Friday 28 September 2018

Assemblee commissie trekt zich jaguar-artikel National Geographic aan

Commissie RGB zet zich in voor kwestie jaguars 

Politiek komt pas in actie nu er internationaal wordt bericht over de jacht op jaguars in Suriname en dat daar niet tegen wordt opgetreden


De vaste commissie van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in De Nationale Assemblee (DNA), zal zich inzetten voor de kwestie jacht op jaguars in Suriname. Dit garandeert commissievoorzitter Patrick Kensenhuis donderdag 27 september 2018 in De West.

National Geographic, een internationaal toonaangevend tijdschrift, heeft alarm geslagen over de jacht op jaguars in Suriname. In de uitgave van 23 september besteedt de Nationaal Geographic in het artikel 'Where jaquars are ‘killed to order’ for the illegal trade´, aandacht aan de toegenomen jacht in Suriname op deze diersoort.

Kensenhuis erkent dat het om een acuut probleem gaat dat per direct aangepakt dient te worden om het uitsterven van de jaguar te voorkomen. Volgens hem bespreekt het ministerie van RGB welke stappen er genomen kunnen worden in deze kwestie.

Sinds begin van het jaar zijn op verschillende momenten berichten, foto’s en video’s geplaatst op social media waarin wordt geposeerd met jaguars die zijn gedood. Kensenhuis geeft aan, dat nu de reden bekend is waarom er gejaagd wordt op jaguars (die reden had al bekend moeten zijn gelet op diverse eerdere publicaties, al in 2013!), er hard opgetreden moet worden tegenover de overtreders.

De jaguar behoort tot een van de beschermde diersoorten. Het dier mag niet gevangen en ook niet gedood worden.

Kensenhuis is van mening, dat naast het optreden van de jachtopzieners, het ook belangrijk is dat er gewerkt wordt aan bewustwording. In het artikel wordt de jacht op dit beschermde dier in relatie gebracht met Chinezen. Zij zijn geïnteresseerd in de vacht, het vlees en de tanden van de jaguar.

Kensenhuis benadrukt dat met de beschuldigende vinger niet alleen naar de Chinezen moet worden gewezen, maar ook naar de andere groepen die in het binnenland wonen en werken. Het zijn ook niet de Chinezen die op jacht gaan, maar de mensen in het binnenland jagen op de jaguars en verdienen hieraan (op verzoek van Chinezen).

Kensenhuis vindt dat er rekening mee gehouden dient te worden dat de mensen die in het binnenland wonen, in hetzelfde gebied leven als de jaguars. Hij keurt het ten strengste af dat de jaguars worden gedood voor geld, maar zegt dat katachtigen soms ook een gevaar voor de mensen vormen. Hij verwijst in dit kader naar het geval waarbij een jongetje werd aangevallen door een poema. Het jongetje overleefde de aanval niet. Om te voorkomen dat het dier meer slachtoffers zou maken, werd het gedood.

No comments:

Post a Comment