellos”, señaló. 

Conocer y monitorear algunos ejemplares es una forma de estudiarlos de manera directa y profundizar en sus hábitos de vida, ciclos de reproducción (de una a dos crías cada dos años) y formas de sobrevivencia. 

Una herramienta de monitoreo es el collar satelital, que se logró colocar en Sonora a cinco pumas y dos jaguares (entre ellos la fallecida) y que en el caso del ejemplar calcinado, se perdió junto con ella. 

“Los collares cuestan alrededor de cuatro mil dólares, es complicado ponérselos y requieren una detallada vigilancia para lograr información científica”, explicó. 

Acción para la conservación 
Actualmente, alrededor de 50 personas, entre académicos, integrantes de organizaciones no gubernamentales y particulares interesados y comprometidos con el cuidado del felino, participan con Medellín y su equipo en el Programa de Acción para la Conservación del Jaguar. 

“No vamos a permitir que muera uno más. Existe una ley para protegerlos y se debe cumplir en contra de los cazadores furtivos, que permanecen impunes, pero necesitamos la acción de la sociedad, crear conciencia de la importancia de esta especie, identificada de manera ancestral con la cultura mexicana”, finalizó.