Thursday 29 March 2018

Chinese ambassade roept Chinezen op zich aan de wet te houden

Starnieuws: Jaguar op het Menu (deel 4)

'Chinezen mogen geen illegale producten van beschermde dieren zoals jaguartanden kopen of vervoeren'


De criminaliteit in bedreigde in het wild levende diersoorten, wordt als de vierde meest lucratieve illegale business in de wereld gezien. De illegale stroperij en handel in de jaguar neemt toe. Starnieuws laat in een serie van negen artikelen ‘Jaguar op het Menu‘ verschillende instanties aan het woord die vertellen over de huidige gang van zaken in Suriname en de toekomst. 

Vandaag, donderdag 29 maart 2018, de Chinese ambassade: 'Ambassade maakt Chinese bevolking bewust van de bescherming van dieren in het wild'

Chinese burgers in Suriname mogen geen illegale producten van beschermde dieren zoals jaguartanden kopen of vervoeren, iets wat hun eigen belangen en hun nationale imago negatief zal beïnvloeden. Dat staat in het in februari uitgegeven persbericht van de Chinese ambassade in Paramaribo.


'Wij zijn er sterk tegen dat Chinese burgers zich bezighouden met activiteiten die indruisen tegen de wetten en voorschriften van het land in kwestie en schadelijk zijn voor onze bilaterale banden', zegt Jiang Xiaoyan, Deputy Chief of Mission (DCM) op de Chinese ambassade op Starnieuws. Het persbericht volgde na het politiebericht van 13 februari waarin de politie meldt, dat op 23 januari J.L., B.L. en J.C. op de luchthaven werden aangehouden met een aantal jaguartanden in hun bezit, waarvan een deel tot sieraad was verwerkt. Hiermee hebben zij de Wet Economische delicten overtreden. De ambassade vernam dit nieuws via de lokale media. 'Het is onze verantwoordelijkheid om Chinese staatsburgers eraan te herinneren om volgens de wet te handelen', licht Jiang de uitgifte van het persbericht toe.

Verschillende personen en milieu- en natuurorganisaties zijn ernstig bezorgd om de stroperij, illegale handel en smokkel van de jaguar en jaguardelen in Suriname. De huid, het vlees, de botten, genitaliën en tanden worden voor verschillende doeleinden gebruikt: consumptie, medicijnen, jachttrofee of verwerkt tot sieraad. Personen die zich schuldig maken aan de illegale criminele praktijken vinden een goede afzetmarkt bij onder andere de Chinese gemeenschap in Suriname. Er worden hoge bedragen in Amerikaanse dollars neergeteld.

Jiang zegt, dat China veel belang hecht aan de bescherming van in het wild levende soorten. Haar land werd in 1981 partij bij de Conventie over de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten (CITES) en keurde in 1989 een eigen wet op de bescherming van wilde dieren goed. In mei 1993 volgde een circulaire op het verbod in handel van tijgerbotten. Maar, jaguars en andere katachtigen worden hierin niet specifiek aangehaald. Omdat er wereldwijd verschillende soorten wilde katten zijn, is het moeilijk om alle soorten in de circulaire op te sommen, reageert Jiang. 'Het uitgangspunt blijft hetzelfde: Chinese burgers dienen zich aan de wet te houden en internationale convenants die China is aangegaan. Elke activiteit van het doden, verhandelen of exporteren van bedreigde diersoorten zal worden vervolgd.'

Ook Suriname is lid van CITES en de jaguar is een van beschermde diersoorten in Suriname volgens de Jachtwet van 1954 en het Jachtbesluit van 2002. Volgens Jiang heeft de ambassade meer actie ondernomen om de Chinese bevolking bewust te maken van de bescherming van dieren in het wild. De Surinaamse Chinese Verenigingen zijn ingeschakeld, 'en de hele Chinese gemeenschap in Suriname is verzocht om alle mogelijke hulpmiddelen, waaronder sociale media, te gebruiken om ons te helpen het bewustzijn van mensen te vergroten'. 

De ambassade stuurde het persbericht naar de lokale Chinese media, plaatste het op de eigen website en die van de consulaire dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken van China. Deze websites worden vaak bezocht door de overgrote meerderheid van Chinese staatsburgers die van plan zijn om naar het buitenland te reizen, geeft Jiang aan. Naast de oproep om zich te houden aan de wetten, doet de ambassade ook een beroep op alle Chinese burgers om 'de gebruiken in het land van ingezetenschap te respecteren en bij te dragen aan de vriendschappelijke banden en samenwerking tussen China en Suriname'. Elke negatieve betrokkenheid van een Chinese burger kan die relatie ondermijnen of het imago van China in het buitenland schaden. De ambassade voelde zich niet geroepen om het bericht ook via andere media te laten publiceren.

Volgens Jiang behoort het tot de soevereine rechten van de Surinaamse overheid om de eigen wetten en voorschriften in de eigen taal én in het Engels bekend te maken. Dit, zodat mensen in Suriname en anderen uit andere delen van de wereld, het beter kunnen begrijpen.

Jiang zegt, dat de ambassade niet is benaderd door Surinaamse autoriteiten over de aanhoudingszaak. 'Maar, ons kanaal voor informatie-uitwisseling en samenwerking blijft open. We willen graag de samenwerking met Surinaamse gesprekspartners op het gebied van capaciteitsopbouw en wetshandhaving versterken.' 

Ter informatie:
Sinds 2011 al vraagt de website https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ aandacht voor de jaguar in Suriname - en elders op het continent -, maar pas sedert 2018 krijgt de jaguar aandacht bij instanties en media in Suriname....

No comments:

Post a Comment