Thursday 21 December 2023

Bronzen beeld van jaguar voor Humberto Tan

De bekende tv-persoonlijkheid Humberto Tan was deze week in Ermelo (Gelderland)  op bezoek bij kunstenares Fineke ten Napel. Zij heeft in opdracht van Tan een jaguar in brons voor hem gemaakt en Humberto kwam het kunstwerk zelf ophalen, aldus het Ermelo’s Weekblad.Humberto Tan is naast tv-presentator bij RTL van de naar hem vernoemde talkshow en vaste gastheer bij Champions League-uitzendingen, ook fotograaf en documentairemaker. Hij heeft onder meer een passie voor jaguars, een van de grootste katachtige roofdieren die onder meer voorkomen in Tan’s geboorteland Suriname. 


Voor de documentaire ‘De jacht op de Jaguar’ is Tan zo’n vijf keer met camera’s in Suriname geweest om het dier vast te leggen. Wat hem overigens niet is gelukt. 


Fineke maakte eerst de jaguar in was en vervolgens waren het bronsgieters Marius en Joost Bosman in Zutphen die er een prachtig beeld in brons van hebben gemaakt. 

Deze week kwam Humberto de speciaal voor hem vervaardigde bronzen jaguar ophalen. 


(Bron foto: Fineke ten Napel, Ermelo)


Saturday 9 December 2023

Weer meldingen van mogelijk gesignaleerde jaguar in ressort Rijsdijk


De politie van Rijsdijk ontving maandag 4 december meldingen van een mogelijke jaguar die in het ressort rondliep. Diverse instanties, met name de dienst ‘s Lands Bosbeheer, (LBB) werden ingeschakeld. Een paar dagen later, donderdag 7 december, werden weer meldingen van bezorgde buurtbewoners te Rijsdijk ontvangen over vermeende aanvallen op hun huisdieren en vee door een wild katachtig dier, naar alle waarschijnlijkheid een jaguar. 


Volgens de meest recente melding zouden koekalveren en honden door één of meerdere jaguars zijn gedood.Ook zijn er pootafdrukken van een wild katachtig dier op verschillende erven van buurtbewoners waargenomen, waarbij LBB heeft bevestigd dat het om een of ander wild katachtig dier moet gaan. 


Jaguars staan bekend als nachtdieren en gaan voornamelijk 's avonds op jacht op zoek naar hun prooi.


De politie van Regio Midden Suriname drukt de samenleving op het hart om extra waakzaam te zijn, vooral in de avonduren. “Wees extra alert en let goed op uw kinderen, huisdieren en vee. Indien het dier wordt gesignaleerd, schroomt u niet om contact op te nemen met de lokale politie of LBB”, zo laat de politie Regio Midden weten.


Tuesday 5 December 2023

Mogelijk jaguar gesignaleerd omgeving Rijsdijkweg, Rijsdijk

Agenten van het politiebureau Rijsdijk kreeg maandag 4 december in de avonduren de melding dat een jaguar zou zijn gesignaleerd in de omgeving van de Rijsdijkweg.

Buurtbewoners stellen, dat de ‘tigri’ enkele honden van ze heeft meegesleurd. Naar aanleiding hiervan maakte de politie te Rijsdijk contact met de Dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB), die maandagavond het gebied heeft uitgekamd op zoek naar de jaguar.Aan de bewoners is voorgehouden om kinderen binnen te houden.

De politie van Regio Midden doet een beroep op de gemeenschap van Rijsdijk en omgeving om extra alert te zijn.