Friday 3 May 2019

Hoektanden jonge ocelot afgesneden in Tolima, Colombia

Eigenaar wilde het dier opvoeden, zodat het 'huiskatgedrag' zou krijgen....Een geval van dierenmishandeling is gerapporteerd door het 'centro de valoración de fauna silvestre de la Corporación Autónoma Regiona del Tolima', Colombia: een baby ocelot (Leopardus pardalis) is ontdaan van zijn hoektanden om het te domesticeren. Een man, van wie de naam wordt beschermd, ontnam het dier op illegale wijze van zijn vrijheid en sneed de hoektanden van zijn bovenkaak af, waardoor de wortels ervan werden verbroken. 


Zijn idee was om hem op te voeden, zodat de wilde jonge ocelot huiskatgedrag zou krijgen. 'Een ocelot zonder zijn hoektanden kan nauwelijks overleven in zijn natuurlijke habitat, hij zal niet effectief kunnen jagen en het zal moeilijk zijn om zichzelf te voeden voor het leven, omdat hij bijna al zijn tanden is kwijtgeraakt', zei Ignacio Bernal, een dierenarts uit Tolima in de Colombiaanse krant El Tiempo.


De persoon accepteerde dat ze het dier meenamen, nadat de milieuautoriteiten en verschillende natuurbeschermers hem hadden overgehaald. Zodra Bernal de ocelot zag, concludeerde hij dat het zich in normale fysiologische omstandigheden bevond, maar toen ontdekte hij dat iets in het gebit niet klopte.

'Het afsnijden van hoektanden is een gangbare praktijk bij natuurbeheerders om te voorkomen dat dieren mensen schade toebrengen', zei de dierenarts, eraan toevoegend dat het dier gedurende enkele maanden onvoldoende is behandeld, wat leidde tot ernstige gevolgen voor de herintroductie in zijn natuurlijke habitat.


(Suriname Mirror/Clarin/El Tiempo/Twitter/PubliMetro)

No comments:

Post a Comment