Wednesday 6 May 2020

Toename stroperij van wilde katten zoals jaguars en poema's tijdens Colombia's Covid-19-lockdown

Esteban Payán, Panthera: 'Ik durf niet naar het echte bloedbad te raden'


Tijdens de Coronavirus-lockdown in Colombia is er een toename van de stroperij van wilde katten - zoals jaguars en poema's - zegt organisatie Panthera tegen Newsweek. Aangezien landen over de hele wereld strikte lockdown-maatregelen opleggen aan hun populaties, wordt het verschijnen van dieren in het wild in gebieden die normaal door mensen worden overspoeld soms beschouwd als bewijs dat dieren baat hebben bij de pandemie. Onder degenen die zich op ongebruikelijk terrein wagen, zijn wilde katten. 

Zo werd eind maart onlangs een jaguar gespot in een verlaten Mexicaans strandresort, terwijl de Chileense autoriteiten sinds het begin van de lockdown van de stad ten minste drie poema's hebben gevangen die door de lege straten van de hoofdstad van het land zwerven.


Maar, in sommige regio's kunnen lockdown-maatregelen deze bedreigde wilde katten met een verhoogd risico in gevaar brengen, aldus Esteban Payán, de regionale directeur van Noord-Zuid-Amerika voor Panthera's Jaguar-programma. 'Hoewel we allemaal sociaal afstand nemen en verheugd zijn om het wild terug te zien in stedelijke centra, in Panthera registreren we een piek in het doden van katten', vertelde Payán aan Newsweek. 'Stropers zijn groot en helaas doden ze jaguars, poema's en ocelots. Ze voelen onze afwezigheid, vooral in onbeschermde gebieden waar we blijven werken.'

Een golf van recent dode katachtigen heeft Payán bezorgd, hoewel hij zegt dat de ware omvang van stroperij waarschijnlijk hoger is dan wat Panthera heeft opgetekend. 'Aangezien onze informatie afkomstig is van een netwerk van informanten die over het algemeen ook opgesloten zitten, is het onmogelijk om te weten hoe wijdverspreid deze jacht tot nu toe is. Met vijf jaguars, een poema en een ocelot die al in het noordwesten van Colombia zijn gepocheerd, durf ik niet naar het echte bloedbad te raden.'


Volgens Panthera kunnen verschillende factoren bijdragen aan de recente piek in het aantal dode dieren. Zo kunnen stropers zich meer aangemoedigd voelen om toe te slaan in de overtuiging dat er minder patrouilles of wetshandhavers zijn tijdens de locjpkdown. 'In een tijd van sociale afstand zijn de gemeenschapsstructuren die we hebben helpen opbouwen om dieren in het wild te beschermen er niet om gewetenloze jagers tegen te houden. Met hun buren binnen, brengen sommige jagers quarantaine door gericht te jagen op jaguars, poema's en ocelotten', zei Payán. 'In het beste geval is dit een misplaatste poging om hun eigen vee te beschermen. In het slechtste geval oogsten ze delen om te verkopen in de illegale handel in wilde dieren. Ik denk dat het een fenomeen is van meer jagen, gevoed door het nerveuze denken van grote katten als ongedierte en het gevoel dat niemand toekijkt.'

Volgens Payán worden poema's en jaguars in Colombia bedreigd door de jacht, maar ook door factoren, zoals door mensen veroorzaakte branden. 'Jagen is misschien een van onze zorgen, maar zeker niet de enige. Door mensen veroorzaakte branden, zoals we afgelopen herfst zagen, worden katten gedood en habitats met een angstaanjagende intensiteit, schaal en snelheid vernietigd. Mijn grootste angst is dat we uit onze huizen na deze crisis komen om honderden hectares oerbos te ontdekken die heimelijk zijn verbrand voor landbouwgrond. Ontbossing en branden doden meer katten dan stropers.'


Ondanks de lockdown werkt Panthera nog steeds samen met haar landelijke netwerk van informanten en gemeenschapsleiders in een poging deze dieren te beschermen. 'We zijn aan de telefoon over hoe te reageren op jachtincidenten en post te gebruiken om materialen en gedrukte handleidingen en boekjes over natuurbehoud te verzenden,' zei Payán.

'Het is in tijden van crisis dat we onze ergste kwetsbaarheden ontdekken. Katten, vooral jaguars, reizen buiten beschermde gebieden op zoek naar prooi, partners en territorium. Deze gangen, essentieel voor het voortbestaan ​​van soorten, worden bewaakt door een lappendeken van lokale overheidsinstanties, ngo's en betrokken leden van de gemeenschap. Desalniettemin blijkt het bijzonder moeilijk te zijn om op dit moment conserveringswerkzaamheden uit te voeren, waardoor Panthera zijn gebruikelijke methoden moet aanpassen. We bedenken en ontwikkelen deze nieuwe instandhouding bij volmacht, aangepast aan deze onzekere tijden. Het is buitengewoon moeilijk, vooral wanneer het gaat om onderwerpen als jaguar-aanvallen op vee en het voorkomen van daaropvolgende vergeldingsjachten', zei Payán.

'Deze conflictonderwerpen vereisen gemeenschapsvergaderingen en workshops en de implementatie van veehouderijpraktijken op de getroffen boerderijen en boerderijen. Maar, vandaag kunnen we dat niet doen. We moeten creatief denken en nieuwe manieren van opereren ontwikkelen. We verhogen onze communicatie om zoveel mogelijk mensen te bereiken en de instandhoudingsacties levend te houden, door contact te houden met alle lokale partners, boeren en gemeenschappen waarmee we samenwerken die ook hun stem willen uiten. Ten slotte leren we nieuwe instrumenten om onze cruciale natuurbeschermingsactiviteiten virtueel te blijven leveren - waar mogelijk, aangezien veel plattelandsbewoners geen toegang hebben tot technologie.'

Helaas is Payán niet optimistisch dat de stroperij zal afnemen wanneer de lockdown-maatregelen in Colombia worden opgeheven vanwege de gevolgen van de pandemie. 'De pandemie zal verwoestende economische gevolgen hebben. Duizenden zullen geen andere keuze hebben dan zich te wenden tot het gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor de korte termijn voor zelfzuchtig gewin: jagen, stropen en kappen. Vergeldingsacties of preventief doden van jaguars en poema's kunnen ook toenemen, aangezien veehouders het gevoel krijgen dat zelfs lage verliezen van grote katten onaanvaardbaar zijn vanwege de economische situatie, een soort van zoals de laatste druppel in de emmer, en ze kunnen dan op grote katten jagen. Nogmaals, mijn zorg is dat wanneer we terugkeren naar het veld, we een gedecimeerd bos zullen zien vol nieuwe boerderijen en boerderijen die het land nooit zullen teruggeven aan wilde dieren.'

Jaguars zijn te vinden in 18 landen in Latijns-Amerika, variërend van Mexico tot Argentinië. De dieren zijn echter uitgeroeid uit 40 procent van hun historische verspreidingsgebied en worden vermeld als 'Bijna bedreigd' op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN). Deze status wordt beoordeeld en kan het komende jaar worden gewijzigd in 'Kwetsbaar'.

'De soort wordt bedreigd door verlies en versnippering van het leefgebied van de jaguar, conflicten met de lokale bevolking als gevolg van de reële of vermeende bedreiging voor het vee, en door overbejaging van de prooi van de jaguar door de lokale bevolking', aldus Panthera.


Poema's hebben het grootste geografische bereik van alle inheemse terrestrische zoogdieren op het westelijk halfrond, een die 28 landen omvat van zuidelijk Alaska tot aan de zuidpunt van Chili. Hoewel ze momenteel op de rode lijst van de IUCN staan ​​vermeld als een soort 'minste zorg', werden poema's binnen 200 jaar na de Europese kolonisatie uit de hele oostelijke helft van Noord-Amerika weggevaagd - met uitzondering van een kleine populatie in Florida. 'De soort wordt bedreigd door legaal en illegaal doden, met inbegrip van premiejacht en stroperij; conflict tussen mens en poema, dat wordt verergerd door oude mythologie die de angst voor poema's doet voortduren; verlies van prooi als gevolg van overbejaging door mensen en landbouwgrondontwikkelingen; en verlies van leefgebied en fragmentatie', aldus Panthera

(Suriname Mirror/Newsweek/Twitter)

No comments:

Post a Comment